บทกวีของเขา... เราเอามาเขียน
ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้

๑๖ มกราคมของทุกปีถือเป็น วันครู

ผู้เขียนกลับมาย้อนนึกว่า ไม่ได้เอ่ยถึงคำว่า ครู มานานเท่าไหร่แล้ว

จำได้ว่าสมัยเรียนประถม เราเรียกผู้สอนทุกคนว่า ครู แต่พอเรียนสูงขึ้นในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย จากที่เคยเรียกผู้สอนว่า ครู ก็เปลี่ยนเป็นเรียกว่า อาจารย์

เอาเข้าจริงแล้ว ครู และ อาจารย์ แตกต่างกันตรงไหน­

 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำว่า ครู ไว้ว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ โดยมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ว่า คุรุ ซึ่งหมายถึง หนัก

ส่วนคำว่า อาจารย์ หมายถึง ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ หรือคําที่ใช้เรียกนําหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง มาจากภาษาบาลี สันสกฤตว่า อาจริยซึ่ง จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ

 

จากความหมายดังกล่าว การทำหน้าที่แต่เพียงถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ จึงยังไม่เพียงพอที่จะเป็น ครู หรือ อาจารย์ แต่จะต้องประกอบด้วยการทุ่มเทกายใจในการถ่ายทอดความรู้รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความประพฤติ

 

โดยนัยยะ จะเป็น ครู หรือ อาจารย์ จึงไม่ใช่ของง่าย ท่านพุทธทาสภิกขุ เคยกล่าวไว้ว่า คำว่า “ครู” เป็นคำที่สูงมาก เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณ แล้วก็นำให้เกิดทางวิญญาณไปสู่คุณธรรมเบื้องสูง เป็นเรื่องทางจิตใจโดยเฉพาะ มิได้หมายถึงเรื่องวัตถุ

 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เขียนกวีบท ใครคือครู ได้อย่างน่าประทับใจ เพราะชี้ให้เห็นว่าค่าของความเป็นครูนั้นอยู่ที่การ ยกระดับจิตใจ ให้ศิษย์ มิใช่การสอนให้ศิษย์เป็นเลิศด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว กวีบทนี้เคยใช้ประกอบโฆษณาทางโทรทัศน์ คาดว่าหลายท่านคงผ่านผ่านตามาบ้าง

 

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้  ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์   ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด  ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมาลเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

 

          อย่างไรก็ตาม เรามักรู้สึกว่าค่าของ ครู ตกต่ำลงเรื่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน ไล่มาตั้งแต่ เป็นสาขาวิชาที่ผู้เรียนมักจะไม่เลือกเป็นอันดับแรกๆ ในการสอบเข้าเรียนต่อ เป็นอาชีพท้ายๆ ที่คนมักจะนึกถึง รวมไปถึงข่าวคราวที่ครูทำร้ายนักเรียนซึ่งปรากฏผ่านสื่ออยู่บ่อยครั้ง ก็ทำให้ความศรัทธาที่คนทั่วไปมีต่อวิชาชีพครูลดน้อยถอยลง ทั้งที่ ครู เป็นอาชีพที่สำคัญมาก เนื่องจากคนเป็นครูต้องอยู่กับเด็กกับเยาวชนผู้ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ อบรม ขัดเกลา ยกระดับจิตใจให้พวกเขาเหล่านั้นพาตัวเองและสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยในกระแสโลกาภิวัตน์

           

            ผู้เขียนเชื่อว่า ในสังคมไทยยังมีครูที่ดีอยู่มาก ไม่เช่นนั้น ประเทศไทยคง ไปไม่รอดมานานแล้ว แต่ก็เชื่อว่า ครูที่ไม่ดีก็มีอยู่เช่นกัน เป็นธรรมดาของทุกสังคม ทุกอาชีพ ที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดี แต่เราในฐานะ ศิษย์ ก็สามารถเลือกได้ว่า เราจะจดจำแบบอย่างความประพฤติ และคำสอนจาก ครู แบบไหน

 

            ๑๖ มกรา วันครู

ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

 
รูปจาก www.nationejobs.com
ความคิดเห็น
หน้าที่
ความคิดเห็นที่ 97
โอ้โห...มันเยี่ยมมากกก
....
(16 สิงหาคม 2559  เวลา 15:50:31)
ความคิดเห็นที่ 96
พะภั
นักเรียนคนหนึ่ง
(16 สิงหาคม 2559  เวลา 15:46:38)
ความคิดเห็นที่ 95
ระลึกครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา..ให้มีสุขภาพแข็งแรง...เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่แข็งแกร่ง...ของประเทศไทย..
ลูกศิษย์
(16 มกราคม 2558  เวลา 11:35:13)
ความคิดเห็นที่ 94
หนึ่งฤทัยรักคุณครูกานดา
(5 มิถุนายน 2557  เวลา 21:25:58)
ความคิดเห็นที่ 93
ไปเเล้วเอาเพลงนี้ลาครู
เด็กดอนเกตุ ป.6
(18 มีนาคม 2557  เวลา 09:03:15)
ความคิดเห็นที่ 92
ฟังกลอนแล้วคิดถึงครูที่สุกเลย
โรงเรียน คลองต้นไทร
(13 กันยายน 2556  เวลา 18:20:58)
ความคิดเห็นที่ 91
ครูคือผู้ที่ให้เราได้มานั่งเขียนอ่านหนังสือนะที่นี้ครูเป็นผู้ที่ให้เรามีความรู้ความสามารถ
เด็กศรีคำชมภู
(25 มิถุนายน 2556  เวลา 13:19:53)
ความคิดเห็นที่ 88
กลอนนี้เจ๋งมากเลยคร้าบบบบบบบ ................
ด.ญ.กฤตพร  ชอบวิชา
(19 มิถุนายน 2556  เวลา 13:59:23)
ความคิดเห็นที่ 87
คุณุตตรา นุสา สกา
ศิษย์มีครู
(13 มิถุนายน 2556  เวลา 20:02:15)
ความคิดเห็นที่ 86
คุนุตรา  นุสา  สกา
คุณครูคนหนึ่ง
(13 มิถุนายน 2556  เวลา 19:50:02)
ความคิดเห็นที่ 84
มาร์ครักครู
น้องมาร์ค
(12 มิถุนายน 2556  เวลา 19:05:47)
ความคิดเห็นที่ 83
ใครคือครูครูคือใครในวันนี้        ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
น้องมาร์ค
(12 มิถุนายน 2556  เวลา 19:04:23)
ความคิดเห็นที่ 81
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร
คุณครูถิ่นไทย
(14 เมษายน 2556  เวลา 19:32:35)
ความคิดเห็นที่ 80
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง     หนูรักครู
จ๋า
(31 มกราคม 2556  เวลา 13:34:54)
ความคิดเห็นที่ 79
ใครคือครูครูคือใครในวันนี้          ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์            ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด               ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
         
เพน
(23 มกราคม 2556  เวลา 19:13:07)
ความคิดเห็นที่ 78
บีรักคุณครู    หยกรักครูมาก      เตยรักครูมากที่สุด
บี   หยก   เตย
(14 มกราคม 2556  เวลา 10:53:16)
ความคิดเห็นที่ 77
หนูรักคุณครูทุกคน        love    you  
สุวิภา       ถือสยม
(14 มกราคม 2556  เวลา 10:47:28)
ความคิดเห็นที่ 76
ครูคือครูดีในดวงใจของหนูตลอดไปค่ะหนูรักครู
กัญญารัตน์  ดวงสมัย
(14 มกราคม 2556  เวลา 10:32:34)
ความคิดเห็นที่ 75
ครูคือผู้ให้จิตวิญญาณ คือคนปั้นดิน
ดินก้อนนี้จะเดินตามรอยครู
เป็นคนดี คนเก่งให้ได้อย่างครู
ให้ครูภูมิใจ
Silpakorn'61
(6 มกราคม 2556  เวลา 20:16:01)
ความคิดเห็นที่ 74
หนูรักครูมาก
เด็กโนนคูณ   ฟ้า
(19 ธันวาคม 2555  เวลา 10:56:24)
ความคิดเห็นที่ 73
หนูรักครูมากเพราะมากมากค่ะ
เด็กโนนคูณ   ฟ้า
(19 ธันวาคม 2555  เวลา 10:51:46)
ความคิดเห็นที่ 72
หนูมีครูอยู่คนหนึ่งที่สั่งสอนหนูมาจนโต หนูอยากบอกว่าหนูรักครูที่สุดในโลก
เด็กเรียน
(9 ธันวาคม 2555  เวลา 20:44:40)
ความคิดเห็นที่ 71
ิรดุนเดีเร้จตคีตกุรเต
้เะีเ้ตะสเ้าเ่้
ืเพตึเัีดมเ
้่ด้ตีรเั
งลเัีพุึด
้พุะดึพล
่้ีึุเ้ะนัะ้
เ้ดะหกเรีดตเล
้หกเแ่้เดเ้ดัเดเ่ักตหเ่ำพิอัหกดะ
ิเดกีเอ่้ดเันเนีัพดเนีดัจตค
h97r6tr3ytre9g7r
(6 ธันวาคม 2555  เวลา 11:01:52)
ความคิดเห็นที่ 70
คิดถึงครูจังเมื่อไรจะได้เจอครูอีกตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นม.1/2หนูอยากไปกราบเท้าครูมโน ทาเหล็ก
หนูยังจำขึ้นใจว่าเงินทองหายไปแล้วยังหากลับคืนมาได้ แต่เวลาหายไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้
นิ้งสุวนันท์ โรงเรียนวัดศีรษะเกษ
(17 พฤศจิกายน 2555  เวลา 22:27:40)
ความคิดเห็นที่ 69
ผมรักครูครับ อนาคต ผมจะเป็นพ่อพิมพ์ของชาติต่อไป
สารวัตรนักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนรสวรรค์
(15 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09:07:35)
ความคิดเห็นที่ 68
รักครูมากค่ะ
ประภัสสร
(5 กันยายน 2555  เวลา 16:50:21)
ความคิดเห็นที่ 67
ครูคือผู้ให้
ประภัสสร
(5 กันยายน 2555  เวลา 16:49:00)
ความคิดเห็นที่ 66
ผมรักครูครับ  เเละรักครูเนาวรัตน์เป็นดวงใจเลยครับ
วรชน อุทุม
(12 สิงหาคม 2555  เวลา 17:52:38)
ความคิดเห็นที่ 65
ครูคือคนที่สอนเราเราควรเคารพครู
new
(6 สิงหาคม 2555  เวลา 19:33:13)
ความคิดเห็นที่ 64
การที่เลาได้สำเร็จการศึกษา จากสถานศึกษาทำให้เลาต้องจากคุณครูไปเรียนอีกที่หนึ่งนั้นมันทำให้เลาคิดถึงครู วันครูทุกๆวันเลาจะไม่ลืมเลยจะเอาพวงมาลัยมากราบเท้าครูทุกปีเลย กระผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีครู และถ้าทุกคนยังลำลิกถึงครู คนนั้นจะเจริญ พวกเราเด็กเขายาว ชุมพร รักครูเสมอคับ
เด็กเยายาว ศ.โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
(4 สิงหาคม 2555  เวลา 20:51:04)
ความคิดเห็นที่ 63
การที่เลาได้สำเร็จการศึกษา จากสถานศึกษาทำให้เลาต้องจากคุณครูไปเรียนอีกที่หนึ่งนั้นมันทำให้เลาคิดถึงครู วันครูทุกๆวันเลาจะไม่ลืมเลยจะเอาพวงมาลัยมากราบเท้าครูทุกปีเลย กระผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีครู และถ้าทุกยังลำลิกถึงครูคน คนนั้นจะเจริญ
เด็กเยายาว ศ.โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
(4 สิงหาคม 2555  เวลา 20:47:04)
ความคิดเห็นที่ 62
รักครูมากมากครับ
ลูกศิดครูยุพา
(26 มิถุนายน 2555  เวลา 10:31:19)
ความคิดเห็นที่ 61
เจ๋งมากๆ เลยย คราบบบบบบบ
*-*
@-@
เด็ก ป.5
(14 มิถุนายน 2555  เวลา 18:23:37)
ความคิดเห็นที่ 60
สนุกมากๆครับ กลอนไหว้ครู ทำให้ผมได้ทำงานเสร็จสักที ♥ คุณครูมากๆเลยคราบบบบบบบบบบบบบ
เด็ก ป.5
(13 มิถุนายน 2555  เวลา 17:43:48)
ความคิดเห็นที่ 59
จับใจความได้มาก เเละ ทำให้ผมเผลอไปทำงาน ผิดเเบบที่คุณครูสั่งžŸ›
เด็ก ป.5
(13 มิถุนายน 2555  เวลา 17:41:05)
ความคิดเห็นที่ 58
ครับ  สำหรับผมมีครูท่านหนึ่งที่ทำให้ผมร้องให้คือ  อาจารย์สภาภรณ์  ตอนนี้ท่านจะเปลี่ยนสถานศึกไปสอนที่อื่น  ทำให้ผมต้องน้ำตายไหลออกมาเมื่อรู้ว่าท่านจะไปแล้ว  วันนั้นผมไหว้ท่านแล้วน้ำตาแหล่งความปิติหรืออะไรสักอย่างที่อธิบายไม่ได้
กฤษดา  รอดกูล
(11 มิถุนายน 2555  เวลา 19:06:04)
ความคิดเห็นที่ 57
บทกลอนแห่งคีตกวีจริงๆ
ว่าที่คณุครูคนใหม่
(11 มิถุนายน 2555  เวลา 15:56:40)
ความคิดเห็นที่ 56
ครูคือคนที่สอง
แคช
(9 มิถุนายน 2555  เวลา 09:56:18)
ความคิดเห็นที่ 55
รักคุณครูทุกๆคนค่ะ
ปลาน้อย
(7 มิถุนายน 2555  เวลา 18:00:34)
ความคิดเห็นที่ 54
ขอมอบเพลงนี้บูชาครู
As
(18 พฤษภาคม 2555  เวลา 20:18:21)
ความคิดเห็นที่ 53
how  are  you  today
koy
(17 พฤษภาคม 2555  เวลา 19:39:43)
ความคิดเห็นที่ 52
ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆรักครูค่ะ
koy
(17 พฤษภาคม 2555  เวลา 19:37:07)
ความคิดเห็นที่ 51
กลอน...
ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์   ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมาลเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู
ฟหกฟก
(17 พฤษภาคม 2555  เวลา 19:08:53)
ความคิดเห็นที่ 50
กลอน...
ผู้เเต่งken00753
ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์   ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมาลเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู
Ken00753
(20 มีนาคม 2555  เวลา 13:31:50)
ความคิดเห็นที่ 47
หากคิดเป็นครูผู้ให้ความรู้จงเป็นด้วยใจ
ครูบ้านนอกถึงไม่ยิ่งใหญ่ให้เจ้าเดินไปอย่าได้ท้อฝัน
ชมรมครูบ้านนอก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(16 มีนาคม 2555  เวลา 14:14:32)
ความคิดเห็นที่ 46
รักคุณครูมากค่ะเเละจะไม่มีวันลืมคุณครูทุกๆท่านที่เคยสั่งสอนหนูมาเลยค่ะ
เด็ก ป.6
(16 มีนาคม 2555  เวลา 11:52:45)
ความคิดเห็นที่ 45
...รักคุณครูของคุณให้มากนะค่ะ...
  ..เดี๋ยวจะไม่มีโอกาส..
... ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน
ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ...

     เว็บไซด์นี้เป็นเว็บไซด์ที่ดีนะ
เด็ก ม.4/3 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
(31 มกราคม 2555  เวลา 21:59:13)
ความคิดเห็นที่ 44
- สรุปว่าครูคือใครครับ  ช่างมีความหมายมากความหมายเหลือเกิน หลายคนก็หลายความหมาย...คนอ่านงง
- เพลงมาร์ชครูมีมั๊ยครับ...อยากรู้จริง
ครูไร้ คศ.
(17 มกราคม 2555  เวลา 17:06:46)
ความคิดเห็นที่ 43
ทำไมครูต้องดุทำไม่ครูเข้มงวดทำไมครูเขี้ยวเขนน่าเบื่อมากแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วครูทำทุกอย่างเพื่ออนาคตที่ดีของลูกศิษย์ทุกคนครูเป็นผู้ให้จริงๆขอให้ครูมีความสุขมากๆนะค่ะ
คนเป็นครู
(15 มกราคม 2555  เวลา 22:07:50)
ความคิดเห็นที่ 42
ครูคอยห่วงคอยสอนเป็น100ๆๆเท่าแต่ศิษย์เคยคิดบ้างไหมว่าครูเหนื่อยสักแค่ไหนเคยนึกถึงจิตใจกันบ้างสักนิดหรือเปล่า  สำหรับหนูหนูก็โทษที่เคยทำให้ครูเสียใจมากี่เท่าต่อกี่เท่าแต่คนเราก็มีผิดพลาดกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา  รักครูนะคะ
นุ๊ก
(15 ธันวาคม 2554  เวลา 17:13:29)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
35137191