คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 1,879 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 3,079 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
 วันที่: 2 ตุลาคม 2555     (คลิก: 2,977 / ความคิดเห็น: 3)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
The Thesis วิทยานิพนธ์ พลิกแผ่นดิน | เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
(คลิก: 1,066 / ความคิดเห็น: 0)
 
ตัวอย่างการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้
(คลิก: 2,083 / ความคิดเห็น: 1)
 
การวิจัยเรื่องเพศและสื่อสารในสังคมไทย
(คลิก: 3,984 / ความคิดเห็น: 0)
25 คำนิยามศัพท์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างเพศ”
(คลิก: 2,098 / ความคิดเห็น: 2)
 
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้จากบทความ
(คลิก: 1,629 / ความคิดเห็น: 0)
 
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
(คลิก: 2,977 / ความคิดเห็น: 3)
ข้อสอบ O-NET การศึกษาไทย ทำไมไร้คุณภาพ
(คลิก: 1,569 / ความคิดเห็น: 1)
 
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีง่ายๆ
(คลิก: 1,663 / ความคิดเห็น: 1)
 
10 เคล็ดลับของการเป็นทีมวิทยากรร่วม
(คลิก: 1,632 / ความคิดเห็น: 2)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
21906285