ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
20 - 24 เม.ย. 57 อบรม MT ชุดกิจกรรมทักษะชีวิต (อาชีวะ)
21 เม.ย. 57 ประชุมคณะทำงาน จ.ขอนแก่น
21 - 24 เม.ย. 57 P2H ร่วมกับคณะทำงานฯอุทัยธานี จัดอบรมครูใหม่ ณ  โรงเรียนหนองฉาง อ.หนองฉาง
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
17291644