ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
24 - 27 ก.พ. 58 P2H ร่วมกับคณะทำงานฯพิจิตร จัดอบรมMTเพศวิถีศึกษา อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
26 ก.พ. 58 คณะทำงาน จ.ชุมพร ประชุมแลกเปลียนบทเรียนการทำงานเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา และหารือในการดำเนินงานต่อไป
26 ก.พ. 58 จัดประชุมคณะทำงานจังหวัดบึงกาฬ  ที่ โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
30740916