คู่มือวัยทีน : เมื่อท้องไม่พร้อม
ยุติการตั้งครรภ์ ปลอดภัยหรือไม่?

มีความปลอดภัยแน่นอน ถ้า...
1) ให้บริการโดยแพทย์และพยาบาลที่มีใบประกอบโรคศิลป์
2) สถานบริการมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3) ใช้วิธีการถูกต้องตามหลักทางการและสอดคล้องกับอายุครรภ์
4) มีการตรวจอายุครรภ์ และใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับอายุและสภาพของครรภ์

ไม่ปลอดภัย ถ้า...
1) สถานบริการไม่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) ผู้ให้บริการแอบอ้างว่าเป็นแพทย์หรือพยาบาล โดยไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
3) มีการกล่าวอ้างว่าสามารถยุติฯ ได้ในทุกอายุครรภ์
4) วิธีการที่ใช้ยุติการตั้งครรภ์ไม่เป็นไปดังแนวทางที่กำหนด
5) ซื้อหายาจากแหล่งที่ไม่มีการปรึกษาก่อนการให้บริการ และใช้ยาขนานเดียวได้ในทุกอายุครรภ์

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
38862172