ฮอตไลน์
หมวดบริการ:
ลำดับ หน่วยงานที่ให้บริการ จังหวัด โทรศัพท์ เวลาทำการ
1. กลุ่มคนอารมณ์ดี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 0-876-751-410 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
2. กลุ่มฟ้าใหม่ในโรงพยาบาลหนองจอก (เฉพาะHiv) กรุงเทพฯ 0-851-727-033 ทุกวัน09.00-21,00น.
3. กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 0-2860-8715-60 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
4. คลินิกกำลังใจในโรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพฯ 0-2353-9799 ต่อ 9667 ทุกวันพุธ เวลา 08.00-16.00 น.
5. คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 0-2256-4107-9 ต่อ 207 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
6. คลินิกวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 0-2419-5996 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. บริการตรวจรักษา วันพฤหัสบดี  13.00 - 16.00 น.
7. คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพฯ 0-2286-0431 ต่อ 32 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-15.00 น.
8. ชมรมทางสายใหม่ กรุงเทพฯ  0-870-832-069 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
9. ชมรมน้ำใจเพื่อนสาย 3 ในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพฯ 0-2421-2222 ต่อ 8912-4 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (ยกเว้นวันพุธ)
10. ชมรมเพื่อนวันพุธ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 0-2253-2666, 0-2255-7893 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
11. ชมรมรากหญ้าฟ้าใส ในโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพฯ 0-2326-9995 ต่อ 219, 220, 0-2326-7233 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. บริการให้การปรึกษาผู้รับยาต้านไวรัส ทุกวันอังคาร
12. ชมรมหญ้าแฝก กรุงเทพฯ 0-2911-7125 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.
13. เดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 02-747-5698,085-362-8121 จ-ส 09.00-17.45น. ทุกวัน 08.00-22.00
14. บางกอกเรนโบว์ กรุงเทพฯ 0-2618-5168 ทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น.
15. บ้านพักใจ กรุงเทพฯ 0-2243-2381,02-234-8258 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
16. ฟิวเจอร์ กรุ๊ป (Future Group) กรุงเทพฯ 0-2914-6479, 0-891-184-572, 0-851-601-070 ทุกวัน 10.00-17.00 น.
17. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (AIDS Access) กรุงเทพฯ 1663 กด 1 ทุกวัน เวลา 09.0-21.00น.
18. มูลนิธิดวงประทีป กรุงเทพฯ 0-2671-4045-8 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
19. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์(FAR) กรุงเทพฯ 0-2171-5135-6 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
20. มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ กรุงเทพฯ 02-277-8811,02-277-7669 ทุกวัน 8.30-18.00น.
21. มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) กรุงเทพฯ 0–2672–4 665, 0–2671–7182, 086-881-4679 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00–20.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00–15.00 น.
22. โรงพยาบาลบำราศนราดูร นนทบุรี 0-2590-3737 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
23. ศูนย์สาธิตบริการ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์บางเขน กรุงเทพฯ 0-2521-0819, 0-2972-9606-9 ต่อ 30 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
24. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ 0-2345-8333-43 ต่อ 2309, 2317 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
25. N กรุงเทพฯ 0-2880-7084-5 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
26. สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 0-2731-6532,090-648-7407 ทุกวัน 09.30-16.00,และ ส-อา13.00-17.00น.
27. สโมสรพิราบขาว กรุงเทพฯ 0-2372-2113-4 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
28. องค์กรหมอไร้พรมแดน-เบลเยี่ยม กรุงเทพฯ 0 2374 9835 , 0 2375 6491 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
29. องค์การเพิร์ล เอส บัค ประเทศไทย กรุงเทพฯ 0-2642-5725, 0-2642-5726 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
38862171