คลินิกสุขภาพ
เอด
ฟี่ครัฟถ้าคนเป็นเอดจะมีอาการอะไรบ้างครับ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่  2

คนที่มีเชื้อเอชไอวีจะรู้ได้ว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อ  ต้องตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีเท่านั้นค่ะ  คนที่มีเชื้อบางคนไม่มีอาการอะไรแสดงให้เห็นเลยนะคะ  
พี่แพ็ท    (29 มีนาคม 2553  เวลา 15:05:53)

ความคิดเห็นที่  1

ท้องร่วง   ผืนคัน  ตุมขึ้น  ไม่อยากอาหาร
คนที่ชอบเรื่องนี้ เด็กราชบุรี   (22 มีนาคม 2553  เวลา 03:01:58)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
36874280