ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
7 - 8 ก.พ. 58 P2H ร่วมกับคณะทำงานท้องในวัยรุ่น จ.ตาก จัดกิจกรรมเยาวชน ณ โรงแรมเวียงตาก อ.เมือง จ.ตาก
8 ก.พ. 58 อบรมหลักสูตรการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลาน โรงเรียนวัดห้วยยาง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
25362623