ข่าวโครงการ
รมต.สาธารณสุขกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ ๑๔ ชี้การยุติเอดส์ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
   

          เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.ในพิธีเปิดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ ๑๔ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธ.ค. ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษความว่าการยุติเอดส์ในประเทศไทยได้ถูกกำหนดเป็นวาระระดับชาติโดยมีเจตนารมณ์ว่าในปี ๒๕๗๓ หรืออีก ๑๖ ปีต่อจากนี้ ประเทศไทยจะต้องไม่มีเด็กแรกเกิดเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่  มีผู้ป่วยน้อยกว่า ๑,๐๐๐ คนต่อปี และในกรณีผู้ที่มีเชื้อจะต้องเข้าถึงระบบการดูแลรักษาด้วยยาต้านเชื้อไวรัสอย่างเร็วที่สุด รวมถึงสังคมจะต้องไม่มีการตีตราผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์

          นพ.รัชตะ กล่าวอีกว่า เจตนารมณ์การยุติเอดส์ทั้ง ๔ ประการนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ที่ โดยทำงานเชื่อมกันระหว่างการป้องกันสำหรับผู้ที่ยังไม่มีเชื้อและการให้บริการการเข้าถึงสำหรับผู้ป่วย ทั้งนี้ต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆ นอกจากกระทรวงสาธารณสุขด้วย เช่น  กระทรวงแรงงานจะต้องช่วยกันดูแลคนวัยทำงานที่พบว่าเป็นช่วงวัยมีการติดเชื้อมากที่สุด โดยอาจช่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อ และมีข้อกำหนดให้ผู้ติดเชื้อสามารถทำงานต่อได้ เป็นต้น

          ขณะที่ตัวแทนจากคณะทำงานภาคชุมชนที่ขับเคลื่อนเรื่องเอดส์ก็ขึ้นกล่าวเจตนารมณ์ในพิธีเปิดว่า การทำงานรณรงค์เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีนั้นยังคงต้องทำอยู่ เพราะยังพบผู้ติดเชื้อและยังมีการตีตราจากสังคม โดยคณะทำงานชุมชนได้เรียกร้องให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อมีความเป็นธรรมและไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน เนื่องจากพบว่ามีข้อกฎหมายบางมาตรายังขัดต่อหลักการอยู่ ประการต่อมาต้องมีนโยบายจากภาครัฐที่เป็นจริง สามารถปฏิบัติได้ เช่น การส่งเสริมให้มีบริการที่เป็นมิตร และประการสุดท้ายคือ มี งบประมาณลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่งบประมาณจากกองทุนต่างประเทศกำลังสิ้นสุดลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

จาก*
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
38862156