ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
23 - 24 ก.พ. 58 จัดอบรมRefreshing  ให้ครูและคณะทำงานหลักในจังหวัดหนองบัวลำภู ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จ.หนองบัวลำภู
24 - 25 ก.พ. 58 อบรมหลักสูตรการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลาน โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี (จนท.รพ.สต./ครู)
24 - 27 ก.พ. 58 P2H ร่วมกับคณะทำงานฯพิจิตร จัดอบรมMTเพศวิถีศึกษา อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
34468662