หลักสูตร : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเพศศึกษา รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๖๑๒ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๕ (ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๔๖)

 

E-Book
(คลิก: 2,623)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 11.4 MB / โหลด: 6,444)

*ในกรณีมีปัญหาในการดาวน์โหลดให้ผู้ใช้คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ลิงค์ "เอกสาร pdf"
จากนั้นเลือก Save Target As..แล้วกดปุ่ม Save เพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 9
ปัจจุบันรายวิชาเพศศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแล้ว  แต่ปัจจุบันครูผู้สอนได้เคยได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเลยจึงอยากให้มีการสัมมนากันบ้างครับ
ครูพนม  เยาว์ดำ
(30 ตุลาคม 2554  เวลา 10:37:17)
ความคิดเห็นที่ 8
ต้องมีถุงยาง
นายเกลี้ยง
(7 กันยายน 2554  เวลา 15:30:30)
ความคิดเห็นที่ 6
เป็นหลักสูตรที่ดีและมีประโยชน์กับครูผู้สอนวิชาเพศศึกษาและตัววัยรุ่นเองต้องได้ศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองให้มากที่สุด
วนิดา สุขสมโสด
(6 กันยายน 2554  เวลา 12:12:42)
ความคิดเห็นที่ 5
ต้องมีภาพประกอบทางการเรียน
ณัฐกมล        พรหมศร
(12 สิงหาคม 2553  เวลา 14:32:55)
ความคิดเห็นที่ 4
วัยรุ่นควรได้ศึกษาเพื่อชีวิตการมีครอบครัวจะได้สมบูรณ์ ไม่เป็นปัญหาสังคม รู้จักการวางแผนครอบครัวที่ดี เห็นความสำคัญของตัวเรารู้คุณค่าของตัวเราและผู้อื่น เป็นหลักสูตรที่ดีมาก
นางสุลักขณา เพียรเสมอ
(8 กรกฎาคม 2551  เวลา 20:44:13)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
34862131