คลินิกสุขภาพ
ถุงยางหมดอายุ!!!
ใช้ถุงยางหมดอายุในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ จะเป็นไรมั้ยคะ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 4

การกำหนดวันหมดอายุของถุงยางอนามัยผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสมและตามผลการศึกษาความคงสภาพของถุงยางอนามัย

ผู้ซื้อสามารถสังเกตว่าถุงยางอนามัยหมดอายุหรือไม่  โดยสังเกตคำว่า "หมดอายุ" หรือ "ต้องใช้ก่อน" ซึ่งจะแสดง เดือน และปี ที่หมดอายุไว้บนฟอยล์

บรรจุแต่ละชิ้นและบนซองหรือกล่องย่อย

ถุงยางอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งจะเสื่อมสภาพได้ด้วยตัวของมันเองเมื่อระยะเวลาผ่านไป และจะเสื่อมคุณภาพมากขึ้นหากเก็บรักษาไม่ถูกต้อง

          หมดอายุแล้วไม่ควรใช้จ้า เพราะคุณภาพไม่ดี

LOVECARE

Moo
(10 มกราคม 2557  เวลา 09:01:46)
ความคิดเห็นที่ 1
ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าไม่ขาดทั้งก่อนและหลังเสร็จกิจ
+-+
(19 เมษายน 2553  เวลา 17:07:11)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
32487244