ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
26 - 27 ก.ค. 57 คณะทำงานเพศวิถีศึกษา จ.ภูเก็ต และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชน
26 - 27 ก.ค. 57 คณะทำงานเพศวิถีศึกษา จ.พะเยา  จัดค่ายแกนนำเยาวชน โรงเรียนในสังกัดสพม ๓๖ พะเยา
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
18527763