คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
The Thesis วิทยานิพนธ์ พลิกแผ่นดิน | เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
 วันที่: 7 กรกฎาคม 2557     (คลิก: 601 / ความคิดเห็น: 0)
 
Rating: 
รายละเอียด>
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 1,730 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 2,828 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
ตัวอย่างการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้
(คลิก: 1,897 / ความคิดเห็น: 1)
 
25 คำนิยามศัพท์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างเพศ”
(คลิก: 1,957 / ความคิดเห็น: 2)
 
หลักสูตร “Love, Life and HIV”
(คลิก: 1,641 / ความคิดเห็น: 0)
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
(คลิก: 2,815 / ความคิดเห็น: 3)
 
The Thesis วิทยานิพนธ์ พลิกแผ่นดิน | เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
(คลิก: 601 / ความคิดเห็น: 0)
 
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้จากบทความ
(คลิก: 1,082 / ความคิดเห็น: 0)
ความคิดเรื่องเพศในตัวอย่างแบบเรียนระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา   : ศึกษาการพยายามสร้างการครองความคิดจิตใจเรื่อง “เพศ” ของรัฐไทย
(คลิก: 3,526 / ความคิดเห็น: 1)
 
วาทกรรม “ความเป็นผู้หญิง” ในนิตยสารสุขภาพและความงามภาษาไทย
(คลิก: 2,616 / ความคิดเห็น: 0)
 
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
(คลิก: 1,730 / ความคิดเห็น: 1)
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
19940017