หน้าที่:
00311
 
ทีมวิชาการโครงการ CSE: E-Learning แข็งขัน ร่วมจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
[30 สิงหาคม 2561]   
(คลิก: 2,194 / ความคิดเห็น: 0)
00309
 
ประกาศผลการประกวดหนังสั้นโครงการ “Living in Harmony: อยู่ร่วมในความต่าง”
“โอเคอะเหรอ” หนังสั้นชนะเลิศประกวดโครงการ “Living in Harmony: อยู่ร่วมในความต่าง”
โดย: IEC&Technology   
[6 ตุลาคม 2558]   
(คลิก: 4,834 / ความคิดเห็น: 0)
00308
 
รมต.สาธารณสุขกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ ๑๔ ชี้การยุติเอดส์ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
และภายในปี ๒๕๗๓ จะต้องไม่มีเด็กแรกเกิดติดเชื้อ และมีผู้ป่วยน้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน ต่อปี
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[17 ธันวาคม 2557]   
(คลิก: 4,744 / ความคิดเห็น: 0)
00307
 
หน่วยงานช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมเล็งร่วมมือไทยรัฐทีวีเสนอข้อมูลทางเลือกยุติการตั้งครรภ์ เพื่อช่วยผู้หญิงท้องไม่พร้อม
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
[11 พฤศจิกายน 2557]   
(คลิก: 4,957 / ความคิดเห็น: 0)
00306
 
อาจารย์อาชีวะเห็นความสำคัญการใช้ชุดกิจกรรม ชี้ทำให้นักเรียนอาชีวะได้สำรวจตนเอง
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
[1 พฤศจิกายน 2557]   
(คลิก: 3,657 / ความคิดเห็น: 0)
00305
 
อาจารย์อาชีวศึกษาชี้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ทำให้นักเรียนอาชีวะได้ทบทวนตัวเอง
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
[16 ตุลาคม 2557  เวลา 11:00:43]   
(คลิก: 3,382 / ความคิดเห็น: 0)
00304
 
นักวิชาการชี้มายาคติห้ามผู้หญิง “นุ่งสั้น เดินที่เปลี่ยว” ผลักภาระการข่มขืนให้ผู้หญิง แนะแก้ปัญหาต้องให้ความรู้สิทธิร่างกาย
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
[6 ตุลาคม 2557  เวลา 10:12:08]   
(คลิก: 5,216 / ความคิดเห็น: 0)
00303
 
ชุมชนบางเลน จ.นนทบุรี ร่วมใจจัดอบรมการสื่อสารเรื่องเพศในชุมชน
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
[2 ตุลาคม 2557  เวลา 13:02:12]   
(คลิก: 2,432 / ความคิดเห็น: 0)
00302
 
สถิติสายด่วน ๑๖๖๓ ชี้ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์  เหตุไม่มีเงินเลี้ยงดู ขณะที่สร้าง “เกมเศรษฐี” ให้ดาวน์โหลดฟรี หวังให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
[23 กันยายน 2557]   
(คลิก: 2,727 / ความคิดเห็น: 0)
00301
 
ครูโครงการก้าวย่างฯ กรุงเทพฯ รวมตัวก่อตั้ง “สมาคมครูเพศวิถีศึกษา (ประเทศไทย)” หวังขยายงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
[1 กรกฎาคม 2557]   
(คลิก: 3,393 / ความคิดเห็น: 1)
00300
 
สมาคมครูเพศวิถีศึกษาฯ จัด “ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนใส่ใจสุขภาวะทางเพศ” ปั้นแกนนำรุ่นใหม่ขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
[26 มิถุนายน 2557]   
(คลิก: 4,301 / ความคิดเห็น: 6)
00299
 
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนฯ นำร่องอบรมผู้นำชุมชนเขตดินแดง ห้วยขวาง และราชเทวี หวังสื่อสารกับพ่อแม่ในชุมชนป้องกันวัยรุ่นท้องไม่พร้อม
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[20 มิถุนายน 2557]   
(คลิก: 3,026 / ความคิดเห็น: 0)
00298
 
“ห้างเซ็นทรัล” ขานรับอบรม “การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว” หวังลดความกังวลใจของพนักงานที่มีต่อลูกวัยรุ่น
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[20 มิถุนายน 2557]   
(คลิก: 2,703 / ความคิดเห็น: 0)
00297
 
วิทยากรหลักสูตรพ่อแม่ จ.สมุทรปราการ แลกเปลี่ยนความสำเร็จการทำงาน ๑ ปี
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[31 พฤษภาคม 2557]   
(คลิก: 2,589 / ความคิดเห็น: 0)
00296
 
สสจ. สมุทรปราการสานต่อโครงการพ่อแม่ฯ อบรมวิทยากรหลักรุ่น ๒ ตั้งเป้าอบรมพ่อแม่อำเภอละ ๓๐๐ คน ภายใน ก.ย. นี้
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[30 พฤษภาคม 2557]   
(คลิก: 2,696 / ความคิดเห็น: 0)
00295
 
รร.พิบูลอุปถัมภ์อบรมครูหลักสูตรพ่อแม่ หวังลดปัญหานักเรียนในโรงเรียน
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[29 พฤษภาคม 2557]   
(คลิก: 2,803 / ความคิดเห็น: 0)
00294
 
“เพศวิถีศึกษา”  ต้องสอนให้เด็กใช้ได้จริง  ไม่ใช่สอนเพื่อสอบ
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[7 พฤษภาคม 2557]   
(คลิก: 3,513 / ความคิดเห็น: 0)
00293
 
อบรมอาจารย์อาชีวศึกษา ๒๔ วิทยาลัยเพื่อนำร่องพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ปวช. อย่างต่อเนื่อง
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[1 พฤษภาคม 2557]   
(คลิก: 2,856 / ความคิดเห็น: 0)
00292
 
โครงการ  “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ” ร่วมแถลงความสำเร็จจากการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The power of Humen Energy
[10 มีนาคม 2557]   
(คลิก: 2,400 / ความคิดเห็น: 0)
00291
 
“คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ” ตั้งเป้าอบรมพ่อแม่หมื่นคนในปีนี้
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
[3 เมษายน 2557]   
(คลิก: 2,950 / ความคิดเห็น: 0)
00290
 
แถลงการณ์เยาวชน ในวันรณรงค์ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ๑ กค.๕๖ ยื่น จม. เปิดผนึกต่อ รมว.สธ  ยืนยันเด็ก ๑๕ ปี มีสิทธิ์ตรวจหาเอชไอวีได้
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[2 กรกฎาคม 2556]   
(คลิก: 2,929 / ความคิดเห็น: 1)