ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
17 - 18 ก.พ. 58 อบรมหลักสูตรการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลาน โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี (จนท.รพ.สต.)
18 ก.พ. 58 ประชุมคณะทำงานเพศวิถีศึกษา จ.ชัยนาท ที่สพม.๕ จ.ชัยนาท
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
35123404