รู้จักสถานศึกษา : แห่งหนึ่ง... ในก้าวย่าง
โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี
 
ู้“โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา เป็นโรงเรียนสอนศาสนาแสะสอนสายสามัญในชั้น ม. ๑ – ม. ๖ จัดการสอนเพศศึกษาโดยบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆ เช่น สังคม สุขศึกษา ภาษาไทย และแนะแนว”
 
เพศศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนา : อิสลามศาสน์วิทยา ปัตตานี
     เนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสอนศาสนา ก่อนจะนำเพศศึกษาเข้ามาสอน เราจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของโรงเรียนและผู้จัดการโรงเรียนก่อน ซึ่งต้องถือว่าโชคดีที่ผู้จัดการได้มีโอกาสไปรับฟังการชี้แจงถึงนโยบายของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ จึงเป็นฝ่ายเอ่ยปากก่อนถึงความจำเป็นที่เราต้องสอน เพราะตอนนั้น ผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสอนได้ไหม แต่พอได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร ก็สบายใจมากขึ้น

     การจัดตารางสอนของเราจะต่างไปจากโรงเรียนสายสามัญทั่วไป เพราะเด็กที่นี่จะต้องเรียนวิชาศาสนาก่อนในตอนเช้าจนถึง ๑๑ โมง แล้วจากนั้น ก็จะเรียนวิชาสายสามัญ เวลาเรียนศาสนา ก็จะแยกเด็กชาย เด็กหญิง แต่พอมาถึงวิชาสายสามัญ เด็กก็จะกลับมาเรียนรวมกันในห้อง เราจึงใช้วิธีนำเพศศึกษาไปบูรณาการกับวิชาต่างๆ ที่มีสาระสอดคล้องกัน เช่น ภาษาไทย สังคม สุขศึกษา และแนะแนว ในทุกชั้นเรียน
โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี
มะลาเย็ง แวกะจิ
ครูใหญ่โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา
จ.ปัตตานี
    แม้ผู้บริหารจะเห็นด้วย แต่ก็ยังมีเสียงคัดค้านจากฝ่ายครูสอนศาสนาอยู่บ้าง ซึ่งเรื่องนี้ คิดว่าคงต้องใช้เวลาในการทำให้ครูกลุ่มนี้ยอมรับ ซึ่งความไม่เข้าใจนี้ก็มีมาจากเด็กๆ ด้วย เช่นในช่วงปีแรกๆ เด็กหลายคนนึกว่าเราจะสอนเขาเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ แต่ตอนนี้ เราสอนได้สามปีแล้ว ก็เห็นว่าเด็กเข้าใจมากขึ้น เพราะเราจะบอกเด็กเสมอว่าเราไม่ได้สอนให้เขาไปมีเพศสัมพันธ์ในเวลานี้ แต่สอนให้เขารู้ไว้ เพื่อเขาจะได้เตรียมตัวเองเมื่อโตขึ้นและออกไปอยู่กับสังคมภายนอก เช่น ไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน เราก็ได้รับการกำชับจากผู้จัดการว่าต้องเลือกสอนแผนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเด็กในสังคมมุสลิม ฉะนั้น ถ้าเป็นแผนที่ต้องแสดงภาพเกี่ยวกับอวัยะเพศชายและหญิง เราก็จะไม่ให้เด็กดูภาพ แต่ใช้วิธีพูดคุยด้วยภาษาที่เด็กเข้าใจว่าเราต้องดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะของเราอย่างไร เพราะอะไร

    ในฐานะที่ผมเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน หน้าที่สำคัญต่อการทำงานกับโครงการฯ นี้ คือ การคัดเลือกครูที่จะไปอบรม ซึ่งต้องเลือกครูที่มีทัศนคติที่ดี และกล้าชวนเด็กคุยเรื่องนี้ในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้อง และเวลาเลือกเด็กไปร่วมกิจกรรม ก็ต้องดูว่าเด็กคนไหนกล้าแสดงออก เพราะเคยนำเด็กไปร่วมกิจกรรมโดยคัดจากเด็กเรียนดี แล้วพบว่าเด็กไม่สามารถนำกลับมาสานต่อในโรงเรียนได้ เพราะเด็กไม่กล้าแสดงออก ซึ่งก็เป็นบทเรียนกับเราในการเลือกเด็กมาเป็นแกนนำ
บรรยากาศเรียน
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 5
เป็นจังดัยสบายดีบ่
ภาคอีสาน
(4 กันยายน 2552  เวลา 11:10:29)
ความคิดเห็นที่ 4
ร.ร.นี้ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก สอนก้อสนุก
mind
(21 กรกฎาคม 2552  เวลา 21:38:29)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
36874268