ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
23 - 26 ธ.ค. 57 P2H ฝ่ายส่งเสริมฯ สสจ.พิจิตร และคณะทำงาน จ.พิจิตร จัดอบรมวิทยากรหลักพิจิตร (รอบที่ ๒)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
20889288