Loading ...

ทิศเหนือ (อุดร) มี 3 ชนิด คือ
     - มะเดื่ออุทุมพร : ปลูกแล้วเชื่อว่าทำให้เกิดความเจริญ 
     - ส้มป่อย : การปลูกส้มป่อยเชื่อว่าจะช่วยปลดปล่อยทุกข์โศกโรคภัย 
     - ส้มซ่า : ปลูกโดยใช้เมล็ดหรือตอนกิ่ง เชื่อว่าแก้เคล็ดให้บุตรหลานมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วเมือง

ทิศตะวันออก (บูรพา) มี 2 ชนิด คือ 
     - ไผ่สีสุก : ขยายพันธุ์ด้วยหน่อ ปลูกแล้วทำให้เกิดความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข สุขกายสบายใจในทุกสิ่งทุกอย่าง 
     - มะพร้าว : ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าการเจ็บไข้จะไม่มีและจะอยู่เย็นเป็นสุข

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มี 3 ชนิด คือ 
     - ทุเรียน : ขยายพันธุ์โดยตอนกิ่ง เชื่อว่าปลูกแล้วคนในบ้านจะคงแก่เรียน 
     - ไผ่รวก : ขยายพันธุ์ด้วยหน่อซึ่งจะแทงออกมาจากโคนต้น เชื่อว่าทำให้มีความสุขความเจริญ
     - มะตูม : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง การปลูกทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดกำลังใจ  เกิดความมานะพยายามต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) มี 4 ชนิด คือ 
     - กระถิน : ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เชื่อว่าป้องกันเสนียดจัญไรสิ่งเลวร้ายได้
     - ยอบ้าน : ควรปลูกในฤดูฝน โดยหว่านเมล็ดแล้วปล่อยให้งอกเอง หรือรดน้ำเป็นครั้งคราวจะงอกเร็วขึ้น    เมื่อต้นกล้าโตพอควรและขึ้นหนาแน่นก็แยกไปปลูกที่อื่นได้ เชื่อว่าจะได้รับการสรรเสริญเยินยอ ยกยอปอปั้นในสิ่งที่ดีงาม
     - ยอป่า : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือการปักชำกล้า เชื่อว่าป้องกันเสนียดจัญไรและมีผู้สรรเสริญเยินยอ 
     - สารภี : ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งหรือเพาะเมล็ด เชื่อว่าป้องกันเสนียดจัญไร สิ่งมีพิษสิ่งเลวร้ายทั้งหลาย

ทิศตะวันตก (ประจิม) มี 5 ชนิด คือ 
     - กุ่มน้ำ : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ ตอนกิ่ง เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวมีฐานะ    อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอบอุ่นดังชื่อของต้นไม้ 
     - กุ่มบก : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำและการตอนกิ่ง เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวมีฐานะมีเงิน    อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอบอุ่นในหมู่เครือญาติ 
     - พุทรา : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง มักปลูกคู่กับต้นมะยม ปลูกแล้วผู้คนจะได้นิยมไม่สร่าง 
     - มะขาม : การขยายพันธุ์ใช้การเพาะเมล็ด ทาบกิ่ง ติดตาและต่อกิ่ง เชื่อว่าป้องกันความถ่อยและผีร้ายมิให้มากล้ำกราย และทำให้มีแต่คนเกรงขามยำเกรง
     - มะยม : ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าป้องกันความถ่อยและผีร้ายมิให้มากล้ำกราย    ปลูกแล้วผู้คนจะได้นิยมเหมือนมีนะเมตตามหานิยม

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) มี 3 ชนิด คือ 
     - มะกรูด : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าจะทำให้เป็นคนช่างเจรจา 
     - มะนาว : เชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านอยู่ดีมีสุขทั่วหน้า
     - มะพูด : ขยายพันธุ์โดยการปักชำ เชื่อว่าปลูกแล้วทำให้มีความมานะบากบั่น ช่างพูดช่างเจรจา

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี) มี 4 ชนิด คือ 
     - ขนุน : ปลูกโดยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าจะหนุนเนื่องบุญบารมี เงินทอง จะมีคนเกื้อหนุนและอุดหนุนจุนเจือ 
     - ชัยพฤกษ์ : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา 
     - พิกุล : ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งเพาะเมล็ดหรือปักชำกิ่ง เชื่อว่าสามารถป้องกันเหตุร้ายต่างๆ นานา 
     - สะเดา : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าป้องกันภูตผีปีศาจมารบกวน ป้องกันโรคร้ายต่างๆ

ทิศใต้ (ทักษิณ) มี 4 ชนิด คือ 
     - ตะโกนา, ตะโกสวน : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด เชื่อว่าจะทำให้มุมานะ อดทนต่อสิ่งต่างๆ 
     - มะพลับ : ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เชื่อว่าจะทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้น 
     - มะม่วง : การขยายพันธุ์ทำได้โดยการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง เชื่อว่าปลูกแล้วจะทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้น

 


 ความคิดเห็นที่  3

59GIMO I really liked your blog article. Cool.

social bookmarking service   (6 มิถุนายน 2556  เวลา 15:58:42)

ความคิดเห็นที่  1

แล้วต้นรักปลุตรงไหนของบ้านดีอ่าครับ

โตโต้   (3 มีนาคม 2553  เวลา 12:07:52)