คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 2,665 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 4,484 / ความคิดเห็น: 2)
 
Rating: 
รายละเอียด>
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
 วันที่: 2 ตุลาคม 2555     (คลิก: 4,116 / ความคิดเห็น: 3)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีง่ายๆ
(คลิก: 2,026 / ความคิดเห็น: 1)
 
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว
(คลิก: 3,193 / ความคิดเห็น: 5)
 
วาทกรรม “ความเป็นผู้หญิง” ในนิตยสารสุขภาพและความงามภาษาไทย
(คลิก: 5,036 / ความคิดเห็น: 0)
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
(คลิก: 2,665 / ความคิดเห็น: 1)
 
เซ็กส์ในสื่อสาธารณะของประเทศสวีเดน
(คลิก: 2,273 / ความคิดเห็น: 1)
 
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
(คลิก: 4,484 / ความคิดเห็น: 2)
การวิจัยเรื่องเพศและสื่อสารในสังคมไทย
(คลิก: 5,294 / ความคิดเห็น: 0)
 
การออกแบบการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิตอล
(คลิก: 1,482 / ความคิดเห็น: 1)
 
การวิจัยและประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์
(คลิก: 1,276 / ความคิดเห็น: 0)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
29484588