คลินิกสุขภาพ
กินยาคุม
กินยาคุมแบบธรรมดา หลังมีอะไรกับแฟน จะผิดมั้ย ถ้าผิดจะมีผลอะไร

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่  2

กินครั้งแรก  กินทีละ 1 เม็ดค่ะ
ปากกา   (22 ตุลาคม 2553  เวลา 10:03:43)

ความคิดเห็นที่  1

กินยาคุมแบบธรรมดาหลังมีอะไรกับแฟน  เป็นการกินครั้งแรกหรือเปล่า  และกินอย่างไร  เพราะยาคุมแบบธรรมดา  สามารถเอามากินเป็นยาคุมในกรณีฉุกเฉินได้  แต่ต้องกินให้ถูกวิธีค่ะ  โดยหากเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดขนาดปกติที่มีเอสโตรเจน  และโปรเจสโตเจน  มาใช้  ต้องกินยานี้ครั้งแรก 2 เม็ดทันที  แต่ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน  และอีก 12 ชั่วโมงต่อมาให้กินซ้ำอีก 2 เม็ด  แต่ถ้าเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณฮอร์โมนต่ำ  ต้องกินยานี้ครั้งแรก 4 เม็ดในทันที  ไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน  และอีก 12 ชั่วโมงต่อมาให้กินซ้ำอีก 4 เม็ด  ซึ่งหากน้องไม่ได้กินยาตามวิธีดังกล่าว  โอกาสในการตั้งท้องก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะ
พี่แพ็ท    (20 ตุลาคม 2553  เวลา 14:26:15)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
36874239