สาระจากงานประชุม-กิจกรรม   หมวด:
30005
 
งานสังวาสเสวนา ครั้งที่ 5 "วัยรุ่น เซ็กส์ และแฟชั่น"
26 สิงหาคม 2549
ห้องเจริญศรี ๒-๓ ชั้น ๓ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล อุดรธานี
[26 สิงหาคม 2549]   
(คลิก: 10,145 / ความคิดเห็น: 0)
30004
 
งานสังวาสเสวนา ครั้งที่ 4 "เมื่อนักเรียนจะขายถุงยาง"
7 กุมภาพันธ์ 2549
ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมเฟิร์สท์ กรุงเทพฯ
[7 กุมภาพันธ์ 2549]   
(คลิก: 1,889 / ความคิดเห็น: 0)
 
30003
 
งานสังวาสเสวนา ครั้งที่ 3 "เรื่องธรรมดาของเรา"
1 มิถุนายน 2548
โรงภาพยนตร์ The House Rama – RCA
[1 มิถุนายน 2548]   
(คลิก: 1,600 / ความคิดเห็น: 0)
30002
 
งานสังวาสเสวนา ครั้งที่ 2 "ผู้ใหญ่ในชีวิตเด็ก"
31 มีนาคม 2548
โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ
[31 มีนาคม 2548]   
(คลิก: 1,679 / ความคิดเห็น: 0)
 
30001
 
งานสังวาสเสวนา ครั้งที่ 1 "เรื่องเพศ เรื่องเรา"
28 - 29 มกราคม 2548
โรงแรมเฟิร์สท์ กรุงเทพฯ
[28 มกราคม 2548]   
(คลิก: 1,647 / ความคิดเห็น: 0)
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
20416726