Loading ...
·ÒÂ㨨ҡÊÕ·ÕèªêͺªÍº
GREEN ÊÕà¢ÕÂÇ
WHITE ¢ÒÇ
BLACK ´Ó
BLUE ¿éÒ
PINK ªÁ¾Ù
PURPLE Áèǧ
RED á´§
ORANGE ÊéÁ
YELLOW àËÅ×ͧ
BROWN ¹éÓµÒÅ
DARK BLUE ¹éÓà§Ô¹
GRAY à·Ò


ความคิดเห็นที่  2

ตรงทุกข้อเลยแม้นมากกกกก    ข้อบอกว่า...    ประชดจ๊ะ   เผอิญว่ามันไม่ตรงเลยอะนะ  กรุณาไปเปลี่ยนคำทายด้วยนะ  เดี๋ยวคนอื่นเค้าจะว่าคนที่ชอบสี ส้ม ขาว ดำ มันบ้าอีกกกกกกกกกก

ฟำ ฟาไรตี้  ฟี้ฟี้ ฟี้ฟี้   (20 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 21:20:11)

ความคิดเห็นที่  1

ก็ตรงดีนะ  แต่ว่าไปแล้วก็ตรงเป็นบ้างข้ออะนะ

ธัญชนก  คลุ้มคลั้ง   (20 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 21:14:53)