สาระสารพัน   หมวด:
10089
 
อีเมล์...เขียนอย่างไร
10 Tips for Effective E-Mail Communication
โดย: Jeanette Romkema ผู้แปล : พสุภา ชินวรโสภาค   
[7 มีนาคม 2557]   
(คลิก: 4,199 / ความคิดเห็น: 0)
10086
 
ที่มาของเครื่องหมาย @ (AT, แอท)
นาย เรย์ ทอมลินสัน (Ray Tomlinson)
โดย: อุ๊ดดี้   
[3 กันยายน 2556]   
(คลิก: 1,844 / ความคิดเห็น: 0)
 
10080
 
7 นิสัยอันตรายในเฟซบุ๊ค!
โดย: ธาม เชื้อสถาปนศิริ   
[9 พฤษภาคม 2556]   
(คลิก: 3,449 / ความคิดเห็น: 7)
10079
 
เทคนิคในการนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint ฉบับเคล็ดไม่ลับแบบมืออาชีพ 1
โดย: ว่าที่ร้อยตรีพุทธพจน์ ตรีเภรี   
[26 มีนาคม 2556]   
(คลิก: 4,757 / ความคิดเห็น: 2)
 
10077
 
เด็กและเยาวชนกับทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล - 1001
โดย: รศ.ยืน ภู่วรวรรณ   
[8 กุมภาพันธ์ 2556]   
(คลิก: 1,976 / ความคิดเห็น: 0)
10071
 
Lovecare Check HD
แอปพลิเคชั่นประเมินความเสี่ยงในการได้รับเชื้อเอชไอวี
[30 กรกฎาคม 2555]   
(คลิก: 11,521 / ความคิดเห็น: 6)
 
10070
 
แอพล่ามอิเลคทรอนิกส์ แปลภาษาได้ทั่วโลกด้วยเสียง ฝีมือเครือข่ายวิจัยนานาชาติและ NECTEC
[26 กรกฎาคม 2555]   
(คลิก: 2,607 / ความคิดเห็น: 1)
10056
 
คนไทย ค้นหาอะไรกัน ? ในเว็บ Google ตลอดปี 2554
โดย: กันทิมา  เพชรคง   
[14 ธันวาคม 2554]   
(คลิก: 3,643 / ความคิดเห็น: 2)
 
01703
 
ใครรู้จัก(บลูทูธ - Bluetooth) ยกมือขึ้น...
ในอนาคตอันใกล้บลูทูธจะกลายเป็นระบบไร้สายมาตรฐานบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ PDA โน๊ตบุ๊ค รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และจะทำให้ตลาดการสื่อสารเปลี่ยนรูปแบบใหม่ จะมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่จะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดย: กันทิมา  เพชรคง   
[1 มิถุนายน 2552]   
(คลิก: 3,479 / ความคิดเห็น: 1)
01702
 
Internet Explorer Tips!
การใช้งาน Internet Explorer ด้วยการใช้ Shortcut หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการเรียกใช้โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่ต้องการได้ทันที สำหรับท่านที่บังคับเม้าส์ไม่คล่องคงจะชอบเป็นพิเศษ เพราะคำสั่งเหล่านี้ใช้กับแป้นคีย์บอร์ด
โดย: กันทิมา เพชรคง   
[1 เมษายน 2552]   
(คลิก: 1,954 / ความคิดเห็น: 3)
 
01701
 
เทคนิคการเข้าเว็บไซต์ให้เร็วขึ้น
คุณเคยเกิดอาการเซ็งเมื่อเข้าเว็บไซต์แล้วต้องรอดาวน์โหลดนานๆ ไหม?
โดย: กันทิมา เพชรคง   
[1 กุมภาพันธ์ 2552]   
(คลิก: 3,693 / ความคิดเห็น: 1)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
34918204