หนังสือ
เกมทายใจ
คู่มือแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรม สร้างเสริมต้นทุนชีวิตเด็กวัยรุ่น ๑๓-๑๘ ปี

 

หนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ pdf
(ขนาดไฟล์: 3.5 MB / โหลด: 2,453)
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
ขอบคุณค่ะ
พาวิณี  สุคำภา
(19 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 14:50:56)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
32479078