Loading ...

๑๖ มกราคมของทุกปีถือเป็น วันครู

ผู้เขียนกลับมาย้อนนึกว่า ไม่ได้เอ่ยถึงคำว่า ครู มานานเท่าไหร่แล้ว

จำได้ว่าสมัยเรียนประถม เราเรียกผู้สอนทุกคนว่า ครู แต่พอเรียนสูงขึ้นในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย จากที่เคยเรียกผู้สอนว่า ครู ก็เปลี่ยนเป็นเรียกว่า อาจารย์

เอาเข้าจริงแล้ว ครู และ อาจารย์ แตกต่างกันตรงไหน­

 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำว่า ครู ไว้ว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ โดยมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ว่า คุรุ ซึ่งหมายถึง หนัก

ส่วนคำว่า อาจารย์ หมายถึง ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ หรือคําที่ใช้เรียกนําหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง มาจากภาษาบาลี สันสกฤตว่า อาจริยซึ่ง จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ

 

จากความหมายดังกล่าว การทำหน้าที่แต่เพียงถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ จึงยังไม่เพียงพอที่จะเป็น ครู หรือ อาจารย์ แต่จะต้องประกอบด้วยการทุ่มเทกายใจในการถ่ายทอดความรู้รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความประพฤติ

 

โดยนัยยะ จะเป็น ครู หรือ อาจารย์ จึงไม่ใช่ของง่าย ท่านพุทธทาสภิกขุ เคยกล่าวไว้ว่า คำว่า “ครู” เป็นคำที่สูงมาก เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณ แล้วก็นำให้เกิดทางวิญญาณไปสู่คุณธรรมเบื้องสูง เป็นเรื่องทางจิตใจโดยเฉพาะ มิได้หมายถึงเรื่องวัตถุ

 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เขียนกวีบท ใครคือครู ได้อย่างน่าประทับใจ เพราะชี้ให้เห็นว่าค่าของความเป็นครูนั้นอยู่ที่การ ยกระดับจิตใจ ให้ศิษย์ มิใช่การสอนให้ศิษย์เป็นเลิศด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว กวีบทนี้เคยใช้ประกอบโฆษณาทางโทรทัศน์ คาดว่าหลายท่านคงผ่านผ่านตามาบ้าง

 

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้  ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์   ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด  ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมาลเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

 

          อย่างไรก็ตาม เรามักรู้สึกว่าค่าของ ครู ตกต่ำลงเรื่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน ไล่มาตั้งแต่ เป็นสาขาวิชาที่ผู้เรียนมักจะไม่เลือกเป็นอันดับแรกๆ ในการสอบเข้าเรียนต่อ เป็นอาชีพท้ายๆ ที่คนมักจะนึกถึง รวมไปถึงข่าวคราวที่ครูทำร้ายนักเรียนซึ่งปรากฏผ่านสื่ออยู่บ่อยครั้ง ก็ทำให้ความศรัทธาที่คนทั่วไปมีต่อวิชาชีพครูลดน้อยถอยลง ทั้งที่ ครู เป็นอาชีพที่สำคัญมาก เนื่องจากคนเป็นครูต้องอยู่กับเด็กกับเยาวชนผู้ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ อบรม ขัดเกลา ยกระดับจิตใจให้พวกเขาเหล่านั้นพาตัวเองและสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยในกระแสโลกาภิวัตน์

           

            ผู้เขียนเชื่อว่า ในสังคมไทยยังมีครูที่ดีอยู่มาก ไม่เช่นนั้น ประเทศไทยคง ไปไม่รอดมานานแล้ว แต่ก็เชื่อว่า ครูที่ไม่ดีก็มีอยู่เช่นกัน เป็นธรรมดาของทุกสังคม ทุกอาชีพ ที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดี แต่เราในฐานะ ศิษย์ ก็สามารถเลือกได้ว่า เราจะจดจำแบบอย่างความประพฤติ และคำสอนจาก ครู แบบไหน

 

            ๑๖ มกรา วันครู

ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครูความคิดเห็น

 

หน้า 

ความคิดเห็นที่  97

โอ้โห...มันเยี่ยมมากกก

....   (16 สิงหาคม 2559  เวลา 15:50:31)

ความคิดเห็นที่  96

พะภั

นักเรียนคนหนึ่ง   (16 สิงหาคม 2559  เวลา 15:46:38)

ความคิดเห็นที่  95

ระลึกครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา..ให้มีสุขภาพแข็งแรง...เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่แข็งแกร่ง...ของประเทศไทย..

ลูกศิษย์   (16 มกราคม 2558  เวลา 11:35:13)

ความคิดเห็นที่  94

หนึ่งฤทัยรักคุณครูกานดา    (5 มิถุนายน 2557  เวลา 21:25:58)

ความคิดเห็นที่  93

ไปเเล้วเอาเพลงนี้ลาครู

เด็กดอนเกตุ ป.6   (18 มีนาคม 2557  เวลา 09:03:15)

ความคิดเห็นที่  92

ฟังกลอนแล้วคิดถึงครูที่สุกเลย

โรงเรียน คลองต้นไทร   (13 กันยายน 2556  เวลา 18:20:58)

ความคิดเห็นที่  91

ครูคือผู้ที่ให้เราได้มานั่งเขียนอ่านหนังสือนะที่นี้ครูเป็นผู้ที่ให้เรามีความรู้ความสามารถ

เด็กศรีคำชมภู   (25 มิถุนายน 2556  เวลา 13:19:53)

ความคิดเห็นที่  88

กลอนนี้เจ๋งมากเลยคร้าบบบบบบบ ................

ด.ญ.กฤตพร  ชอบวิชา   (19 มิถุนายน 2556  เวลา 13:59:23)

ความคิดเห็นที่  87

คุณุตตรา นุสา สกา

ศิษย์มีครู   (13 มิถุนายน 2556  เวลา 20:02:15)

ความคิดเห็นที่  86

คุนุตรา  นุสา  สกา

คุณครูคนหนึ่ง   (13 มิถุนายน 2556  เวลา 19:50:02)

ความคิดเห็นที่  84

มาร์ครักครู

น้องมาร์ค   (12 มิถุนายน 2556  เวลา 19:05:47)

ความคิดเห็นที่  83

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้        ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

น้องมาร์ค   (12 มิถุนายน 2556  เวลา 19:04:23)

ความคิดเห็นที่  81

ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร

คุณครูถิ่นไทย   (14 เมษายน 2556  เวลา 19:32:35)

ความคิดเห็นที่  80

สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง     หนูรักครู

จ๋า   (31 มกราคม 2556  เวลา 13:34:54)

ความคิดเห็นที่  79

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้          ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์            ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด               ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
         

เพน   (23 มกราคม 2556  เวลา 19:13:07)

ความคิดเห็นที่  78

บีรักคุณครู    หยกรักครูมาก      เตยรักครูมากที่สุด

บี   หยก   เตย   (14 มกราคม 2556  เวลา 10:53:16)

ความคิดเห็นที่  77

หนูรักคุณครูทุกคน        love    you  

สุวิภา       ถือสยม   (14 มกราคม 2556  เวลา 10:47:28)

ความคิดเห็นที่  76

ครูคือครูดีในดวงใจของหนูตลอดไปค่ะหนูรักครู

กัญญารัตน์  ดวงสมัย   (14 มกราคม 2556  เวลา 10:32:34)

ความคิดเห็นที่  75

ครูคือผู้ให้จิตวิญญาณ คือคนปั้นดิน
ดินก้อนนี้จะเดินตามรอยครู
เป็นคนดี คนเก่งให้ได้อย่างครู
ให้ครูภูมิใจ

Silpakorn'61   (6 มกราคม 2556  เวลา 20:16:01)

ความคิดเห็นที่  74

หนูรักครูมาก

เด็กโนนคูณ   ฟ้า   (19 ธันวาคม 2555  เวลา 10:56:24)

ความคิดเห็นที่  73

หนูรักครูมากเพราะมากมากค่ะ

เด็กโนนคูณ   ฟ้า   (19 ธันวาคม 2555  เวลา 10:51:46)

ความคิดเห็นที่  72

หนูมีครูอยู่คนหนึ่งที่สั่งสอนหนูมาจนโต หนูอยากบอกว่าหนูรักครูที่สุดในโลก

เด็กเรียน   (9 ธันวาคม 2555  เวลา 20:44:40)

ความคิดเห็นที่  71

ิรดุนเดีเร้จตคีตกุรเต
้เะีเ้ตะสเ้าเ่้
ืเพตึเัีดมเ
้่ด้ตีรเั
งลเัีพุึด
้พุะดึพล
่้ีึุเ้ะนัะ้
เ้ดะหกเรีดตเล
้หกเแ่้เดเ้ดัเดเ่ักตหเ่ำพิอัหกดะ
ิเดกีเอ่้ดเันเนีัพดเนีดัจตค

h97r6tr3ytre9g7r   (6 ธันวาคม 2555  เวลา 11:01:52)

ความคิดเห็นที่  70

คิดถึงครูจังเมื่อไรจะได้เจอครูอีกตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นม.1/2หนูอยากไปกราบเท้าครูมโน ทาเหล็ก
หนูยังจำขึ้นใจว่าเงินทองหายไปแล้วยังหากลับคืนมาได้ แต่เวลาหายไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้

นิ้งสุวนันท์ โรงเรียนวัดศีรษะเกษ   (17 พฤศจิกายน 2555  เวลา 22:27:40)

ความคิดเห็นที่  69

ผมรักครูครับ อนาคต ผมจะเป็นพ่อพิมพ์ของชาติต่อไป

ความคิดเห็นที่  68

รักครูมากค่ะ

ประภัสสร   (5 กันยายน 2555  เวลา 16:50:21)

ความคิดเห็นที่  67

ครูคือผู้ให้

ประภัสสร   (5 กันยายน 2555  เวลา 16:49:00)

ความคิดเห็นที่  66

ผมรักครูครับ  เเละรักครูเนาวรัตน์เป็นดวงใจเลยครับ

วรชน อุทุม   (12 สิงหาคม 2555  เวลา 17:52:38)

ความคิดเห็นที่  65

ครูคือคนที่สอนเราเราควรเคารพครู

new   (6 สิงหาคม 2555  เวลา 19:33:13)

ความคิดเห็นที่  64

การที่เลาได้สำเร็จการศึกษา จากสถานศึกษาทำให้เลาต้องจากคุณครูไปเรียนอีกที่หนึ่งนั้นมันทำให้เลาคิดถึงครู วันครูทุกๆวันเลาจะไม่ลืมเลยจะเอาพวงมาลัยมากราบเท้าครูทุกปีเลย กระผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีครู และถ้าทุกคนยังลำลิกถึงครู คนนั้นจะเจริญ พวกเราเด็กเขายาว ชุมพร รักครูเสมอคับ

ความคิดเห็นที่  63

การที่เลาได้สำเร็จการศึกษา จากสถานศึกษาทำให้เลาต้องจากคุณครูไปเรียนอีกที่หนึ่งนั้นมันทำให้เลาคิดถึงครู วันครูทุกๆวันเลาจะไม่ลืมเลยจะเอาพวงมาลัยมากราบเท้าครูทุกปีเลย กระผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีครู และถ้าทุกยังลำลิกถึงครูคน คนนั้นจะเจริญ

ความคิดเห็นที่  62

รักครูมากมากครับ

ลูกศิดครูยุพา   (26 มิถุนายน 2555  เวลา 10:31:19)

ความคิดเห็นที่  61

เจ๋งมากๆ เลยย คราบบบบบบบ
*-*
@-@

เด็ก ป.5   (14 มิถุนายน 2555  เวลา 18:23:37)

ความคิดเห็นที่  60

สนุกมากๆครับ กลอนไหว้ครู ทำให้ผมได้ทำงานเสร็จสักที ♥ คุณครูมากๆเลยคราบบบบบบบบบบบบบ

เด็ก ป.5   (13 มิถุนายน 2555  เวลา 17:43:48)

ความคิดเห็นที่  59

จับใจความได้มาก เเละ ทำให้ผมเผลอไปทำงาน ผิดเเบบที่คุณครูสั่งžŸ›

เด็ก ป.5   (13 มิถุนายน 2555  เวลา 17:41:05)

ความคิดเห็นที่  58

ครับ  สำหรับผมมีครูท่านหนึ่งที่ทำให้ผมร้องให้คือ  อาจารย์สภาภรณ์  ตอนนี้ท่านจะเปลี่ยนสถานศึกไปสอนที่อื่น  ทำให้ผมต้องน้ำตายไหลออกมาเมื่อรู้ว่าท่านจะไปแล้ว  วันนั้นผมไหว้ท่านแล้วน้ำตาแหล่งความปิติหรืออะไรสักอย่างที่อธิบายไม่ได้

กฤษดา  รอดกูล   (11 มิถุนายน 2555  เวลา 19:06:04)

ความคิดเห็นที่  57

บทกลอนแห่งคีตกวีจริงๆ

ว่าที่คณุครูคนใหม่   (11 มิถุนายน 2555  เวลา 15:56:40)

ความคิดเห็นที่  56

ครูคือคนที่สอง

แคช   (9 มิถุนายน 2555  เวลา 09:56:18)

ความคิดเห็นที่  55

รักคุณครูทุกๆคนค่ะ

ปลาน้อย   (7 มิถุนายน 2555  เวลา 18:00:34)

ความคิดเห็นที่  54

ขอมอบเพลงนี้บูชาครู

As   (18 พฤษภาคม 2555  เวลา 20:18:21)

ความคิดเห็นที่  53

how  are  you  today

koy   (17 พฤษภาคม 2555  เวลา 19:39:43)

ความคิดเห็นที่  52

ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆรักครูค่ะ

koy   (17 พฤษภาคม 2555  เวลา 19:37:07)

ความคิดเห็นที่  51

กลอน...
ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์   ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมาลเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

ฟหกฟก   (17 พฤษภาคม 2555  เวลา 19:08:53)

ความคิดเห็นที่  50

กลอน...
ผู้เเต่งken00753
ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์   ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมาลเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

Ken00753   (20 มีนาคม 2555  เวลา 13:31:50)

ความคิดเห็นที่  47

หากคิดเป็นครูผู้ให้ความรู้จงเป็นด้วยใจ
ครูบ้านนอกถึงไม่ยิ่งใหญ่ให้เจ้าเดินไปอย่าได้ท้อฝัน

ชมรมครูบ้านนอก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (16 มีนาคม 2555  เวลา 14:14:32)

ความคิดเห็นที่  46

รักคุณครูมากค่ะเเละจะไม่มีวันลืมคุณครูทุกๆท่านที่เคยสั่งสอนหนูมาเลยค่ะ

เด็ก ป.6   (16 มีนาคม 2555  เวลา 11:52:45)

ความคิดเห็นที่  45

...รักคุณครูของคุณให้มากนะค่ะ...
  ..เดี๋ยวจะไม่มีโอกาส..
... ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน
ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ...

     เว็บไซด์นี้เป็นเว็บไซด์ที่ดีนะ

เด็ก ม.4/3 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง   (31 มกราคม 2555  เวลา 21:59:13)

ความคิดเห็นที่  44

- สรุปว่าครูคือใครครับ  ช่างมีความหมายมากความหมายเหลือเกิน หลายคนก็หลายความหมาย...คนอ่านงง
- เพลงมาร์ชครูมีมั๊ยครับ...อยากรู้จริง

ครูไร้ คศ.   (17 มกราคม 2555  เวลา 17:06:46)

ความคิดเห็นที่  43

ทำไมครูต้องดุทำไม่ครูเข้มงวดทำไมครูเขี้ยวเขนน่าเบื่อมากแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วครูทำทุกอย่างเพื่ออนาคตที่ดีของลูกศิษย์ทุกคนครูเป็นผู้ให้จริงๆขอให้ครูมีความสุขมากๆนะค่ะ

คนเป็นครู   (15 มกราคม 2555  เวลา 22:07:50)

ความคิดเห็นที่  42

ครูคอยห่วงคอยสอนเป็น100ๆๆเท่าแต่ศิษย์เคยคิดบ้างไหมว่าครูเหนื่อยสักแค่ไหนเคยนึกถึงจิตใจกันบ้างสักนิดหรือเปล่า  สำหรับหนูหนูก็โทษที่เคยทำให้ครูเสียใจมากี่เท่าต่อกี่เท่าแต่คนเราก็มีผิดพลาดกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา  รักครูนะคะ

นุ๊ก   (15 ธันวาคม 2554  เวลา 17:13:29)

ความคิดเห็น

 

หน้า 

ความคิดเห็นที่  41

ทุกคนต้องมีครู และครูผู้ที่สำคัญที่สุดคือครูผู้ส่งเสียเราเรียนและครูผู้ให้ความรู้ ถ้าไม่มีทั้งสองจะได้เป็นครูในวันนี้มั้ย เป็นครูไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เงินเดือนอันน้อยนิดกว่าจะได้มาต้องเตรียมงานสอน ต้องปากเปียกปากแฉะ ต้องทำงานงานฝ่าย ในกลุ่มสาระ งานอีกหลายอย่าง แต่ครูก็คือผู้ยิ่งใหญ่ รักครู

ครูอ๊อฟ   (1 ธันวาคม 2554  เวลา 11:46:15)

ความคิดเห็นที่  40

ครูคือผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างสอนให้กับทุกอาชีพแต่ทำไมทุกคนถึงได้ลืมครูครูตำต้อยในบางสาขาอาชีพทั้งๆที่กว่าจะได้ประกอบอาชีพดีๆมาจากครู

อดีตนักศึกษาครูแต่ไม่เป็นครู   (10 ตุลาคม 2554  เวลา 16:34:38)

ความคิดเห็นที่  39

ความเห็น37 ระวังคำพูดด้วย อย่าเหมารวม ทุกที่มีทั้งคนดีและไม่ดี อย่าพูดเหมารวม

รักคูณครู   (3 ตุลาคม 2554  เวลา 14:32:56)

ความคิดเห็นที่  38

หนูเรียนจบแค่ ม.6หนูไม่เคยเสียใจเลยเพราะหนูทำดีที่สุดแล้วมีงานทำที่ดี ไม่ทำไห้ใครเดือดร้อนไม่เป็นภาระของพ่อแม่และสังคม ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ไห้หนูได้เรียนและสอนไห้เป็นคนดีและขอขอบคุณ คุณครูทุกท่านที่ไห้วิชาความรู้แก่หนูและสอนสั่งสิ่งดีดีไห้ตลอดเด็กน้อยคนนี้ขอบูชาพระคุณ

เด็กที่ไม่ลืมคุณครู   (21 กันยายน 2554  เวลา 11:20:50)

ความคิดเห็นที่  37

  ครู เป็นแม่แบบแม่พิมพ์ของชาติ  ควรจะประพฤติฏิบัติตนให้ถูกให้ควร  มิใช่แค่รอรับเงินเดือน

ความคิดเห็นที่  36

ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์
มีดวงมาลเพื่อมวลนใช่ตนเอง

มหาจุฬา เลย  ครุศาสตร์ปี๑   (3 สิงหาคม 2554  เวลา 14:18:02)

ความคิดเห็นที่  35

หนูอยากเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนค่ะ

pp   (31 กรกฎาคม 2554  เวลา 11:14:08)

ความคิดเห็นที่  34

ครูคือผู้ให้และเสียสละทั้งจิตและวิญญาณ สอนลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็อยากให้ศิษย์มีความรู้มีความเจริญก้าวหน้ามีชีวิตที่ดี เงินเดือนก็น้อยยืนเกือบทั้งวันต้องเป็นโรคเข่าเสื่อม(บางคน)..พ่อมีเวลาให้โรงเรียนมากกว่าที่บ้านเพราะพ่อทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เช้ามาพ่อไปโรงเรียนแต่เช้ากลับบ้านก็ค่ำมืด
พ่อไม่ค่อยมีเวลาสอนลูกแต่เป็นหน้าที่แม่แทน แต่ลูกก็เข้าใจเพราะพ่อต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงลูกทั้งเก้าคน
พ่อเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆรับผิดชอบหน้าที่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่บ่นไม่ด่าและไม่ตีลูก ตอนนี้พ่อได้พักเหนื่อยแล้ว อยู่บ้านอ่านหนังสือแต่พ่อก็เห็นลูกเป็นเด็กอยู่ดีแม้จะโตทำงานกันหมดแล้ว...หนูรักพ่อ..ภูมิใจในอาชีพของพ่อ และสัญญาจะเป็นคนดีและเสียสละเหมือนพ่อตลอดไป แม้ไม่ใช่ครู

ขอบูชาทุกดวงจิตคุณครูทั่วโลก...ท่านคือผู้เสียสละและควรยกย่องตลอดกาล
ลูกครูและน้องสาวครู ครูบ้านนอก.

ลูก ครู   (11 กรกฎาคม 2554  เวลา 23:28:52)

ความคิดเห็นที่  33

ผมจะเป็นครูให้ได้ ชีวิตนี้อุทิศแด่นักเรียน จะสอนจนกระทั่งตาย

ช.ภ.   (7 กรกฎาคม 2554  เวลา 12:15:41)

ความคิดเห็นที่  32

ครูคือผู้ให้

ไอติม   (6 กรกฎาคม 2554  เวลา 12:49:32)

ความคิดเห็นที่  31

รักคุณครูครับ ถึงบางครั้งผมอาจโกรธครูบ้าง   แต่ผมยังรักและเทิดทูลพระคุณ  คุณครูผมเสมอครับ

ขอไห้คุณครูทุกท่าน มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง  ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่  30

      ครูเป็นผู้ให้ความรู้ กริยามารยาท คำพูด แม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวัน ครูก็เป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักเรียน และสังคม  มีครูที่ดี  สังคมก็ดี  มีครูขี้เหล้า สังคมก็ล้วนหลากหลายปัญหา มึครูทุจริต บ้านเมืองจะอยู่อย่างไร

ศุภสืทธิ์ ศรีใส   (25 มิถุนายน 2554  เวลา 08:18:20)

ความคิดเห็นที่  29

ครูคือผู้ให้อนาคต

วาสุ เป๊ระพอ   (17 มิถุนายน 2554  เวลา 10:12:02)

ความคิดเห็นที่  28

วันนี้เรียนวิชาความเป็นครู อ,ให้นิสิตเขียนความหมายของครู ปลื้มใจเป็นอย่างมากที่พวกเราได้มีโอกาสมาเรียนตรงนี้เพื่อนของฉัน ได้เปรียบเทียบว่าครูเปรียบเสมือน ผงซักฟอก คือซักฟอกผ้าที่ไม่สะอาดเทียบกับนักเรียนยังไม่มีความรู้เเล้วเอาผงซักฟอกมาซักจนสะอาดสามารถสวมใส่ไปไหนมาไหนได้ ไม่ว่าผงซักฟอกจะยี่ห้อใดก็สามารถซักสิ่งสกปรกออกไปได้เหมือนกันคือ ไม่ว่าครูมาจากสถาบันใดก็ตาม ก็สามารถทำให้ลูกศิษย์มีความรู้ได้ดีไม่เเพ้ใครๆ ชอบท่อนกลอนที่ว่า ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน เยี่ยมจริงๆเลย^_^

ความคิดเห็นที่  27

ผมจะต้องเป็นครูที่ดี ผมสัญญา

บิว ชีววิทยา  ม.ทักษิณ สงขลา   (3 มิถุนายน 2554  เวลา 22:09:00)

ความคิดเห็นที่  26

ครูที่ดียังมีอยู่นะครับ

luis   (23 พฤษภาคม 2554  เวลา 22:45:47)

ความคิดเห็นที่  25

ครูดีมีมากมาย  ขอให้คุณจดจำในสิ่งดีที่คุณได้จากครู และหากคุณเป็นครู ขอให้เป็นครูด้วยใจ มิใช่เพียงตำแหน่ง แล้วสิ่งดีเหล่านั้นจะสอนคุณและคนรอบข้างคุณเอง ...  ขอขอบพระคุณคุณครูของฉันอย่างซาบซึ้งที่ทำให้ฉันมีวันนี้ ขอบพระคุณคุณครูคนแรกคือคุณแม่คุณพ่อของฉัน คุณครูทุกท่าน,อาจารย์ทุกท่านที่สั่งสอนฉันมา และขอบคุณนักเรียนทุกคนของฉันที่ถือได้ว่าเป็นครูของฉันด้วย ขอบคุณประสบการณ์ชีวิตที่สอนฉัน และขอบคุณที่โลกนี้มี"คุณครู"

ครูก้อยร้อยละเก้าสิบเก้า   (24 มีนาคม 2554  เวลา 17:48:16)

ความคิดเห็นที่  24

ผมรักครูของผมนะครับ

รักครูโรงเรียนบ้านคุ้มมาก   (15 มีนาคม 2554  เวลา 14:19:32)

ความคิดเห็นที่  23

ครูคนใดสอนให้เราทำความผิด
ครูคนใดสอนให้เราลอกงานกัน
ครูคนใดสอนให้เราทำความชั่ว
ไม่มีครูคนไหนหรอกที่สอนให้ลูกศิษย์ทำความชั่วทำความผิด
เราทุกคนจึงต้องรักครู

20ตอง   (11 มีนาคม 2554  เวลา 21:53:10)

ความคิดเห็นที่  22

                                                             ครูคนนี้คนดีที่หนึ่ง
                                                             
                                                            คิดคำหนึงถึงครูคนนี้หน้อ
                                                           
                                                             จะทำดีโดยไม่ต้องรีรอ                                                          

                                                               หนูจะขอให้ครูมีสุข์เอ๋ยๆๆๆๆ  


                                                               จาก    คนดีของครู ร.ว.
จากคนดี  เด็ก ร.ว.   (9 มีนาคม 2554  เวลา 09:16:45)

ความคิดเห็นที่  21

ดีๆๆๆๆๆๆๆ

เพนด่า   (25 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 11:03:50)

ความคิดเห็นที่  20

ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันตั้งแต่อยู่ ป.6 ว่าอยากเป็นครูสอนภาษาไทยตามแบบพ่อและแม่ที่เป็นครูสอนวิชาภาษาไทยเช่นเดียวกัน และในปัจจุบันนี้ดิฉันก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจกับความความฝันที่ฉันทำสำเร็จแล้วได้สอบและบรรจุเป็นครูสอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา มา 2 ปีแล้ว ดิฉันขอสัญญากับแผ่นดินว่่าจะทำหน้าที่ของคนเป็นครูอย่างเต็มความสามารถให้สมกับที่เบื้องบนท่านให้ฉันได้ทำความฝันของฉันให้เป็นความจริงในวันนี้ ขอบคุณที่ดิฉันได้มีโอกาสเกิดมาเป็นครูค่ะ

ความคิดเห็นที่  19

ความใฝ่ฝันของฉัน
ความใฝ่ฝันที่ฉันมีมาตั้งแต่เยาว์วัย  ฉันไม่เคยที่จะเลิกล้มความคิด ความใฝ่ฝันนี้เลย  อาจเป็นเพราะบุญวาสนานำพา  หรือด้วยเพราะเหตุใด  แต่ฉันเองก็ตั้งใจ  ตั้งมั่นแน่วแน่ว่าฉันต้องทำความฝันของฉันให้เป็นจริงให้ได้  
วันนี้ฉันไม่ต้องวาดฝันอีกแล้ว  ฉันมีโอกาสได้ศึกษาในวิชาชีพที่ใฝ่ฝัน  ฉันอยากเป็นคุณครู  เป็นผู้มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  เป็นบุคคลต้นแบบของเด็กเยาวชน  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  เป็นบุคคลที่ทำให้เด็กเป็นคนดี  เก่ง  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  เป็นผู้ที่พัฒนาเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ  สามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง  ในวัยเยาว์ฉันมีฐานะที่ไม่ดีนัก  ศึกษาอยู่ในโรงเรียนประจำหมู่บ้าน  ซึ่งในขณะนั้นหมู่บ้านของฉันยังไม่เจริญนัก  อยู่ห่างไกลตัวอำเภอ  การจราจรเข้าหมู่บ้านก็ลำบาก  คุณครูที่มาสั่งสอนฉันต้องพักที่บ้านพักครูที่ทางโรงเรียนจัดให้  เป็นบ้านหลักเล็กๆ สองชั้น  ชั้นบนมีสามห้องนอน  ชั้นล่างมีห้องครัว  และห้องน้ำ  ห้องหนึ่งจะมีครูพักถึงสองคน  ฉันตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  และคงเป็นเพราะความตั้งใจของฉัน  คุณครูสุพรรณี  กันนุฬา  คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งท่านเป็นคุณครูภาษาไทยที่เก่ง  และดุ  หลังจากที่ท่านสอนคัดไทย  ท่านก็เดินเข้ามาหาฉัน  และท่านบอกว่า  ฉันลายมือสวยมาก ท่านจะส่งฉันไปแข่งคัดลายมือระดับกลุ่มโรงเรียน  ฉันดีใจมาก  เพราะเป็นการแข่งขันครั้งแรกของฉัน  ฉันอยู่เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  แต่ฉันได้เข้าแข่งขันกับคนที่อยู่ระดับชั้นสูงกว่า  ตั้งแต่ที่คุณครูสุพรรณี  กันนุฬา  ได้เดินมาบอกฉัน  ท่านก็เริ่มฝึกให้ฉันคัดไทยให้สวยขึ้น  และคล่องแคล่วขึ้น  ท่านสอนฉันว่า  การที่เราจะเขียนได้ดี  เราก็ต้องอ่านคำนั้นให้ถูกต้อง  และเขียนให้ถูกต้องด้วย  ฉันจึงเริ่มอ่านหนังสือเก่งขึ้น  ตั้งแต่ที่เริ่มคัดไทย  คุณครูสอนฉันคัดไทย  โดยที่ท่านสอนว่า  การเขียนให้สวย  หัวต้องกลม  และตัวต้องเหลี่ยม  เขียนให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และห้ามลบบ่อย  การที่จะเขียนให้ดี  ต้องมีสติ  เราจะได้ไม่เขียนผิด  ลบไม่บ่อย  เมื่อฉันได้เข้าแข่งขัน  เป็นเกียรติประวัติของฉันที่ฉันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง  ฉันได้รับคำชมและเสียงปรบมือที่หน้าเสาธงในเช้าวันต่อไป  ฉันภูมิใจ  และดีใจมากที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  เป็นความประทับใจที่ทำให้ฉันไม่มีวันลืม  พอฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คุณครูสุพรรณี  ท่านได้ให้ฉันเข้าแข่งขันการอ่านร้อยแก้ว  เพราะท่านเห็นว่าดิฉันอ่านดี  เสียงดัง  ฟังชัด  และดิฉันสามารถที่จะจับใจความเรื่องที่อ่านได้  ฉันได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี  ทุกเย็นฉันจะได้มานอนกับคุณครูสุพรรณีที่บ้านพักครู  เพราะว่าฉันต้องมาฝึกอ่านออกเสียงให้คุณครูฟัง  คุณครูสอนฉันว่าการอ่านออกเสียงที่ดี  ต้องอ่านให้ถูกอักขรวิธี  ออกเสียง ร ล ให้ชัดเจน  ออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้อง  เว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง  เพราะหากเราเว้นวรรคตอนผิด  ความหมายของข้อความก็จะผิดไปด้วย  เป็นคำสอนที่ฉันจำขึ้นใจจนถึงทุกวันนี้  ฉันแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง  และฉันได้แข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเช่นกัน  เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งที่ฉันจะไม่มีวันลืม  ความประทับใจทำให้ฉันเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู  เป็นแม่พิมพ์ของชาติ  เป็นผู้ที่เสียสละทั้งแรงกาย  และแรงใจ  เหมือนดั่งคุณครูสุพรรณี  กันนุฬา  ที่ท่านเป็นต้นแบบของความเป็นครูให้แก่ฉัน  ฉันมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก  ว่าฉันจะต้องเป็นครูในแบบของคุณครูสุพรรณี  
กันนุฬาให้ได้  ท่านเปรียบเสมือนหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้ฉันต้องสู้  เพื่ออนาคตที่สดใส
วันนี้ฉันมีโอกาสมากกว่าบุคคลอื่นอีกหลายคน  ฉันต้องพยายามให้ถึงที่สุด  โอกาสดีๆ ไม่ได้มีบ่อยครั้ง  อาจเป็นเพราะความตั้งใจของฉันที่ทำให้ฉันได้มีโอกาสศึกษาในวิชาชีพที่ใฝ่ฝัน  ฉันคิดว่า  จิตวิญญาณของความเป็นครูในตัวฉันมีเต็มร้อย  ฉันพร้อมที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี  เก่ง  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ฉันจะสั่งสอนให้เด็กเป็นผู้ใฝ่ดี  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน  ถึงฉันจะเป็นเพียงจุดเล็กๆ จุดหนึ่ง  แต่ฉันก็เป็นจุดเล็กๆ ที่ต่อเติมจุดใหญ่ให้เกิดความสมบูรณ์แบบได้  เคยมีคนถามว่า  ถ้าต้องไปสอนอยู่โรงเรียนบ้านนอก  ฉันจะไปไหม  ฉันตอบได้เลยว่า  ฉันไม่สามารถที่จะเลือกโรงเรียนได้  ไม่สามารถจะเลือกเด็กได้  แต่ฉันสามารถที่จะพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ  เปี่ยมล้นไปด้วยความรู้ความสามารถ  และเป็นเด็กที่พร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ต่อไป  

ความคิดเห็นที่  18

กลอนอ่ะคับ เขียนผิดอยู่2ท่อนมั่งเท่าที่ผมจำได้
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน  
         (เขียนถูก)          ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
         (เขียนถูก)            สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
          สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง  ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู  
           สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง      (เขียนถูก)

NBA   (17 มกราคม 2554  เวลา 15:54:34)

ความคิดเห็นที่  17

ครูคือผู้ชี้นำในทางที่ดี

จากเด็กที่ใหน   (14 มกราคม 2554  เวลา 12:57:20)

ความคิดเห็นที่  16

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ที่เรียนครู จะเรียนหนังสือไม่ได้คะแนนสูง จึงเลือกเรียนครู
พูดง่ายๆ เลือกเรียนที่คิดว่าง่ายๆไปก่อน จบแล้วค่อยว่ากันทีหลัง
ส่วนคนที่เรียนเก่ง แล้วเลือกเรียนครู บุคคลเหล่านี้น่ายกย่องมาก เพราะเตรียมตัวเพื่อการเสียสละ อุทิศตนเองเพื่อการศึกษา เพื่อให้วิชาความรู้แก่เยาวชนขอบชาติด้วยความตั้งใจจริง
น่าสงสารประเทศไทยจริงๆ

ปีศาจแห่งกาลเวลา   (14 มกราคม 2554  เวลา 12:20:58)

ความคิดเห็นที่  15

ครูดุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุมากกกกกกกกก

ครายก็ได้   (5 มกราคม 2554  เวลา 19:11:26)

ความคิดเห็นที่  14


เรียนเก่ง*-*

แอม   (8 ธันวาคม 2553  เวลา 19:23:22)

ความคิดเห็นที่  13

แอม เรียนไม่เก่ง เเต่ตั้งใจเรียน

เพราะ ฟัง ผู้ใหญ่บอกว่า  เรนไม่เก่ง ไม่ เป็นไร

ขอให้เรา ขยัน

ก้พ้นอุปสัก  ร้านๆๆ

ไปได้ รัก อาจารย์  ร.ร. สว.ยล

เด็ดณิชกานต์  เกื้อสังข์

แอม   (8 ธันวาคม 2553  เวลา 19:22:18)

ความคิดเห็นที่  12

ครูคือทุกสิงทุกอย่าง

ลือมู   (23 พฤศจิกายน 2553  เวลา 21:11:05)

ความคิดเห็นที่  11

บทกลอนเพราะมาก  จับใจมากครับ

ศิษย์มีครู   (19 พฤศจิกายน 2553  เวลา 11:50:46)

ความคิดเห็นที่  10

ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนครู...
เพื่อข้าพเจ้าจะจบไปเป็นครูที่ดี
มีความรู้จริง เก่งจริง มีคุณธรรมที่ดีงาม..
และข้าพเจ้าหวังว่าผู้ที่เป็นประกอบวิชาชีพ
ก็มีความภาคภูมิใจและเต็มใจที่ทำหน้าที่นี้ต่อไป
เพื่อลูกหลานและประเทศชาติของเรา
......สู้ๆ..สู้ๆ.........

นักศึกษา ม.จันเกษม   (29 กันยายน 2553  เวลา 21:43:50)

ความคิดเห็นที่  9

ชอบบทกลอนนี้มากค่ะ

ครูพันธ์ใหม่   (25 กันยายน 2553  เวลา 18:29:38)

ความคิดเห็นที่  8

ขอให้เด็กเก่งงงงงงงงงงงงง

ครูโรงเรียนเพชรเกษม   (19 กันยายน 2553  เวลา 15:28:38)

ความคิดเห็นที่  7

ขอตั้งปณิธานว่าจะเป็นครูที่ดีที่สุด จะเป็นแบบอย่างที่ดีและ
อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ทุกคนด้วยความรักและความปรารถนาดีค่ะ

ครูคนหนึ่ง   (22 มิถุนายน 2553  เวลา 19:22:48)

ความคิดเห็นที่  6

เนื้อหาดีมากเลยล่ะ

ใบเตย   (10 มิถุนายน 2553  เวลา 19:44:19)

ความคิดเห็นที่  5

กลอนบทนี้อยู่ในใจคุณครูมากมายรวมถึงตัวเองด้วยและท่ีสำคัญอยากให้กลอนบทนี้ได้กระจายลึกลงในจิตใจของเพื่อนครู.......ทั้งแผ่นดิน.............. ขอส่งกำลังใจมาถึงทุก ๆ คน  ท่ีกำลังทำหน้ท่ีี    .......คุรุชนคนของแผ่นดิน

ครูภัทรภร   กอบกุลไชย  รร.เทพศิรินทร์   (31 มกราคม 2553  เวลา 19:32:51)

ความคิดเห็นที่  4

ครูดี ต้องทำเป็นตัวอย่างที่ดีมากกว่าการบอกหรือสอน และให้โอกาสศิษย์แสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย

เสี่ยส่ง   (18 มกราคม 2553  เวลา 22:54:58)

ความคิดเห็นที่  3

ขอตั้งปณิธานว่า จะตั้งใจสอนศิษย์ให้ดีที่สุด

รุ่งทิวา   (18 มกราคม 2553  เวลา 21:15:07)

ความคิดเห็นที่  2

... บทกวีที่กล่าวถึง ยังสะท้อนภาพของครูได้ชัดเจน  
ขอเป็นกำลังใจให้ครูที่"ตระหนักถึงค่าความเป็นครู"ทุกคน  
เชื่อว่าครูดี ๆ คงไม่ท้อเสียก่อนนะคะ สู้ ๆ และขอบูชาครูทุกท่าน
ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่.......เพื่อส่งให้ลูกศิษย์ไปถึงฝั่ง
ด้วยความภาคภูมิใจ

ศน.ปทุมธานี เขต 1   (16 มกราคม 2553  เวลา 18:51:34)

ความคิดเห็นที่  1

...สังคมไทยยังมีครูที่ดีอยู่มาก
ครูที่ไม่ดีก็มีอยู่เช่นกัน
เป็นธรรมดาของทุกอาชีพ
เราเลือกจะจดจำแบบอย่าง
คำสอนจาก “ครู” แบบไหน...


เห็นด้วยครับ

ศน.กทม.๒   (16 มกราคม 2553  เวลา 10:27:00)