คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 2,037 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 3,325 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
 วันที่: 2 ตุลาคม 2555     (คลิก: 3,180 / ความคิดเห็น: 3)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
แนะนำไอเดียโรงเรียนสตูดิโอ
(คลิก: 2,976 / ความคิดเห็น: 4)
 
“หนูยังไม่อยากเป็นแม่ : เส้นทางชีวิตที่น่าห่วงใยของแม่วัยเด็กในสังคมไทย”
(คลิก: 2,275 / ความคิดเห็น: 0)
 
25 คำนิยามศัพท์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างเพศ”
(คลิก: 2,227 / ความคิดเห็น: 2)
ตัวอย่างการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้
(คลิก: 2,230 / ความคิดเห็น: 1)
 
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีง่ายๆ
(คลิก: 1,741 / ความคิดเห็น: 1)
 
หลักสูตร “Love, Life and HIV”
(คลิก: 1,933 / ความคิดเห็น: 0)
The Thesis วิทยานิพนธ์ พลิกแผ่นดิน | เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
(คลิก: 1,422 / ความคิดเห็น: 0)
 
Our right to be protected from violence
(คลิก: 3,981 / ความคิดเห็น: 0)
 
เซ็กส์ในสื่อสาธารณะของประเทศสวีเดน
(คลิก: 1,715 / ความคิดเห็น: 1)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
23319633