รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
“เราจัดเพศศึกษาโดยเน้นหนักในวิชาแนะแนวมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพราะการจัดเป็นวิชาเฉพาะในคาบอิสระ อาจจะเป็นเรื่องยากในระดับชั้นมัธยมปลาย และถ้าจัดในชั้นมัธยมต้น เราก็ต้องหาครูมารับผิดชอบวิชานี้โดยเฉพาะ...”
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
“เพศศึกษาช่วยให้เด็กเข้มแข็งในการใช้ชีวิต”
ประเดิม จันทร์สร้าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
     เนื่องจากครูเรามีภาระงานประจำกันเต็มมือแล้ว การจัดไว้ในคาบแนะแนว ถือว่ามีความยั่งยืนกว่า เพราะเป็นเรื่องที่ครูต้องสอนอยู่แล้ว”

     ที่ผ่านมา ก็ได้ยินเสียงความกังวลใจจากผู้ปกครองอยู่บ้าง เนื่องจากโรงเรียนเราถูกคาดหวังในเรื่องความเข้มแข็งทางวิชาการ แต่เราก็ชี้แจงให้เข้าใจว่าเนื้อหาเพศศึกษาของเรานั้นสอนเรื่องอะไรกันแน่ ขณะเดียวกัน เราก็จัดให้มีการอบรมครูทั้งโรงเรียนเพื่อให้ครูเข้าใจตรงกัน และเด็กก็จะได้รับความรู้ ความเข้าใจทั่วถึง เพราะนี่คือวิธีการหนึ่งในการให้ ‘รู้เขา รู้เรา’
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
น่ารักทั้งสามคนเลยน่ะค่ะ
ผู้เยี่ยมชม
(20 พฤศจิกายน 2551  เวลา 22:03:56)
ความคิดเห็นที่ 2
คนท้ายหล่อมากๆอยากเป็นคู่ครองคลายความเหงา
คนสวยคนหล่อ
(11 พฤศจิกายน 2551  เวลา 18:45:59)
ความคิดเห็นที่ 1
เป็นโรงเรียนต้นแบบจริงๆ  เยี่ยมมาก  อยากได้กิจกรรมไปเป็นตัวอย่างบ้าง
ครู  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา
(6 สิงหาคม 2551  เวลา 11:38:29)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
34920801