โปสเตอร์
00013
 
ผลโพลสำรวจความคิดเห็นเยาวชน
ในเรื่องของถุงยางอนามัย
(คลิก: 4,743 / ความคิดเห็น: 5)
00012
 
โปสเตอร์ชุด  “ถุงยางอนามัย”
(คลิก: 6,474 / ความคิดเห็น: 8)
 
00011
 
โปสเตอร์ชุด  “Up To Me”
(คลิก: 2,748 / ความคิดเห็น: 7)
00010
 
โปสเตอร์ชุด “แนะนำทีมคณะทำงานจังหวัด”
(คลิก: 2,855 / ความคิดเห็น: 0)
 
00009
 
โปสเตอร์ "เพศศึกษาที่โรงเรียนแก ห่วยแตกไหมวะ"
(คลิก: 2,735 / ความคิดเห็น: 6)
00008
 
โปสเตอร์ "10 สิ่งที่ดีที่สุด ที่คุณจะมอบให้ตัวเองได้"
(คลิก: 2,480 / ความคิดเห็น: 2)
 
00007
 
โปสเตอร์ ชุด "OPOC – one province one change"
(คลิก: 1,763 / ความคิดเห็น: 3)
00006
 
โปสเตอร์ชุด “เพศศึกษาจากห้องเรียน”
(คลิก: 3,021 / ความคิดเห็น: 8)
 
00005
 
โปสเตอร์ชุด “เพศศึกษา 16 ชั่วโมง”
(คลิก: 2,755 / ความคิดเห็น: 4)
00004
 
โปสเตอร์ชุด “สนับสนุนการเรียนเพศศึกษา”
(คลิก: 2,722 / ความคิดเห็น: 3)
 
00003
 
โปสเตอร์ชุด “Is – Was”
(คลิก: 2,120 / ความคิดเห็น: 2)
00002
 
โปสเตอร์ชุด “เพศศึกษา”
(คลิก: 2,596 / ความคิดเห็น: 4)
 
00001
 
โปสเตอร์ชุด “Love, Lust & Learning”
(คลิก: 2,260 / ความคิดเห็น: 1)
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
17252116