คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 2,755 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 4,626 / ความคิดเห็น: 2)
 
Rating: 
รายละเอียด>
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
 วันที่: 2 ตุลาคม 2555     (คลิก: 4,214 / ความคิดเห็น: 3)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว
(คลิก: 3,255 / ความคิดเห็น: 5)
 
ตัวอย่างการสอนเพื่อสร้างคอนเซ็ป คำว่า popular culture
(คลิก: 1,839 / ความคิดเห็น: 2)
 
Our right to be protected from violence
(คลิก: 5,131 / ความคิดเห็น: 0)
The Thesis วิทยานิพนธ์ พลิกแผ่นดิน | เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
(คลิก: 3,038 / ความคิดเห็น: 0)
 
วิธีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑
(คลิก: 1,492 / ความคิดเห็น: 1)
 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ : สู่การพัฒนาคนอย่างเต็มศักยภาพ
Teach less learn more… “สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก” สำคัญอย่างไรในการเรียนการสอน
(คลิก: 2,116 / ความคิดเห็น: 0)
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีง่ายๆ
(คลิก: 2,070 / ความคิดเห็น: 1)
 
การออกแบบการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิตอล
(คลิก: 1,525 / ความคิดเห็น: 1)
 
สรุปสภาวการณ์เด่นด้านเด็กและเยาวชน ในรอบปี พ.ศ. 2554 - 2555
(คลิก: 1,606 / ความคิดเห็น: 2)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
30370215