คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 2,784 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 4,675 / ความคิดเห็น: 2)
 
Rating: 
รายละเอียด>
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
 วันที่: 2 ตุลาคม 2555     (คลิก: 4,251 / ความคิดเห็น: 3)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
(คลิก: 2,784 / ความคิดเห็น: 1)
 
สรุปสภาวการณ์เด่นด้านเด็กและเยาวชน ในรอบปี พ.ศ. 2554 - 2555
(คลิก: 1,628 / ความคิดเห็น: 2)
 
เซ็กส์ในสื่อสาธารณะของประเทศสวีเดน
(คลิก: 2,397 / ความคิดเห็น: 1)
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาพรรคการเมืองในต่างประเทศ
(คลิก: 4,382 / ความคิดเห็น: 1)
 
10 เคล็ดลับของการเป็นทีมวิทยากรร่วม
(คลิก: 2,216 / ความคิดเห็น: 2)
 
วาทกรรม “ความเป็นผู้หญิง” ในนิตยสารสุขภาพและความงามภาษาไทย
(คลิก: 5,270 / ความคิดเห็น: 0)
การวิจัยเรื่องเพศและสื่อสารในสังคมไทย
(คลิก: 5,454 / ความคิดเห็น: 0)
 
ความคิดเรื่องเพศในตัวอย่างแบบเรียนระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา   : ศึกษาการพยายามสร้างการครองความคิดจิตใจเรื่อง “เพศ” ของรัฐไทย
(คลิก: 5,543 / ความคิดเห็น: 1)
 
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้จากบทความ
(คลิก: 3,995 / ความคิดเห็น: 0)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
30707381