ข่าว
มณฑลกวางเจา ประเทศจีน  ริเริ่มโครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในระดับชั้นอนุบาล  ชั้นประถมและชั้นมัธยมต้น  เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อเฮชไอวีและการตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่น
โครงการนี้จัดทำขึ้นตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งกวางเจาที่ต้องการให้ผู้มีอำนาจหน้ารับผิดชอบในเรื่องการศึกษาระดับท้องถิ่นจัดทำโครงการใหม่เพื่อสอนเด็กๆ ให้มีสุขภาวะเพศตั้งแต่ยังเล็กๆ   โดยนายเหลียว ฉาง นักจิตวิทยาซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสภาฯ กล่าวว่า  “ทุกวันนี้ นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานและเด็กผู้หญิงที่ทำแท้งมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น การให้ความรู้เรื่องเพศและสุขภาพจึงมีความจำเป็น เพราะเราพบว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยทำแท้งมีอายุเพียง 13 ปี” จากการสำรวจความคิดเห็นของทางการเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า เด็กๆ เรียนรู้เรื่องเพศจากแหล่ง “ที่ไม่เหมาะสม”  ทางเวบไซต์ หนังสือ วิดีโอ ที่มีแต่ภาพโป๊  

สำนักข่าวจีนรายงานว่า  กั๋ว  หนิงเปา เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสำนักการศึกษากวางเจา  กล่าวว่า  “ความรู้เรื่องเพศจากแหล่งข้อมูลพวกนี้ไม่ได้จัดทำอย่างเป็นระบบและก็ไม่ครบถ้วนเหมือนในตำราเรียน   ดังนั้น การแนะแนวเพื่อแก้ไขความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนวัยเจริญพันธุ์จำเป็นต้องทำอย่างเด็ดขาดจริงจัง   เพื่อให้เด็กๆ มีความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องมากขึ้น และเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กวัยนี้ทำแท้งหรือรีบมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร”   โดยในเดือนเมษายน  ศกหน้า  สำนักการศึกษากวางเจาจะจัดทำหลักสูตรเพศศึกษาใหม่   “เชิงทดลองทำ”  มาสอนในโรงเรียนจำนวน 41 แห่ง  ประกอบด้วยโรงเรียนระดับมัธยมต้น 15 แห่ง  ระดับชั้นประถม 13 แห่ง และระดับอนุบาลอีก  13 แห่ง

ที่มาของข่าว
จาก สำนักข่าว เอเอฟพี  ใน หมวด  ข่าว  ของ เวบไซต์  Yahoo  เมื่อวันที่ 20  กรกฎคม 2547
เรียบเรียงโดย  กษมา  สัตยาหุรักษ์ /  องค์การแพธ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
เห็นด้วยอย่างยิ่งเจ้าค่ะ
ริมแม่น้ำ
(11 สิงหาคม 2548  เวลา 12:39:19)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
35137313