ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
23 ก.พ. 58 ประชุมคณะทำงานเพศวิถีศึกษา จ.นนทบุรี ที่สพป.นนทบุรี เขต ๑
23 - 24 ก.พ. 58 จัดอบรมRefreshing  ให้ครูและคณะทำงานหลักในจังหวัดหนองบัวลำภู ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จ.หนองบัวลำภู
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
36874353