ฅ.ฅนก้าวย่าง : ผู้บริหาร

จันทรประดิษฐ์ฯ ผสมผสานเพศวิถีศึกษากับวิชาการ เสริมความแข็งแกร่งให้โรงเรียน “เวิร์ลคลาส”

"...การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นเยอะขึ้นในสังคมยุค ICT แบบนี้
ยิ่งอาเซียนด้วยแล้ว
ถ้าเราไม่รีบแก้ไข เด็กไทยอาจด้อยกว่าเด็กจากถิ่นอื่นก็ได้..."

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ


          แม้จะเพิ่งย้ายมาได้ไม่ถึงปี แต่ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการคนใหม่แห่งโรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ ได้พยายามผลักดันให้โรงเรียนนำโครงการเพศวิถีศึกษาเข้าไปใช้อย่างจริงจังที่โรงเรียนควบคู่กับการต่อยอดทางวิชาการ เพราะมองว่าเป็นเรื่องจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

          “ความมีชื่อเสียงด้าน ‘World class standardschool’ ที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสพฐ.เมื่อปี ๒๕๕๓ นั้นทำให้โรงเรียนทุ่มเทไปยังเป้าหมายด้านวิชาการเป็นหลัก แต่ตัวผมเองเคยมีประสบการณ์ทำงานในโรงเรียนหลายแห่งก่อนย้ายมาที่นี่ กลับมองว่า เด็กอาจไม่รอด หากยังฝ่าด่านปัญหาด้านอารมณ์หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศไปไม่ได้ โดยเฉพาะกระแสภาพรวมที่มีเด็กออกกลางคันในสถานศึกษาหลายแห่ง การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นเยอะขึ้นในสังคมยุค ICT ยิ่งอาเซียนด้วยแล้ว ถ้าเราไม่รีบแก้ไข เด็กไทยอาจด้อยกว่าเด็กจากถิ่นอื่นก็ได้..”

          เมื่อผอ.หันมาทำงานคู่ขนานกับความเป็น “ชีวิต” “การคิดวิเคราะห์” ที่ให้เด็กเท่าทันต่อโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งหวังให้ครูในโรงเรียนได้เข้าใจด้วย จึงสั่งการให้นำกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ”หนังสั้นทางเลือก” (http://www.teenpath.net/content.asp?ID=15491) เข้ามาฉายให้เด็กดูพร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาวะทางเพศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยคละเด็กแต่ละช่วงชั้นให้สลับกันเข้ามาเรียนรู้ในแต่ละครั้งละประมาณ ๖๐-๘๐ คน ส่วนฝ่ายแนะแนวให้ทำการสำรวจพฤติกรรมทางเพศของเด็กเพื่อเป็นข้อมูลในการอุดช่องว่างของปัญหา

          “ตอนนี้ประมวลข้อมูลเบื้องต้นออกมา ช่วยให้รู้ว่า เด็กมีพฤติกรรมแบบไหน ได้รู้รูปแบบความรักที่หลากหลายในโรงเรียน ที่น่าห่วงในขณะนี้คือ ความสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักชายที่ยังละเลยเรื่องความปลอดภัย โดยเชื่อว่าตนเองและคู่ไม่มีโอกาสติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์จึงไม่ใช้ถุงยางอนามัย โดยหลายคนทำเพราะขาดข้อมูลอย่างแท้จริง ซึ่งหลังจากนี้จะเรียกประชุมครูทั้งโรงเรียน เพื่อวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งระดับนโยบายและครูผู้ปฏิบัติการ”

          บทสรุป วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำครูและลูกศิษย์ไปถึงฝั่งฝัน แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายในการจัดสรรเวลา ซึ่งโรงเรียนจันทรประดิษฐารามได้เลือกนำ “เพศวิถีศึกษา” ใส่ไว้ในวิชาแนะแนว และเสริมสร้างกิจกรรมคู่ขนานเข้าไป นับเป็นการเริ่มต้นบริหารงาน “วิชาการ” ควบคู่กับ “วิชาชีวิต” โดยผอ.ให้เหตุผลว่า “..ในวิชาแนะแนววัดผลทางการเรียนของเด็กได้ชัดเจนและทันที พอหมดชั่วโมงครูก็ให้เด็กกรอกข้อมูลเพื่อรับรู้ความเข้าใจของเด็กได้  ดีกว่าสอดแทรกไว้ในกลุ่มสาระแบบที่อื่นๆ เพราะโรงเรียนเรามีข้อจำกัดที่ต้องให้เวลากับวิชาการด้วยตามนโยบายหลักที่ปฏิบัติกันมา..” ผอ.กล่าวทิ้งท้าย

 

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 4
ไอ้ผอ.ควายควายเนี่ยนะย้ายไปร.ร.ไหนก็ไปป่วนร.ร.นั่นเค้าอยู่รำ่ไปบริหารงานอย่างกะเหี้ยเลยบอกตรง ผอ.สากกะเบืย
Bee Bee
(25 ธันวาคม 2557  เวลา 16:07:24)
ความคิดเห็นที่ 3
ศธ.ควรกำหนดเป็นหลักสูตรของทุกโรงเรียน เริ่มที่ป.5
  wand dsdw
(27 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 13:39:05)
ความคิดเห็นที่ 2
ต้องขอบคุณท่าน ผอ.ศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ ที่สามารถพัฒนาระบบการเรียนได้เป็นแบบอย่าง  และอยากจะให้ ผอ.สถานศึกษาหลาย  ๆ ท่าน ให้ความสำคัญกับเรื่องการสอนเพศศึกษาแบบนี้ จนทำให้เด็กๆ เกิดทักษะชีวิตอย่าวงแท้จริง  นี่แหละครับที่เขาว่า  หัวส่าย  หางก็กระดิด  เป็นผู้นำก็ต้องกล้าที่จะนำในสิ่งที่ถูก ใช่วิกฤตให้เป็นโอกาศ
ทศพล วงษ์เนตร
(27 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 10:09:55)
ความคิดเห็นที่ 1
ขอชื่นชมท่านผู้บริหาร วิชาการกับวิชาชีวิตต้องไปด้วยกันตามที่ท่านกล่าว ขอเป็นกำลังใจให้ท่านได้นิเทศติดตามครูไปให้ถึงเด็กจริงๆนะคะ
จินตนา จิตนารินทร์
(21 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 10:15:55)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
35137162