คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 2,937 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 4,910 / ความคิดเห็น: 2)
 
Rating: 
รายละเอียด>
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
 วันที่: 2 ตุลาคม 2555     (คลิก: 4,392 / ความคิดเห็น: 3)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
(คลิก: 4,910 / ความคิดเห็น: 2)
 
10 เคล็ดลับของการเป็นทีมวิทยากรร่วม
(คลิก: 2,310 / ความคิดเห็น: 2)
 
ตัวอย่างการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้
(คลิก: 3,045 / ความคิดเห็น: 5)
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้จากบทความ
(คลิก: 4,316 / ความคิดเห็น: 0)
 
หลักสูตร “Love, Life and HIV”
(คลิก: 2,509 / ความคิดเห็น: 0)
 
การวิจัยเรื่องเพศและสื่อสารในสังคมไทย
(คลิก: 5,633 / ความคิดเห็น: 0)
วาทกรรม “ความเป็นผู้หญิง” ในนิตยสารสุขภาพและความงามภาษาไทย
(คลิก: 5,576 / ความคิดเห็น: 0)
 
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว
(คลิก: 3,406 / ความคิดเห็น: 5)
 
ข้อสอบ O-NET การศึกษาไทย ทำไมไร้คุณภาพ
(คลิก: 2,067 / ความคิดเห็น: 1)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
32031530