บทกวีของเขา... เราเอามาเขียน
ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้

๑๖ มกราคมของทุกปีถือเป็น วันครู

ผู้เขียนกลับมาย้อนนึกว่า ไม่ได้เอ่ยถึงคำว่า ครู มานานเท่าไหร่แล้ว

จำได้ว่าสมัยเรียนประถม เราเรียกผู้สอนทุกคนว่า ครู แต่พอเรียนสูงขึ้นในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย จากที่เคยเรียกผู้สอนว่า ครู ก็เปลี่ยนเป็นเรียกว่า อาจารย์

เอาเข้าจริงแล้ว ครู และ อาจารย์ แตกต่างกันตรงไหน­

 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำว่า ครู ไว้ว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ โดยมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ว่า คุรุ ซึ่งหมายถึง หนัก

ส่วนคำว่า อาจารย์ หมายถึง ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ หรือคําที่ใช้เรียกนําหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง มาจากภาษาบาลี สันสกฤตว่า อาจริยซึ่ง จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ

 

จากความหมายดังกล่าว การทำหน้าที่แต่เพียงถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ จึงยังไม่เพียงพอที่จะเป็น ครู หรือ อาจารย์ แต่จะต้องประกอบด้วยการทุ่มเทกายใจในการถ่ายทอดความรู้รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความประพฤติ

 

โดยนัยยะ จะเป็น ครู หรือ อาจารย์ จึงไม่ใช่ของง่าย ท่านพุทธทาสภิกขุ เคยกล่าวไว้ว่า คำว่า “ครู” เป็นคำที่สูงมาก เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณ แล้วก็นำให้เกิดทางวิญญาณไปสู่คุณธรรมเบื้องสูง เป็นเรื่องทางจิตใจโดยเฉพาะ มิได้หมายถึงเรื่องวัตถุ

 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เขียนกวีบท ใครคือครู ได้อย่างน่าประทับใจ เพราะชี้ให้เห็นว่าค่าของความเป็นครูนั้นอยู่ที่การ ยกระดับจิตใจ ให้ศิษย์ มิใช่การสอนให้ศิษย์เป็นเลิศด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว กวีบทนี้เคยใช้ประกอบโฆษณาทางโทรทัศน์ คาดว่าหลายท่านคงผ่านผ่านตามาบ้าง

 

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้  ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์   ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด  ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมาลเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

 

          อย่างไรก็ตาม เรามักรู้สึกว่าค่าของ ครู ตกต่ำลงเรื่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน ไล่มาตั้งแต่ เป็นสาขาวิชาที่ผู้เรียนมักจะไม่เลือกเป็นอันดับแรกๆ ในการสอบเข้าเรียนต่อ เป็นอาชีพท้ายๆ ที่คนมักจะนึกถึง รวมไปถึงข่าวคราวที่ครูทำร้ายนักเรียนซึ่งปรากฏผ่านสื่ออยู่บ่อยครั้ง ก็ทำให้ความศรัทธาที่คนทั่วไปมีต่อวิชาชีพครูลดน้อยถอยลง ทั้งที่ ครู เป็นอาชีพที่สำคัญมาก เนื่องจากคนเป็นครูต้องอยู่กับเด็กกับเยาวชนผู้ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ อบรม ขัดเกลา ยกระดับจิตใจให้พวกเขาเหล่านั้นพาตัวเองและสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยในกระแสโลกาภิวัตน์

           

            ผู้เขียนเชื่อว่า ในสังคมไทยยังมีครูที่ดีอยู่มาก ไม่เช่นนั้น ประเทศไทยคง ไปไม่รอดมานานแล้ว แต่ก็เชื่อว่า ครูที่ไม่ดีก็มีอยู่เช่นกัน เป็นธรรมดาของทุกสังคม ทุกอาชีพ ที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดี แต่เราในฐานะ ศิษย์ ก็สามารถเลือกได้ว่า เราจะจดจำแบบอย่างความประพฤติ และคำสอนจาก ครู แบบไหน

 

            ๑๖ มกรา วันครู

ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

 
รูปจาก www.nationejobs.com
ความคิดเห็น
หน้าที่
ความคิดเห็นที่ 95
ระลึกครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา..ให้มีสุขภาพแข็งแรง...เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่แข็งแกร่ง...ของประเทศไทย..
ลูกศิษย์
(16 มกราคม 2558  เวลา 11:35:13)
ความคิดเห็นที่ 94
หนึ่งฤทัยรักคุณครูกานดา
(5 มิถุนายน 2557  เวลา 21:25:58)
ความคิดเห็นที่ 93
ไปเเล้วเอาเพลงนี้ลาครู
เด็กดอนเกตุ ป.6
(18 มีนาคม 2557  เวลา 09:03:15)
ความคิดเห็นที่ 92
ฟังกลอนแล้วคิดถึงครูที่สุกเลย
โรงเรียน คลองต้นไทร
(13 กันยายน 2556  เวลา 18:20:58)
ความคิดเห็นที่ 91
ครูคือผู้ที่ให้เราได้มานั่งเขียนอ่านหนังสือนะที่นี้ครูเป็นผู้ที่ให้เรามีความรู้ความสามารถ
เด็กศรีคำชมภู
(25 มิถุนายน 2556  เวลา 13:19:53)
ความคิดเห็นที่ 88
กลอนนี้เจ๋งมากเลยคร้าบบบบบบบ ................
ด.ญ.กฤตพร  ชอบวิชา
(19 มิถุนายน 2556  เวลา 13:59:23)
ความคิดเห็นที่ 87
คุณุตตรา นุสา สกา
ศิษย์มีครู
(13 มิถุนายน 2556  เวลา 20:02:15)
ความคิดเห็นที่ 86
คุนุตรา  นุสา  สกา
คุณครูคนหนึ่ง
(13 มิถุนายน 2556  เวลา 19:50:02)
ความคิดเห็นที่ 84
มาร์ครักครู
น้องมาร์ค
(12 มิถุนายน 2556  เวลา 19:05:47)
ความคิดเห็นที่ 83
ใครคือครูครูคือใครในวันนี้        ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
น้องมาร์ค
(12 มิถุนายน 2556  เวลา 19:04:23)
ความคิดเห็นที่ 81
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร
คุณครูถิ่นไทย
(14 เมษายน 2556  เวลา 19:32:35)
ความคิดเห็นที่ 80
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง     หนูรักครู
จ๋า
(31 มกราคม 2556  เวลา 13:34:54)
ความคิดเห็นที่ 79
ใครคือครูครูคือใครในวันนี้          ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์            ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด               ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
         
เพน
(23 มกราคม 2556  เวลา 19:13:07)
ความคิดเห็นที่ 78
บีรักคุณครู    หยกรักครูมาก      เตยรักครูมากที่สุด
บี   หยก   เตย
(14 มกราคม 2556  เวลา 10:53:16)
ความคิดเห็นที่ 77
หนูรักคุณครูทุกคน        love    you  
สุวิภา       ถือสยม
(14 มกราคม 2556  เวลา 10:47:28)
ความคิดเห็นที่ 76
ครูคือครูดีในดวงใจของหนูตลอดไปค่ะหนูรักครู
กัญญารัตน์  ดวงสมัย
(14 มกราคม 2556  เวลา 10:32:34)
ความคิดเห็นที่ 75
ครูคือผู้ให้จิตวิญญาณ คือคนปั้นดิน
ดินก้อนนี้จะเดินตามรอยครู
เป็นคนดี คนเก่งให้ได้อย่างครู
ให้ครูภูมิใจ
Silpakorn'61
(6 มกราคม 2556  เวลา 20:16:01)
ความคิดเห็นที่ 74
หนูรักครูมาก
เด็กโนนคูณ   ฟ้า
(19 ธันวาคม 2555  เวลา 10:56:24)
ความคิดเห็นที่ 73
หนูรักครูมากเพราะมากมากค่ะ
เด็กโนนคูณ   ฟ้า
(19 ธันวาคม 2555  เวลา 10:51:46)
ความคิดเห็นที่ 72
หนูมีครูอยู่คนหนึ่งที่สั่งสอนหนูมาจนโต หนูอยากบอกว่าหนูรักครูที่สุดในโลก
เด็กเรียน
(9 ธันวาคม 2555  เวลา 20:44:40)
ความคิดเห็นที่ 71
ิรดุนเดีเร้จตคีตกุรเต
้เะีเ้ตะสเ้าเ่้
ืเพตึเัีดมเ
้่ด้ตีรเั
งลเัีพุึด
้พุะดึพล
่้ีึุเ้ะนัะ้
เ้ดะหกเรีดตเล
้หกเแ่้เดเ้ดัเดเ่ักตหเ่ำพิอัหกดะ
ิเดกีเอ่้ดเันเนีัพดเนีดัจตค
h97r6tr3ytre9g7r
(6 ธันวาคม 2555  เวลา 11:01:52)
ความคิดเห็นที่ 70
คิดถึงครูจังเมื่อไรจะได้เจอครูอีกตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นม.1/2หนูอยากไปกราบเท้าครูมโน ทาเหล็ก
หนูยังจำขึ้นใจว่าเงินทองหายไปแล้วยังหากลับคืนมาได้ แต่เวลาหายไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้
นิ้งสุวนันท์ โรงเรียนวัดศีรษะเกษ
(17 พฤศจิกายน 2555  เวลา 22:27:40)
ความคิดเห็นที่ 69
ผมรักครูครับ อนาคต ผมจะเป็นพ่อพิมพ์ของชาติต่อไป
สารวัตรนักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนรสวรรค์
(15 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09:07:35)
ความคิดเห็นที่ 68
รักครูมากค่ะ
ประภัสสร
(5 กันยายน 2555  เวลา 16:50:21)
ความคิดเห็นที่ 67
ครูคือผู้ให้
ประภัสสร
(5 กันยายน 2555  เวลา 16:49:00)
ความคิดเห็นที่ 66
ผมรักครูครับ  เเละรักครูเนาวรัตน์เป็นดวงใจเลยครับ
วรชน อุทุม
(12 สิงหาคม 2555  เวลา 17:52:38)
ความคิดเห็นที่ 65
ครูคือคนที่สอนเราเราควรเคารพครู
new
(6 สิงหาคม 2555  เวลา 19:33:13)
ความคิดเห็นที่ 64
การที่เลาได้สำเร็จการศึกษา จากสถานศึกษาทำให้เลาต้องจากคุณครูไปเรียนอีกที่หนึ่งนั้นมันทำให้เลาคิดถึงครู วันครูทุกๆวันเลาจะไม่ลืมเลยจะเอาพวงมาลัยมากราบเท้าครูทุกปีเลย กระผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีครู และถ้าทุกคนยังลำลิกถึงครู คนนั้นจะเจริญ พวกเราเด็กเขายาว ชุมพร รักครูเสมอคับ
เด็กเยายาว ศ.โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
(4 สิงหาคม 2555  เวลา 20:51:04)
ความคิดเห็นที่ 63
การที่เลาได้สำเร็จการศึกษา จากสถานศึกษาทำให้เลาต้องจากคุณครูไปเรียนอีกที่หนึ่งนั้นมันทำให้เลาคิดถึงครู วันครูทุกๆวันเลาจะไม่ลืมเลยจะเอาพวงมาลัยมากราบเท้าครูทุกปีเลย กระผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีครู และถ้าทุกยังลำลิกถึงครูคน คนนั้นจะเจริญ
เด็กเยายาว ศ.โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
(4 สิงหาคม 2555  เวลา 20:47:04)
ความคิดเห็นที่ 62
รักครูมากมากครับ
ลูกศิดครูยุพา
(26 มิถุนายน 2555  เวลา 10:31:19)
ความคิดเห็นที่ 61
เจ๋งมากๆ เลยย คราบบบบบบบ
*-*
@-@
เด็ก ป.5
(14 มิถุนายน 2555  เวลา 18:23:37)
ความคิดเห็นที่ 60
สนุกมากๆครับ กลอนไหว้ครู ทำให้ผมได้ทำงานเสร็จสักที ♥ คุณครูมากๆเลยคราบบบบบบบบบบบบบ
เด็ก ป.5
(13 มิถุนายน 2555  เวลา 17:43:48)
ความคิดเห็นที่ 59
จับใจความได้มาก เเละ ทำให้ผมเผลอไปทำงาน ผิดเเบบที่คุณครูสั่งžŸ›
เด็ก ป.5
(13 มิถุนายน 2555  เวลา 17:41:05)
ความคิดเห็นที่ 58
ครับ  สำหรับผมมีครูท่านหนึ่งที่ทำให้ผมร้องให้คือ  อาจารย์สภาภรณ์  ตอนนี้ท่านจะเปลี่ยนสถานศึกไปสอนที่อื่น  ทำให้ผมต้องน้ำตายไหลออกมาเมื่อรู้ว่าท่านจะไปแล้ว  วันนั้นผมไหว้ท่านแล้วน้ำตาแหล่งความปิติหรืออะไรสักอย่างที่อธิบายไม่ได้
กฤษดา  รอดกูล
(11 มิถุนายน 2555  เวลา 19:06:04)
ความคิดเห็นที่ 57
บทกลอนแห่งคีตกวีจริงๆ
ว่าที่คณุครูคนใหม่
(11 มิถุนายน 2555  เวลา 15:56:40)
ความคิดเห็นที่ 56
ครูคือคนที่สอง
แคช
(9 มิถุนายน 2555  เวลา 09:56:18)
ความคิดเห็นที่ 55
รักคุณครูทุกๆคนค่ะ
ปลาน้อย
(7 มิถุนายน 2555  เวลา 18:00:34)
ความคิดเห็นที่ 54
ขอมอบเพลงนี้บูชาครู
As
(18 พฤษภาคม 2555  เวลา 20:18:21)
ความคิดเห็นที่ 53
how  are  you  today
koy
(17 พฤษภาคม 2555  เวลา 19:39:43)
ความคิดเห็นที่ 52
ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆรักครูค่ะ
koy
(17 พฤษภาคม 2555  เวลา 19:37:07)
ความคิดเห็นที่ 51
กลอน...
ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์   ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมาลเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู
ฟหกฟก
(17 พฤษภาคม 2555  เวลา 19:08:53)
ความคิดเห็นที่ 50
กลอน...
ผู้เเต่งken00753
ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์   ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมาลเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู
Ken00753
(20 มีนาคม 2555  เวลา 13:31:50)
ความคิดเห็นที่ 47
หากคิดเป็นครูผู้ให้ความรู้จงเป็นด้วยใจ
ครูบ้านนอกถึงไม่ยิ่งใหญ่ให้เจ้าเดินไปอย่าได้ท้อฝัน
ชมรมครูบ้านนอก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(16 มีนาคม 2555  เวลา 14:14:32)
ความคิดเห็นที่ 46
รักคุณครูมากค่ะเเละจะไม่มีวันลืมคุณครูทุกๆท่านที่เคยสั่งสอนหนูมาเลยค่ะ
เด็ก ป.6
(16 มีนาคม 2555  เวลา 11:52:45)
ความคิดเห็นที่ 45
...รักคุณครูของคุณให้มากนะค่ะ...
  ..เดี๋ยวจะไม่มีโอกาส..
... ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน
ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ...

     เว็บไซด์นี้เป็นเว็บไซด์ที่ดีนะ
เด็ก ม.4/3 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
(31 มกราคม 2555  เวลา 21:59:13)
ความคิดเห็นที่ 44
- สรุปว่าครูคือใครครับ  ช่างมีความหมายมากความหมายเหลือเกิน หลายคนก็หลายความหมาย...คนอ่านงง
- เพลงมาร์ชครูมีมั๊ยครับ...อยากรู้จริง
ครูไร้ คศ.
(17 มกราคม 2555  เวลา 17:06:46)
ความคิดเห็นที่ 43
ทำไมครูต้องดุทำไม่ครูเข้มงวดทำไมครูเขี้ยวเขนน่าเบื่อมากแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วครูทำทุกอย่างเพื่ออนาคตที่ดีของลูกศิษย์ทุกคนครูเป็นผู้ให้จริงๆขอให้ครูมีความสุขมากๆนะค่ะ
คนเป็นครู
(15 มกราคม 2555  เวลา 22:07:50)
ความคิดเห็นที่ 42
ครูคอยห่วงคอยสอนเป็น100ๆๆเท่าแต่ศิษย์เคยคิดบ้างไหมว่าครูเหนื่อยสักแค่ไหนเคยนึกถึงจิตใจกันบ้างสักนิดหรือเปล่า  สำหรับหนูหนูก็โทษที่เคยทำให้ครูเสียใจมากี่เท่าต่อกี่เท่าแต่คนเราก็มีผิดพลาดกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา  รักครูนะคะ
นุ๊ก
(15 ธันวาคม 2554  เวลา 17:13:29)
ความคิดเห็นที่ 41
ทุกคนต้องมีครู และครูผู้ที่สำคัญที่สุดคือครูผู้ส่งเสียเราเรียนและครูผู้ให้ความรู้ ถ้าไม่มีทั้งสองจะได้เป็นครูในวันนี้มั้ย เป็นครูไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เงินเดือนอันน้อยนิดกว่าจะได้มาต้องเตรียมงานสอน ต้องปากเปียกปากแฉะ ต้องทำงานงานฝ่าย ในกลุ่มสาระ งานอีกหลายอย่าง แต่ครูก็คือผู้ยิ่งใหญ่ รักครู
ครูอ๊อฟ
(1 ธันวาคม 2554  เวลา 11:46:15)
ความคิดเห็นที่ 40
ครูคือผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างสอนให้กับทุกอาชีพแต่ทำไมทุกคนถึงได้ลืมครูครูตำต้อยในบางสาขาอาชีพทั้งๆที่กว่าจะได้ประกอบอาชีพดีๆมาจากครู
อดีตนักศึกษาครูแต่ไม่เป็นครู
(10 ตุลาคม 2554  เวลา 16:34:38)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
30400364