ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
17 - 24 พ.ย. 57 คณะโคช จ.นครพนม   ติดตามดคชโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง ๘ โรงเรียน  คือ รร.นาแกพิทยาคม, รร.นาแกสามัคคีวิทยาคม, รร.ธาตุพนม, รร.อุ่มเหม้าประชาสรรค์, รร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม, รร.ศรีบัวบานวิทยาคม,  รร.ปิยะมหาราชาลัย  และ รร.นครพนมวิทยาคม
22 - 23 พ.ย. 57 โครงการเพศวิถีศึกษาภาคกลาง จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำจาก รร.ร่วมโครงการในนนทบุรี ที่ห้องประชุม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
22 - 23 พ.ย. 57 ทีมวิทยากรหลักจังหวัดตรัง และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตรัง อบรมนักศึกษาวิทยาลัยสาธารณสุขชุมชน เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำรณรงค์และให้การปรึกษาคลีนิกสุขภาพวัยรุ่น จังหวัดตรัง
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
20386136