ฅ.ฅนก้าวย่าง   หมวด:
หน้าที่:    
40068
 
อนุชา ประคองวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ใช้พฤติกรรมของเด็กในห้อง กระตุ้นให้เด็กกล้าออกความเห็น
[16 ธันวาคม 2556]   
(คลิก: 1,063 / ความคิดเห็น: 0)
  ผู้บริหาร
40061
 
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ
“..การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นเยอะขึ้นในสังคมยุค ICT แบบนี้ ยิ่งอาเซียนด้วยแล้ว ถ้าเราไม่รีบแก้ไข เด็กไทยอาจด้อยกว่าเด็กจากถิ่นอื่นก็ได้..”
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[29 มกราคม 2556]   
(คลิก: 1,644 / ความคิดเห็น: 3)
 
40053
 
บุญทัน วัฒนศักดิ์สุภกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม
ก้าวที่เปลี่ยนไปของผอ.บุญทัน วัฒนศักดิ์สุภกุล
ผอ.ไฟเขียวให้ครูออกแบบชั่วโมงสอนสลับกันได้ระหว่างคาบคุณธรรมจริยธรรมกับชั่วโมงเพศศึกษา เพราะแม้จะมีประเด็นต่างกัน แต่นำไปใช้สู่ปลายทางเดียวกันที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กๆ นำไปใช้ได้จริง
โดย: กาญจนาถ อุดมสุข   
[31 สิงหาคม 2555]   
(คลิก: 1,217 / ความคิดเห็น: 2)