โปสเตอร์
00016
 
โพลสำรวจประสบการณ์และะการตรวจสอบกระบวนการทำงาน
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาภายในสถานศึกษา
(คลิก: 170 / ความคิดเห็น: 0)
00015
 
เส้นทางกว่าจะเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ถอดบทเรียน 14 โรงเรียนให้เห็นพัฒาการของการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา
(คลิก: 182 / ความคิดเห็น: 0)
 
00014
 
โปสเตอร์ ชุด บทเรียนการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา (OPOL)
(คลิก: 238 / ความคิดเห็น: 0)
00013
 
ผลโพลสำรวจความคิดเห็นเยาวชน
ในเรื่องของถุงยางอนามัย
(คลิก: 5,610 / ความคิดเห็น: 4)
 
00012
 
โปสเตอร์ชุด  “ถุงยางอนามัย”
(คลิก: 7,610 / ความคิดเห็น: 10)
00011
 
โปสเตอร์ชุด  “Up To Me”
(คลิก: 3,300 / ความคิดเห็น: 7)
 
00010
 
โปสเตอร์ชุด “แนะนำทีมคณะทำงานจังหวัด”
(คลิก: 3,055 / ความคิดเห็น: 0)
00009
 
โปสเตอร์ "เพศศึกษาที่โรงเรียนแก ห่วยแตกไหมวะ"
(คลิก: 3,002 / ความคิดเห็น: 3)
 
00008
 
โปสเตอร์ "10 สิ่งที่ดีที่สุด ที่คุณจะมอบให้ตัวเองได้"
(คลิก: 2,848 / ความคิดเห็น: 1)
00007
 
โปสเตอร์ ชุด "OPOC – one province one change"
(คลิก: 2,034 / ความคิดเห็น: 2)
 
00006
 
โปสเตอร์ชุด “เพศศึกษาจากห้องเรียน”
(คลิก: 3,417 / ความคิดเห็น: 5)
00005
 
โปสเตอร์ชุด “เพศศึกษา 16 ชั่วโมง”
(คลิก: 3,053 / ความคิดเห็น: 3)
 
00004
 
โปสเตอร์ชุด “สนับสนุนการเรียนเพศศึกษา”
(คลิก: 3,024 / ความคิดเห็น: 2)
00003
 
โปสเตอร์ชุด “Is – Was”
(คลิก: 2,368 / ความคิดเห็น: 2)
 
00002
 
โปสเตอร์ชุด “เพศศึกษา”
(คลิก: 2,971 / ความคิดเห็น: 3)
00001
 
โปสเตอร์ชุด “Love, Lust & Learning”
(คลิก: 2,548 / ความคิดเห็น: 1)
   
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
20363701