คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 1,351 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 2,282 / ความคิดเห็น: 2)
 
Rating: 
รายละเอียด>
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
 วันที่: 2 ตุลาคม 2555     (คลิก: 2,447 / ความคิดเห็น: 3)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาพรรคการเมืองในต่างประเทศ
(คลิก: 1,097 / ความคิดเห็น: 1)
 
สรุปสภาวการณ์เด่นด้านเด็กและเยาวชน ในรอบปี พ.ศ. 2554 - 2555
(คลิก: 304 / ความคิดเห็น: 2)
 
แนะนำไอเดียโรงเรียนสตูดิโอ
(คลิก: 1,765 / ความคิดเห็น: 6)
ตัวอย่างการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้
(คลิก: 1,386 / ความคิดเห็น: 1)
 
ตัวอย่างการสอนเพื่อสร้างคอนเซ็ป คำว่า popular culture
(คลิก: 951 / ความคิดเห็น: 2)
 
ความคิดเรื่องเพศในตัวอย่างแบบเรียนระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา   : ศึกษาการพยายามสร้างการครองความคิดจิตใจเรื่อง “เพศ” ของรัฐไทย
(คลิก: 3,012 / ความคิดเห็น: 1)
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
(คลิก: 1,351 / ความคิดเห็น: 1)
 
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
(คลิก: 2,282 / ความคิดเห็น: 2)
 
เซ็กส์ในสื่อสาธารณะของประเทศสวีเดน
(คลิก: 1,160 / ความคิดเห็น: 2)
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
17280096