ข่าวโครงการ
หน้าที่:    
00301
 
ครูโครงการก้าวย่างฯ กรุงเทพฯ รวมตัวก่อตั้ง “สมาคมครูเพศวิถีศึกษา (ประเทศไทย)” หวังขยายงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
[1 กรกฎาคม 2557]   
(คลิก: 268 / ความคิดเห็น: 1)
00300
 
สมาคมครูเพศวิถีศึกษาฯ จัด “ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนใส่ใจสุขภาวะทางเพศ” ปั้นแกนนำรุ่นใหม่ขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
[26 มิถุนายน 2557]   
(คลิก: 501 / ความคิดเห็น: 6)
 
00299
 
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนฯ นำร่องอบรมผู้นำชุมชนเขตดินแดง ห้วยขวาง และราชเทวี หวังสื่อสารกับพ่อแม่ในชุมชนป้องกันวัยรุ่นท้องไม่พร้อม
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[20 มิถุนายน 2557]   
(คลิก: 291 / ความคิดเห็น: 0)
00298
 
“ห้างเซ็นทรัล” ขานรับอบรม “การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว” หวังลดความกังวลใจของพนักงานที่มีต่อลูกวัยรุ่น
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[20 มิถุนายน 2557]   
(คลิก: 436 / ความคิดเห็น: 0)
 
00297
 
วิทยากรหลักสูตรพ่อแม่ จ.สมุทรปราการ แลกเปลี่ยนความสำเร็จการทำงาน ๑ ปี
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[31 พฤษภาคม 2557]   
(คลิก: 358 / ความคิดเห็น: 0)
00296
 
สสจ. สมุทรปราการสานต่อโครงการพ่อแม่ฯ อบรมวิทยากรหลักรุ่น ๒ ตั้งเป้าอบรมพ่อแม่อำเภอละ ๓๐๐ คน ภายใน ก.ย. นี้
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[30 พฤษภาคม 2557]   
(คลิก: 313 / ความคิดเห็น: 0)
 
00295
 
รร.พิบูลอุปถัมภ์อบรมครูหลักสูตรพ่อแม่ หวังลดปัญหานักเรียนในโรงเรียน
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[29 พฤษภาคม 2557]   
(คลิก: 266 / ความคิดเห็น: 0)
00294
 
“เพศวิถีศึกษา”  ต้องสอนให้เด็กใช้ได้จริง  ไม่ใช่สอนเพื่อสอบ
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[7 พฤษภาคม 2557]   
(คลิก: 687 / ความคิดเห็น: 0)
 
00293
 
อบรมอาจารย์อาชีวศึกษา ๒๔ วิทยาลัยเพื่อนำร่องพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ปวช. อย่างต่อเนื่อง
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[1 พฤษภาคม 2557]   
(คลิก: 384 / ความคิดเห็น: 0)
00292
 
โครงการ  “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ” ร่วมแถลงความสำเร็จจากการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The power of Humen Energy
[10 มีนาคม 2557]   
(คลิก: 400 / ความคิดเห็น: 0)
 
00291
 
“คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ” ตั้งเป้าอบรมพ่อแม่หมื่นคนในปีนี้
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[3 เมษายน 2557]   
(คลิก: 506 / ความคิดเห็น: 0)
00290
 
แถลงการณ์เยาวชน ในวันรณรงค์ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ๑ กค.๕๖ ยื่น จม. เปิดผนึกต่อ รมว.สธ  ยืนยันเด็ก ๑๕ ปี มีสิทธิ์ตรวจหาเอชไอวีได้
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[2 กรกฎาคม 2556]   
(คลิก: 987 / ความคิดเห็น: 1)
 
00289
 
วัยรุ่นลำปางเฮ ประเดิม โครงการ “รักเป็นปลอดภัย” Young love ก่อนเดินสายสัญจรทั่วประเทศอีก ๑๑ จังหวัด
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[10 มิถุนายน 2556]   
(คลิก: 1,229 / ความคิดเห็น: 2)
00288
 
๔ เอโมเดล เรียนสนุก ปลุกการเรียนรู้
โดย: วรัญญา  เขียนสอาด   
[10 มิถุนายน 2556]   
(คลิก: 1,098 / ความคิดเห็น: 1)
 
00287
 
เพชรบุรีปั้นวิทยากร “ผู้ใหญ่พึ่งได้” ด้วยหลักสูตร “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ”
เพียงเปิดทางให้เด็กไว้ใจ วัยรุ่นก็จะปลอดภัยมากขึ้น
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[9 พฤษภาคม 2556]   
(คลิก: 904 / ความคิดเห็น: 2)
00286
 
“เปลี่ยนคำแสลงหูให้ดูดี” เกมที่ผู้ใหญ่อึ้ง!! แค่เราเปลี่ยน ลูกก็เปลี่ยน!!
โดย: วรัญญา  เขียนสอาด   
[24 เมษายน 2556]   
(คลิก: 994 / ความคิดเห็น: 2)
 
00285
 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นชี้ “พูดข้อเท็จจริงเรื่องเพศกับเด็ก โป๊แค่ไหนก็พูดได้”
โดย: สุภัทรา บัวเพิ่ม   
[22 มีนาคม 2556]   
(คลิก: 1,053 / ความคิดเห็น: 1)
00284
 
บันทึกการถ่ายทอดสด : ทวิตรักแบบไม่ทวิต โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
โดย: Teenpath.tv   
[12 มีนาคม 2556]   
(คลิก: 717 / ความคิดเห็น: 0)
 
00283
 
ผอ.สถาบันรามจิตติแนะลดอำนาจนิยมในโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้ค้นพบตัวเอง
โดย: สุภัทรา  บัวเพิ่ม   
[21 กุมภาพันธ์ 2556]   
(คลิก: 999 / ความคิดเห็น: 1)
00282
 
ถ่ายทอดสด : ทวิตรักแบบไม่ทวิต โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
โดย: IEC & Technology.   
[1 กุมภาพันธ์ 2556]   
(คลิก: 916 / ความคิดเห็น: 0)
 
00281
 
มุมมองสังคม “เพศเชิงลบ” ด่านสกัดการแก้ปัญหา “ท้องไม่พร้อม” ในวัยรุ่นไทย
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[1 มกราคม 2556]   
(คลิก: 1,605 / ความคิดเห็น: 1)
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
19088027