คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
The Thesis วิทยานิพนธ์ พลิกแผ่นดิน | เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
 วันที่: 7 กรกฎาคม 2557     (คลิก: 753 / ความคิดเห็น: 0)
 
Rating: 
รายละเอียด>
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 1,780 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 2,913 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
สรุปสภาวการณ์เด่นด้านเด็กและเยาวชน ในรอบปี พ.ศ. 2554 - 2555
(คลิก: 900 / ความคิดเห็น: 2)
 
ข้อสอบ O-NET การศึกษาไทย ทำไมไร้คุณภาพ
(คลิก: 1,517 / ความคิดเห็น: 1)
 
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
(คลิก: 2,913 / ความคิดเห็น: 1)
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
(คลิก: 2,869 / ความคิดเห็น: 3)
 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาพรรคการเมืองในต่างประเทศ
(คลิก: 2,168 / ความคิดเห็น: 1)
 
วาทกรรม “ความเป็นผู้หญิง” ในนิตยสารสุขภาพและความงามภาษาไทย
(คลิก: 2,726 / ความคิดเห็น: 0)
หลักสูตร “Love, Life and HIV”
(คลิก: 1,672 / ความคิดเห็น: 0)
 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ : สู่การพัฒนาคนอย่างเต็มศักยภาพ
Teach less learn more… “สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก” สำคัญอย่างไรในการเรียนการสอน
(คลิก: 1,449 / ความคิดเห็น: 0)
 
25 คำนิยามศัพท์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างเพศ”
(คลิก: 2,001 / ความคิดเห็น: 2)
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
20472654