หนังสือ
เกมทายใจ
คู่มือแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรม สร้างเสริมต้นทุนชีวิตเด็กวัยรุ่น ๑๓-๑๘ ปี

 

หนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ pdf
(ขนาดไฟล์: 3.5 MB / โหลด: 1,093)
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
ขอบคุณค่ะ
พาวิณี  สุคำภา
(19 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 14:50:56)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
20387225