ข่าวโครงการ
ถ่ายทอดสด : ทวิตรักแบบไม่ทวิต โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์


 

 

         เตรียมพบกับ การถ่ายทอดสดวงเสวนา "ทวิตรักแบบไม่ทวิต"  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์  ประธานที่ประชุมคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ 

สิทธิ์ในการรับชมเฉพาะสมาชิก iAskYouth
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เริ่มถ่ายทอดสด 14 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้นำเสวนา

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
ประธานที่ประชุมคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.polsci.tu.ac.th/Instructor/Teacher.aspx?id=16

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
35137343