สาระจากงานประชุม-กิจกรรม   หมวด:
60041
 
เวทีวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๕
“ก้าวที่เก้า...ก้าวที่กล้า: เพศวิถีศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งวุฒิภาวะ”
วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพฯ
[13 กรกฎาคม 2554]   
(คลิก: 10,888 / ความคิดเห็น: 26)
10005
 
การประชุมเครือข่ายเพศศึกษาเพื่อเยาวชน  
5 - 7 ตุลาคม 2552
โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์ กรุงเทพฯ
[5 ตุลาคม 2552]   
(คลิก: 6,704 / ความคิดเห็น: 0)
 
10004
 
เพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4
13 - 15 ตุลาคม 2551
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
[13 ตุลาคม 2551]   
(คลิก: 8,385 / ความคิดเห็น: 0)
10003
 
เพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 3
25 -27 ตุลาคม 2549
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
[25 ตุลาคม 2549]   
(คลิก: 3,218 / ความคิดเห็น: 0)
 
10002
 
เพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 และงานมหกรรมเอดส์ภาคประชาชน
23 - 25 พฤศจิกายน 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
[23 พฤศจิกายน 2548]   
(คลิก: 3,982 / ความคิดเห็น: 0)
10001
 
เพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 1
25 - 27 ตุลาคม 2547
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
[25 ตุลาคม 2547]   
(คลิก: 1,900 / ความคิดเห็น: 0)
   
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
18503455