ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
24 - 27 พ.ย. 57 P2H และคณะทำงานจ.พิจิตร จัดอบรมวิทยากรหลัก (MT) เพศวิถีศึกษาจังหวัด (รอบที่๑) ที่ สสจ.พิจิตร
25 - 27 พ.ย. 57 คณะโคช จ.สกลนคร  ติดตามโคชโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รอบที่ ๑ จำนวน ๖ โรงเรียน  คือ รร.กุสุมาลย์วิทยาคม, รร.เทศบาล ๓, รร.ธาตุนารายณ์วิทยา, รร.ร่มเล้า, รร.คำเพิ่มพิทยาคม
26 พ.ย. 57 คณะทำงาน จ.ชุมพร  ติดตามโคช โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓
26 พ.ย. 57 P2H ร่วมกับ PLAN และUNESCO จัดประชุมคืนข้อมูลงานวิจัยและชี้แจงโครงการไม่รังแกกัน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
26 พ.ย. 57 P2H เข้าร่วมประชุมงานประเมินผลจังหวัดเชียงราย ที่ สสจ.เชียงราย
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
20422003