ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุตรดิตถ์
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
สังกัด สพม.
สพท.อุตรดิตถ์ เขต 39
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 78 หมู่ 1   ตำบล ท่าปลา
   อำเภอ ท่าปลา   จังหวัด อุตรดิตถ์   รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์: 0-5549-9094
โทรสาร: 0-5549-9109
เว็บไซต์: http://www.thapla.ac.th
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะทำงานด้านการศึกษา ศปอจ.นครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       บุปผา  ศรีเจริญ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาด
 ศิลปะ 
  2. นางหทัยทิพย์ สมทอง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  3. นายครรชิต ใจกลม
 คณิตศาสตร์ 
  4. นางเฉลียว ทับอิ่ม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายถนัด พิลึก
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นางบุศรินทร์ วันนาหม่อง
 วิทยาศาสตร์ 
  7. นางเบญญาภา วรรณมณี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์
 ไม่ระบุ 
  9. นางวิเชียร ทองใหญ่
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  10. นายสุรัตน์ ศรีเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
  11. นางสาวจุฬาลักษณ์ คำแสน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  12. นายเทอดศักดิ์ แสงอรุณ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  13. นางบุปผา ศรีเจริญ
 ไม่ระบุ 
  14. นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
 คณิตศาสตร์ 
  15. นางสาวสุชาดา นาคเทศ
 ภาษาต่างประเทศ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
7601845