ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > บุรีรัมย์
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.บุรีรัมย์ เขต 32
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 110 หมู่ 2   ถนน ประโคนชัย-กระสัง   ตำบล จันดุม
   อำเภอ พลับพลาชัย   จังหวัด บุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์ 31250
โทรศัพท์: 0-4460-8090
โทรสาร: 0-4460-8091
เว็บไซต์: http://www.plubplachai.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 840 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       จินดา  กรองทอง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นายขรรชัย กังประโคน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางชนากาญจน์ เสาะหายิ่ง
 คณิตศาสตร์ 
  3. นายเชิดชัย สหกุลบุญญรักษ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  4. นางปาณิสรา ปามุทา
 วิทยาศาสตร์ 
  5. ว่าที่ รต.พายัพ ก้อนเพชร
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
  6. นางอนุรักษ์ สาระสิทธิ์
 คณิตศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
6832615