ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > ราชบุรี
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
สังกัด สพม.
สพท.ราชบุรี เขต 8
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 159 หมู่ 3   ตำบล บางแพ
   อำเภอ บางแพ   จังหวัด ราชบุรี   รหัสไปรษณีย์ 70160
โทรศัพท์: 0-3238-1186
โทรสาร: 0-3238-1023
เว็บไซต์: http://www.bangphaeschool.net/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,177 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       กาญจนา  หลวงจอก
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นายจตุรงค์ รัตนมุง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นางจิดาภา ปรีคาน
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นายพงษ์ศักดิ์ สายะสิทธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นายวรพล ณรงค์แสง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางสิริพร นิยมสุจริต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2548
  6. นางศิริวรรณ มิตรธรรมศิริ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
7210657