ข่าวโครงการ
ครูอีสานหนุน สอนเพศศึกษารอบด้านทำให้เด็กรู้จักคิด
ครูอีสานหนุน สอนเพศศึกษารอบด้านทำให้เด็กรู้จักคิด
     เมื่อวันที่ ๑ – ๔ เมษายน ที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ (สคร.๕) จ.นครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ที่โคราช รีสอร์ท จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๖ คน
     นายประเสริฐ จิรพัธนันท์ ครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา กล่าวถึงการอบรมว่า ทำให้ได้รับรู้วิธีคิด และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาให้เด็กอย่างถูกต้อง รวมทั้ง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของเด็กให้ดีขึ้น เพราะที่ผ่านมาการเรียนการสอนนั้นจะเน้นเรื่องให้ความรู้ และวิธีการป้องกัน ซึ่งมีในหลักสูตรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ กระบวนการสอนแบบใหม่ที่เน้นให้เกิดกระบวนคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ จะทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ต้องอาศัยความไว้วางใจและสัมพันธภาพที่ดีด้วย

     ครูโรงเรียนขามทะเลสอฯ กล่าวอีกว่า การสอนเพศศึกษาที่รอบด้าน จะทำให้เด็กมีความรู้ เกิดกระบวนการคิด รู้จักช่องทางทางเลือกในการป้องกัน และรู้เท่าทันสื่อต่างๆ ทำให้ใช้ชีวิตเติบโตผ่านช่วงวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
     นายเกรียงไกร กวินอติชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณ์วนาราม จ.นครราชสีมา กล่าวว่า เมื่อเข้าร่วมอบรมทำให้เขาเปลี่ยนความคิดจากเดิมที่ว่าโรคเอดส์เป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยที่หากไม่ป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์ โดยใช้ถุงยางอนามัย ก็มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี นอกจากนี้ไม่สามารถทราบได้เลยว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อ ถ้าไม่ไปตรวจเลือด เพราะดูไม่ออกจากร่างกายภายนอก

     “เพศสัมพันธ์เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์หากถึงวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งนักเรียนที่เราสอนอยู่นั้นก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นเอดส์” นายเกรียงไกรกล่าวและว่า การอบรมเพศศึกษาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่การบรรยายให้ความรู้อย่างเดียว ดังนั้นต้องปรับทัศนะของครูผู้สอนก่อน
     นายเกรียงไกรกล่าวอีกว่า นอกจากเรื่องพัฒนาการของร่างกายแล้ว เนื้อหาที่สอนเด็ก ควรมีความหลากหลายและครอบคลุม เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคม ที่เด็กกำลังเผชิญอยู่ คาดว่าหากเด็กได้รับการเรียนรู้จากการจัดกระบวนการสอนแบบนี้ เด็กจะสนุกสนาน ได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษาที่รอบด้าน และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
คิถึงอาจารย์ทุกคนเลยไม่รู้ว่าจะจำผมได้หรือป่าวแต่อยากกลับไปอยู่ที่นั่นจังเลยแล้วว่างๆจะแวะไปเยี่ยมนะครับ
นาย อานนท์ จงราษฎร์
(26 กันยายน 2551  เวลา 20:48:58)
ความคิดเห็นที่ 1
โรงเรียน จัดสอนวิชาเพศศึกษา เมื่อปีการศึกษา2550 ในระดับชั้น ม.1- 6 และได้ไปร่วมอบรมสัมนากับโรงเรียนต้นแบบสอนเพศศึกษา ของ
สพฐ. รุ่นที่ 1  ระหว่าง 22-26 เมษายน 51 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี   เมื่อ 3 มิ.ย.51ได้นำประสบการณ์การเปิดสอนวิชา -เพศศึกษาและสาระน่ารู้จากการอบรมฯไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร ครูสอนวิชาเพศศึกษาและครูแนะแนว โรงเรียนที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3-4 และ โรงเรียนขยายโอกาสฯ สังกัด สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1  ได้แนะนำสืบค้นข้อมูลจาก www.teenpath.net  ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน
รองผอ.โรงเรียนธงธานี
(3 มิถุนายน 2551  เวลา 22:01:24)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
34918178