คลิปวิดีโอ
คลิปแนะนำเว็บไซต์เพศศึกษาอันดับ 1

teenpath.net ชุนชนเพศศึกษาออนไลน์อันดับหนึ่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
clip_teenpath.net
(ขนาดไฟล์: 18.6 MB / โหลด: 853)
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
การสอนเพศศึกษา  เป็นสิ่งที่ดีที่ครูได้นำความรู้ที่ถูกต้องมาขยายทางวิชาการต่อไป  โดยไม่ขัดกับสิ่งที่ติดยึดของครูเก่า ๆ  เพราะได้มีการบรรจุหลักสูตรเข้ามาในโรงเรียน  สิ่งนี้คือสิ่งที่เหมาะสมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างเปิดเผยในสิ่งที่พวกเขาต้องการและอยากรู้  ซึ่งปัจจุบัน  ทุกคนจะมองว่าเพศศึกษาเป็นสิ่งที่ควรเปิดเผย แต่ในการเปิดเผยนั้นต้องเป็นเชิงวิชาการที่มีเหตุและผล  ดังนั้นเมื่อมีหลักสูตรเพศศึกษาขององค์การแพธเข้ามามีบทบาท  และครูนำไปใช้ จึงลดภาวะความเสี่ยงของเยาวชนในเรื่องเกี่ยวกับเพศ  สารเสพติด ความเครียด ฯลฯ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมได้นำหลักสูตรเพศศึกษา  เข้ามามีบทบาทในด้านการสอน  และผลจากการศึกษา  พบว่า  นักเรียนที่ได้เรียนเพศศึกษาผ่านคู่มือการจัดกิจกรรมของ PATH  นักเรียนมีทักษะกระบวนการชีวิตในการเรียนรู้ในด้าน  สังคม และสามารถนำกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
นงรัตน์  สุขสม
(6 กรกฎาคม 2553  เวลา 11:55:50)
ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณน้องเอมากเลยครับ สำหรับความคิดเห็น พี่และทีมงานจะรับไปปรับปรุงนะ...แหม! น่าจะฝากอีเมล์ไว้หน่อย พี่จะได้ติดต่อขอคำปรึกษาน้อง สื่อตัวต่อไปจะได้โดนใจวัยรุ่นสุดๆ ไปเลย
ทีมงาน teenpath.net :)
(29 มิถุนายน 2553  เวลา 10:31:11)
ความคิดเห็นที่ 1
วีดีโอนี้เชยจังครับ ดูโบราณมาก...
น้องเอ ครับ
(29 มิถุนายน 2553  เวลา 00:14:23)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
32487309