เทคนิคการจัดการเรียนรู้
00011
 
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้จากบทความ
[23 เมษายน 2557]   
(คลิก: 1,237 / ความคิดเห็น: 0)
00010
 
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
โดย: พสุภา  ชินวรโสภาค    [21 ธันวาคม 2555]   (คลิก: 2,909 / ความคิดเห็น: 1)
00009
 
10 เคล็ดลับของการเป็นทีมวิทยากรร่วม
สำหรับ MT หรือวิทยากรหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน เชื่อว่าหลายคนต่างเคยแตะสลับ หรือเปลี่ยนมือกันเป็น F1 F2 และ F3 กันมาบ้างแล้ว เรามาเรียนรู้เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อเป็นทีมที่เข้าขากัน
โดย: http://globallearningpartners.com/blog/10-tips-for-co-facilitating    [6 พฤศจิกายน 2555]   (คลิก: 1,580 / ความคิดเห็น: 2)
00008
 
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีง่ายๆ
การใช้เทคโนโลยีการสอนจะช่วยให้ครูสามารถประเมินการรับรู้หรือการเรียนรู้ของผู้เรียน และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วตรงจุดมากขึ้น โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SMART Response เชื่อมต่อกับจอ LCD และให้ผู้เรียนได้คลิกตอบคำถามที่ครูเตรียมไว้ล่วงหน้า และเมื่อผลคะแนนปรากฏขึ้นครูก็จะทราบว่า ผู้เรียนไม่เข้าใจเรื่องอะไร และต้องอธิบายเพิ่มเติมตรงไหน
[1 สิงหาคม 2555]   (คลิก: 1,593 / ความคิดเห็น: 1)
00007
 
การออกแบบการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิตอล
ข้อมูลน่าสนใจแม้จะไม่ใช่ในเมืองไทย แต่สภาพแวดล้อมและข้อเท็จจริงบางอย่างก็คงไม่ต่างกัน ที่ว่าเด็กในยุคนี้ เคยชินและใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีการสื่อสารแทบแยกกันไม่ออก เกมออนไลน์ การดูทีวี คุยโทรศัพท์ ส่งแมสเซส เล่นคอมพิวเตอร์ โซเซียลเน็ตเวริ์ค เฟสบุ๊ค  สิ่งเหล่านี้จะทำให้กลายเป็นการเรียนรู้ได้อย่างไร คำตอบบางส่วนอยู่ในนี้ ลองคลิกเข้าไปดูกัน..
[1 สิงหาคม 2555]   (คลิก: 992 / ความคิดเห็น: 1)
00004
 
ตัวอย่างการสอนเพื่อสร้างคอนเซ็ป คำว่า popular culture
[15 กุมภาพันธ์ 2555]   (คลิก: 1,189 / ความคิดเห็น: 2)
00003
 
ตัวอย่างการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้
ไม่ยากเลยสำหรับคุณครูที่จะรู้จักวิธีการตั้งคำถาม ให้การเรียนรู้ในห้องมีการสนทนาโต้ตอบกันอย่างมีสีสัน
[6 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 15:55:57]   (คลิก: 1,965 / ความคิดเห็น: 1)
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
20455849