คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 1,519 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 2,580 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
 วันที่: 2 ตุลาคม 2555     (คลิก: 2,591 / ความคิดเห็น: 3)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้จากบทความ
(คลิก: 550 / ความคิดเห็น: 0)
 
ตัวอย่างการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้
(คลิก: 1,620 / ความคิดเห็น: 1)
 
25 คำนิยามศัพท์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างเพศ”
(คลิก: 1,832 / ความคิดเห็น: 2)
การวิจัยและประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์
(คลิก: 676 / ความคิดเห็น: 0)
 
แนะนำไอเดียโรงเรียนสตูดิโอ
(คลิก: 2,049 / ความคิดเห็น: 4)
 
ความคิดเรื่องเพศในตัวอย่างแบบเรียนระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา   : ศึกษาการพยายามสร้างการครองความคิดจิตใจเรื่อง “เพศ” ของรัฐไทย
(คลิก: 3,189 / ความคิดเห็น: 1)
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาพรรคการเมืองในต่างประเทศ
(คลิก: 1,530 / ความคิดเห็น: 1)
 
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว
(คลิก: 2,165 / ความคิดเห็น: 5)
 
เซ็กส์ในสื่อสาธารณะของประเทศสวีเดน
(คลิก: 1,285 / ความคิดเห็น: 1)
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
18483996