คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
The Thesis วิทยานิพนธ์ พลิกแผ่นดิน | เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
 วันที่: 7 กรกฎาคม 2557     (คลิก: 591 / ความคิดเห็น: 0)
 
Rating: 
รายละเอียด>
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 1,724 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 2,822 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
ตัวอย่างการสอนเพื่อสร้างคอนเซ็ป คำว่า popular culture
(คลิก: 1,155 / ความคิดเห็น: 2)
 
Our right to be protected from violence
(คลิก: 3,051 / ความคิดเห็น: 0)
 
“หนูยังไม่อยากเป็นแม่ : เส้นทางชีวิตที่น่าห่วงใยของแม่วัยเด็กในสังคมไทย”
(คลิก: 2,002 / ความคิดเห็น: 0)
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว
(คลิก: 2,316 / ความคิดเห็น: 5)
 
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้จากบทความ
(คลิก: 1,068 / ความคิดเห็น: 0)
 
การวิจัยและประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์
(คลิก: 757 / ความคิดเห็น: 0)
ความคิดเรื่องเพศในตัวอย่างแบบเรียนระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา   : ศึกษาการพยายามสร้างการครองความคิดจิตใจเรื่อง “เพศ” ของรัฐไทย
(คลิก: 3,513 / ความคิดเห็น: 1)
 
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
(คลิก: 2,822 / ความคิดเห็น: 1)
 
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
(คลิก: 1,724 / ความคิดเห็น: 1)
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
19876236