ข่าวโครงการ
ผู้บริหารโรงเรียนมั่นใจการโคชชิ่งช่วยให้การสอนเพศศึกษามีประสิทธิภาพ
   
ผู้บริหารโรงเรียนมั่นใจการโคชชิ่งช่วยให้การสอนเพศศึกษามีประสิทธิภาพ
     เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ บริหารโครงการโดยองค์การแพธ จัดการอบรมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ และเขต ๓ กรุงเทพฯ จำนวนกว่า ๒๗ คน เพื่อให้ติดตามและสนับสนุน (โคชชิ่ง) การจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน
     นายพรชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กล่าวว่า เขาเชื่อว่าการโคชชิ่งจะช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยให้ครูรู้ข้อผิดพลาดและปรับปรุงการสอนแล้ว ยังมีเทคนิคอีกหลายอย่าง ทั้งการพูดและการฟัง ซึ่งจะนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่องเพศ และทำให้นักเรียนกล้าพูดกล้าคุยมากขึ้น โดยทางโรงเรียนตั้งใจว่าจะอธิบายให้ครูทุกคนเข้าใจก่อนว่าการโคชชิ่งคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร จากนั้นจะหารือร่วมกันอีกครั้ง เพื่อขยายผลการโคชชิ่งออกไปให้ทั่วถึงครูทั้งโรงเรียน
     นางอัญชลี ทองมังกร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเกษมพิทยา กล่าวว่า หลังจากการอบรมยังไม่ได้นำการโคชชิ่งไปใช้กับครู แต่ได้นำเทคนิคด้านการพูดคุยบางอย่างไปทดลองใช้กับนักเรียนแล้ว เช่น การตั้งคำถามปลายเปิดเพื่อให้เขาเข้าใจปัญหาว่าเป็นอย่างไร เกิดจากอะไร และพบวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง คือครูต้องเป็นผู้ชี้ทางแต่ไม่ใช่ผู้ชี้นำ โดยพบว่าเทคนิคที่ได้จากการอบรมช่วยให้การสื่อสารระหว่างเขากับนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงคิดว่าในอนาคตจะนำการโคชชิ่งไปใช้จริงกับครูในโรงเรียน แต่ทั้งนี้คงต้องรอให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรเพศศึกษาให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่  2

มิส อัน สบายดี นะครับ รักและเคารพเสมอ มัสเซอร์ โอ๋ครับ ผมก็สบายดี แต่ยังไม่มีเวลาไปหา ครับ
086-5111012

ความคิดเห็นที่  1

สวัสดีครับอาจารย์ สบายดีมั้ยครับ จำศิษย์เก่าคนนี้ได้หรือเปล่าครับ
ถ้าอาจารย์ได้อ่านข้อความนี้ ขอรบกวนอาจารย์อัญชลีช่วยโทรหาผมที่เบอร์ 0876767113
ผมคิดถึงอาจารย์และพี่ๆทุกคนมากครับบบบบบบบบบบบบบ!!!
โต ธีรโชติ สายบุญญา   (2 พฤษภาคม 2554  เวลา 22:55:05)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
36851877