หลักสูตร : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเพศศึกษา รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๖๑๒ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๕ (ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๔๖)

 

E-Book
(คลิก: 2,734)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 11.4 MB / โหลด: 6,703)

*ในกรณีมีปัญหาในการดาวน์โหลดให้ผู้ใช้คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ลิงค์ "เอกสาร pdf"
จากนั้นเลือก Save Target As..แล้วกดปุ่ม Save เพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร
ดาวน์โหลด:
E-Book
(คลิก: 2,734)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 11.4 MB / โหลด: 6,703)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่  9

ปัจจุบันรายวิชาเพศศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแล้ว  แต่ปัจจุบันครูผู้สอนได้เคยได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเลยจึงอยากให้มีการสัมมนากันบ้างครับ
ครูพนม  เยาว์ดำ   (30 ตุลาคม 2554  เวลา 10:37:17)

ความคิดเห็นที่  8

ต้องมีถุงยาง
นายเกลี้ยง   (7 กันยายน 2554  เวลา 15:30:30)

ความคิดเห็นที่  6

เป็นหลักสูตรที่ดีและมีประโยชน์กับครูผู้สอนวิชาเพศศึกษาและตัววัยรุ่นเองต้องได้ศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองให้มากที่สุด
วนิดา สุขสมโสด   (6 กันยายน 2554  เวลา 12:12:42)

ความคิดเห็นที่  5

ต้องมีภาพประกอบทางการเรียน
ณัฐกมล        พรหมศร   (12 สิงหาคม 2553  เวลา 14:32:55)

ความคิดเห็นที่  4

วัยรุ่นควรได้ศึกษาเพื่อชีวิตการมีครอบครัวจะได้สมบูรณ์ ไม่เป็นปัญหาสังคม รู้จักการวางแผนครอบครัวที่ดี เห็นความสำคัญของตัวเรารู้คุณค่าของตัวเราและผู้อื่น เป็นหลักสูตรที่ดีมาก
นางสุลักขณา เพียรเสมอ   (8 กรกฎาคม 2551  เวลา 20:44:13)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
36851917