สาระจากงานประชุม-กิจกรรม   หมวด:
60049
 
การประชุมระดับชาติสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
[22 สิงหาคม 2557]   
(คลิก: 9,581 / ความคิดเห็น: 10)
60041
 
เวทีวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๕
“ก้าวที่เก้า...ก้าวที่กล้า: เพศวิถีศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งวุฒิภาวะ”
วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพฯ
[13 กรกฎาคม 2554]   
(คลิก: 12,258 / ความคิดเห็น: 26)
 
10005
 
การประชุมเครือข่ายเพศศึกษาเพื่อเยาวชน  
5 - 7 ตุลาคม 2552
โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์ กรุงเทพฯ
[5 ตุลาคม 2552]   
(คลิก: 6,876 / ความคิดเห็น: 0)
10004
 
เพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4
13 - 15 ตุลาคม 2551
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
[13 ตุลาคม 2551]   
(คลิก: 8,738 / ความคิดเห็น: 0)
 
10003
 
เพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 3
25 -27 ตุลาคม 2549
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
[25 ตุลาคม 2549]   
(คลิก: 3,393 / ความคิดเห็น: 0)
10002
 
เพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 และงานมหกรรมเอดส์ภาคประชาชน
23 - 25 พฤศจิกายน 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
[23 พฤศจิกายน 2548]   
(คลิก: 4,140 / ความคิดเห็น: 0)
 
10001
 
เพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 1
25 - 27 ตุลาคม 2547
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
[25 ตุลาคม 2547]   
(คลิก: 2,013 / ความคิดเห็น: 0)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
21926588