หนังสือ
รายการสื่อ ในโครงการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
รายการสื่อในโครงการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชนเล่มนี้ จะแนะนำสื่อแต่ละประเภทที่โครงการฯ ได้ผลิต โดยบอกถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดต่างๆ ของสื่อ (ปีที่ผลิต, จำนวนหน้า, ขนาด) รวมถึงต้นทุนในการผลิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ หรือต้องการผลิตสื่อดังกล่าว สื่อทั้งหมดที่รวบรวมอยู่ในรายการสื่อฯ เล่มนี้ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ www.teenpath.net

 

หนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ pdf
(ขนาดไฟล์: 6.5 MB / โหลด: 3,933)
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
ดีมาก ได้เห็น และเข้าใจประโยชน์เนื้อหาโดยรวมว่าจะได้อะไร และสามารถนำไปใช้ได้อย่างไร? เป็นการเผยแพร่ที่ดีครับ
นายทศพล  วงษ์เนตร
(3 พฤศจิกายน 2555  เวลา 05:27:26)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
32479061