ข่าวโครงการ
“คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ” ตั้งเป้าอบรมพ่อแม่หมื่นคนในปีนี้
ฅ.ฅนก้าวย่าง
จิราพรรณ แสวงผล ครูศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย แนะเทคนิคการนำเพศวิถีศึกษาเข้าในโรงเรียนผ่านแกนนำเยาวชน “ชมรมกอไผ่”
ข่าวโครงการ
เพชรบุรีปั้นวิทยากร “ผู้ใหญ่พึ่งได้” ด้วยหลักสูตร “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ”
ฅ.ฅนก้าวย่าง
แบงค์ -- พุฒิพงศ์ ไทรศักดิ์สิทธิ์
รู้จักสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องส้าน จ.พะเยา
  ข่าวโครงการ
โครงการ  “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ” ร่วมแถลงความสำเร็จจากการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The power of Humen Energy
(คลิก: 73 / ความคิดเห็น: 0)
 
แถลงการณ์เยาวชน ในวันรณรงค์ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ๑ กค.๕๖ ยื่น จม. เปิดผนึกต่อ รมว.สธ  ยืนยันเด็ก ๑๕ ปี มีสิทธิ์ตรวจหาเอชไอวีได้
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
(คลิก: 832 / ความคิดเห็น: 1)
วัยรุ่นลำปางเฮ ประเดิม โครงการ “รักเป็นปลอดภัย” Young love ก่อนเดินสายสัญจรทั่วประเทศอีก ๑๑ จังหวัด
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
(คลิก: 1,050 / ความคิดเห็น: 2)
 
๔ เอโมเดล เรียนสนุก ปลุกการเรียนรู้
โดย: วรัญญา  เขียนสอาด   
(คลิก: 908 / ความคิดเห็น: 1)
“เปลี่ยนคำแสลงหูให้ดูดี” เกมที่ผู้ใหญ่อึ้ง!! แค่เราเปลี่ยน ลูกก็เปลี่ยน!!
โดย: วรัญญา  เขียนสอาด   
(คลิก: 816 / ความคิดเห็น: 4)
 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นชี้ “พูดข้อเท็จจริงเรื่องเพศกับเด็ก โป๊แค่ไหนก็พูดได้”
โดย: สุภัทรา บัวเพิ่ม   
(คลิก: 874 / ความคิดเห็น: 1)
 
  รู้จักสถานศึกษา
โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จ.อุตรดิตถ์
สอนเพศศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม มีหน่วยการเรียนคิดเป็น ๐.๕ หน่วยกิต และมีชมรม Young Counsellor สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องเพศอีกด้วย
โรงเรียนน้ำปาดฯ สอนเพศศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับระดับชั้น ม.ปลายในภาคเรียนแรก และ ม.ต้นในภาคเรียนที่ ๒ มีหน่วยการเรียนคิดเป็น ๐.๕ หน่วยกิต นอกจากนี้ยังขยายผลการอบรมให้กับครูทั้งโรงเรียน และมีชมรม Young Counsellor สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องเพศ โดยแกนนำเยาวชนอีกด้วย
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์    
(คลิก: 3,016 / ความคิดเห็น: 0)
เพศศึกษาใน... วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
“วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามจัดเพศศึกษาเป็นวิชาบังคับเลือก มีการสอนในทุกแผนกของชั้น ปวช. ๑ โดยมีครูรับผิดชอบการสอน ๒ คน”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
(คลิก: 10,605 / ความคิดเห็น: 5)
แห่งหนึ่ง... ในก้าวย่าง
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ.ลำพูน
เปิดโอกาสให้เด็กท้อง...เรียนต่อ
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
(คลิก: 2,017 / ความคิดเห็น: 0)
 
  ฅ.ฅนก้าวย่าง
ผู้บริหาร
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ
“..การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นเยอะขึ้นในสังคมยุค ICT แบบนี้ ยิ่งอาเซียนด้วยแล้ว ถ้าเราไม่รีบแก้ไข เด็กไทยอาจด้อยกว่าเด็กจากถิ่นอื่นก็ได้..”
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
(คลิก: 1,235 / ความคิดเห็น: 3)
 
ครู
อนุชา ประคองวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ใช้พฤติกรรมของเด็กในห้อง กระตุ้นให้เด็กกล้าออกความเห็น
(คลิก: 373 / ความคิดเห็น: 0)
 
เยาวชน
พัชรี แก้วตา
“ป่าน” เยาวชนโรงเรียนเวียงตาลฯ จ.ลำปาง ผู้เป็นที่ปรึกษาของเพื่อนๆ
ครูมักสอนสิ่งดีๆ ให้กับเด็กเสมอ อย่างเรื่องเพศศึกษา การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดี และหนูอยากให้เริ่มสอนตั้งแต่ยังอยู่ ม.๑ เพราะเด็กจะจำและรู้ไปเรื่อยๆ
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์    
(คลิก: 1,613 / ความคิดเห็น: 1)
 
คนทำงานและคนรอบข้างโครงการ
แนวทางการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
(คลิก: 694 / ความคิดเห็น: 1)
 
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
17329861