เฮฮา
00025
 
ทำไมถึงชื่อนี้
โดย: หนุ่มเมืองราด    
[16 กรกฎาคม 2553]   
(คลิก: 2,426 / ความคิดเห็น: 1)
00024
 
ใครวะ...กลุ่มเสี่ยง
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[1 กรกฎาคม 2553]   
(คลิก: 2,868 / ความคิดเห็น: 7)
 
00023
 
สอนผิดหรือฟังผิด
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[16 พฤษภาคม 2553]   
(คลิก: 2,527 / ความคิดเห็น: 1)
 
00022
 
หุบปาก
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[16 เมษายน 2553]   
(คลิก: 2,864 / ความคิดเห็น: 0)
00021
 
สับสนไปหน่อย
โดย: หนุ่มเมืองราด    
[1 มีนาคม 2553]   
(คลิก: 1,736 / ความคิดเห็น: 0)
 
00020
 
อ้าว...คุณหมอ
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[16 กุมภาพันธ์ 2553]   
(คลิก: 1,838 / ความคิดเห็น: 0)
 
00019
 
พอจะมั่นใจได้ไหมค่ะ
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[1 มกราคม 2553]   
(คลิก: 1,805 / ความคิดเห็น: 0)
00018
 
รู้ได้ไงว่าเป็นครู
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[1 ธันวาคม 2552]   
(คลิก: 1,708 / ความคิดเห็น: 0)
 
00017
 
๑๘ ปีบริสุทธิ์
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[16 พฤศจิกายน 2552]   
(คลิก: 2,177 / ความคิดเห็น: 2)
 
00016
 
ขอแสดงความนับถือ
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[1 พฤศจิกายน 2552]   
(คลิก: 3,828 / ความคิดเห็น: 0)
00015
 
พระเจ้าไม่เห็น
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[16 ตุลาคม 2552]   
(คลิก: 1,681 / ความคิดเห็น: 0)
 
00014
 
ถอยหลังกลับ
โดย: ตัวเล็ก เด็กอุดร   
[1 ตุลาคม 2552]   
(คลิก: 1,599 / ความคิดเห็น: 3)
 
00013
 
ทนดูไม่ได้
โดย: ตัวเล็ก เด็กอุดร   
[16 กันยายน 2552]   
(คลิก: 1,757 / ความคิดเห็น: 0)
00012
 
ผมไม่เคยนิ่งเฉย
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[1 กันยายน 2552]   
(คลิก: 1,784 / ความคิดเห็น: 0)
 
00011
 
จะรอไหวไหม
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[16 สิงหาคม 2552]   
(คลิก: 1,674 / ความคิดเห็น: 0)
 
00010
 
ค้างคาวดูดเลือด
โดย: ตัวเล็ก เด็กอุดร   
[1 สิงหาคม 2552]   
(คลิก: 2,212 / ความคิดเห็น: 2)
00009
 
ใครเป็นคนเจอ
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[16 มิถุนายน 2552]   
(คลิก: 2,295 / ความคิดเห็น: 3)
 
00008
 
อันไหนใหญ่กว่ากัน
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[1 มิถุนายน 2552]   
(คลิก: 1,837 / ความคิดเห็น: 0)
 
00007
 
ได้ยินไม่ชัด
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[16 พฤษภาคม 2552]   
(คลิก: 1,810 / ความคิดเห็น: 1)
00006
 
เป็นหน้าที่
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[16 เมษายน 2552]   
(คลิก: 1,695 / ความคิดเห็น: 3)
 
00005
 
เข้าใจผิดหมดเลย
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[1 เมษายน 2552]   
(คลิก: 1,706 / ความคิดเห็น: 0)
 
00004
 
จำสับสนไปหน่อย
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[1 มีนาคม 2552]   
(คลิก: 1,843 / ความคิดเห็น: 0)
00003
 
ผลข้างเคียงของการชักว่าว
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[16 กุมภาพันธ์ 2552]   
(คลิก: 336,954)
 
00002
 
แค่นี้...ทำไมอ่านไม่ออกวะ
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[16 มกราคม 2552]   
(คลิก: 1,995 / ความคิดเห็น: 0)
 
00001
 
สะดุดพอไหม
โดย: หนุ่มเมืองราด   
[1 มกราคม 2552]   
(คลิก: 1,762 / ความคิดเห็น: 1)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
32865627