คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 1,816 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 2,969 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
 วันที่: 2 ตุลาคม 2555     (คลิก: 2,898 / ความคิดเห็น: 3)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
แนะนำไอเดียโรงเรียนสตูดิโอ
(คลิก: 2,545 / ความคิดเห็น: 4)
 
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีง่ายๆ
(คลิก: 1,611 / ความคิดเห็น: 1)
 
การวิจัยและประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์
(คลิก: 807 / ความคิดเห็น: 0)
ตัวอย่างการสอนเพื่อสร้างคอนเซ็ป คำว่า popular culture
(คลิก: 1,206 / ความคิดเห็น: 2)
 
25 คำนิยามศัพท์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างเพศ”
(คลิก: 2,035 / ความคิดเห็น: 2)
 
วิธีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑
(คลิก: 832 / ความคิดเห็น: 1)
ตัวอย่างการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้
(คลิก: 2,015 / ความคิดเห็น: 1)
 
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้จากบทความ
(คลิก: 1,349 / ความคิดเห็น: 0)
 
หลักสูตร “Love, Life and HIV”
(คลิก: 1,696 / ความคิดเห็น: 0)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
20928094