Loading ...

          ด้วยคุณสมบัติที่สะท้อนภาพที่อยู่ตรงหน้าให้เห็นได้ “กระจก” จึงเป็นเครื่องใช้ที่มักถูกนำมาเปรียบเทียบกับเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้ข้อคิดเตือนใจ

           ไม่เว้นแม้แต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับแวดวงการศึกษา

           ม.ล.ปิ่น มาลากุล เคยเขียนกลอนบทหนึ่งที่เกี่ยวกับครูและศิษย์ โดยใช้ “กระจก” เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่า

                    กระจกเงา เรามี ไว้ส่องหน้า            ให้รู้ว่าดีเด่นเป็นไฉน
                    ครูจะรู้ ตัวครู เป็นเช่นไร                  ก็ดูเด็กที่ได้สั่งสอนมา
 
          ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นบุคคลสำคัญที่ยูเนสโกยกย่องให้เป็น “นักการศึกษาดีเด่นของโลก สาขาวรรณกรรมและสื่อสาร” เชื่อว่าในแวดวงการศึกษาไทยคงรู้จักท่านเป็นอย่างดี เพราะท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นครูผู้สอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย อย่างโคลงสี่ด้านล่าง (ที่คุ้นหู) ก็เป็นผลงานของท่าน

                    กล้วยไม้ออกดอกช้า          ฉันใด
                    การศึกษาย่อมเป็นไป         เช่นนั้น
                    แต่ออกดอกคราใด            งามเด่น
                    การศึกษาปลูกปั้น             เสร็จแล้วแสนงาม 

          อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนสนใจกลอนบทแรกที่ยกมามากกว่า โดยเฉพาะ ๒ วรรคสุดท้ายที่ว่า “ครูจะรู้ตัวครูเป็นเช่นไร ก็ดูเด็กที่ได้สั่งสอนมา”

          สนใจแกมสงสัยว่า จริงหรือเปล่า?

           จริงอยู่... ครูคือผู้สั่งสอนอบรมศิษย์ ยิ่งหากศิษย์รู้สึกประทับใจครู ไม่ว่าจะด้านพฤติกรรม การวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี หรือการถ่ายทอดความรู้ด้วยแล้ว ก็เป็นไปได้ว่าศิษย์จะยึดการประพฤติปฏิบัติแบบครูเป็นตัวอย่าง และเราก็อาจจะเคยเห็น เคยได้ยินได้ฟัง มาจริงๆ ว่า คนที่เรารู้จักมีวิธีคิด วิธีการปฏิบัติตัวบางประการที่เกิดขึ้นได้เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากครู มีครูเป็นตัวอย่าง

           แต่จะเหมารวมว่า เด็กทุกคนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูคนเดียวกันจะมีวิธีประพฤติปฏิบัติเหมือนกันทุกคนก็คงไม่ได้ เพราะเราก็เห็นปรากฏการณ์อยู่ว่า เด็กที่เรียนห้องเดียวกัน มีครูคนเดียวกัน ก็ยังต่างกันสุดขั้ว

           นั่นเพราะ การที่เราเป็น “เรา” ได้อย่างทุกวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมี “ครู” เป็นผู้สร้างแต่เพียงอย่างเดียว
          
           เรามีครอบครัว มีเพื่อน มีสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจจะชักนำให้เรามีวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่ต่างไปจากสิ่งที่ครูสอน ซึ่งอาจจะเป็นวิถีทางที่เราชอบมากกว่าวิถีทางที่ครูแนะนำ อบรมมา

          ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงไม่ค่อยเชื่อว่า ศิษย์จะเป็นกระจกสะท้อนครู

          แต่นี่ก็เป็นมุมมองจากผู้เขียน ซึ่งชีวิตนี้ยังไม่เคยเป็นครูกับเขา

          เรื่องนี้คงต้องให้ครูพูดเองกระมัง...
 ความคิดเห็นที่  1

7uk4Jk Thank you ever so for you article post. Keep writing.

social bookmarking service   (6 มิถุนายน 2556  เวลา 20:16:51)