รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง จ.นครสวรรค์
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
ผมหวังให้เด็กเขามีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ถ้าเขารับรู้เรื่องนี้ก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข อยากให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้อยู่รอดปลอดภัย เพราะอัตราการเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ จะมาในส่วนของนักเรียน นักศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่

 

สุรินทร์ ฟุ้งสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง

       สุรินทร์ ฟุ้งสุขผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง กล่าวว่า เขาเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษานั้นมีความสำคัญ เพราะต้องการให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต เนื่องจากว่ามีนักเรียนหลายคนที่ไม่สามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับได้ และต้องออกกลางคัน ด้วยประสบปัญหาในเรื่องเพศ ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น นักเรียนจะอายเพื่อน และไม่มาเรียน

       ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้ความเห็นว่า ที่เขาต้องการให้นักเรียนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับนั้น เนื่องจากว่า ถ้าเด็กจบการศึกษาภาคบังคับ ก็สามารถไปทำงานได้ แต่เด็กส่วนหนึ่งที่เรียนไม่จบ หรือต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เช่น จบ ป.๖ จะทำงานได้เพียงรับจ้างทำงานในท้องถิ่น อย่างการขนขี้ไก่ ทำงานเกษตร พืชไร่ ได้รายได้วันละ ๑๗๐ บาท ขณะที่บางคน พ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่มีที่ดินจะให้ทำ ถ้าเขาไม่มีความรู้ไปช่วยตัวเองได้ ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต

      สุรินทร์ บอกว่า แม้โรงเรียนจะมีการติดตามพฤติกรรมเด็ก แต่ก็ติดตามไม่ได้ตลอด ถ้าเด็กมาโรงเรียน ก็จะได้ข้อคิดจากการเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องทำให้การสอนเพศศึกษาเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้

       “ผมหวังให้เด็กเขามีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ถ้าเขารับรู้เรื่องนี้ก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข อยากให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้อยู่รอดปลอดภัย เพราะอัตราการเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ จะมาในส่วนของนักเรียน นักศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่”

       สุรินทร์ เล่าว่า แม้นักเรียนในโรงเรียนจะประสบปัญหาในเรื่องเพศไม่มาก แต่การป้องกัน หรือให้เขาเรียนรู้ จะทำให้ปัญหาไม่เกิดขึ้น ซึ่งในโรงเรียนจะพูดเรื่องเพศศึกษาแนวทางเดียวกันหมด โดยมีครูที่รับผิดชอบเรื่องนี้รับไปดูแล แต่หากเจอปัญหาตรงไหน ก็จะมาพูดคุยปรึกษา แก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูและผู้บริหาร

       “เรื่องความรับผิดชอบนั้นสำคัญ ในการตระหนักถึงปัญหา จริงๆ โรงเรียนก็ทำตามปกติไม่ได้มีอะไร มันเป็นจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่เห็นว่าเด็กนักเรียนเหมือนลูก” สุรินทร์บอกและว่า ถ้าพฤติกรรมของผู้บริหารหรือคนที่รับผิดชอบด้านการศึกษา ไม่ตระหนักและไม่ทำ ก็เหมือนเดินอยู่กับที่ แต่คนที่ทำอยู่แล้วและสามารถทำต่อ จะทำให้การพัฒนาทางการศึกษาดีขึ้น

       “ผมคิดว่าอยู่ที่คนว่าจะทำหรือไม่ทำ ทุกอย่างรู้หมด ซึ่งความตระหนักต้องปลูกฝังมานานๆ เหมือนคุณธรรมจริยธรรม” ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งสรุป
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
32487237