Loading ...
ชื่อหนังสือ: ชิงสุข...ก่อนห่าง
ผู้เขียน: ดีเจนภาพร
จัดพิมพ์โดย: บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด
จำนวนหน้า: 184 หน้า
ราคา: 99 บาท
ISBN: 978-616-90809-1-6

 

        “ชิงสุข...ก่อนห่าง” หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวการจัดการความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆ ผ่านปลายปากกาของดีเจนภาพร ที่หยิบยกเรื่องราวชีวิตของผู้ที่กำลังประสบปัญหาด้านความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ แอบรักคนมีเจ้าของ, รักเกย์, อกหัก ฯลฯ ผ่านคลื่นวิทยุ Green Wave ช่วง Club Friday ที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรเข้ามาบอกเล่า หรือระบายเรื่องราวที่ตัวเองกำลังประสบอยู่ โดยดีเจนภาพรจะเป็นผู้รับฟัง ให้คำปรึกษา หรือให้แง่คิดดีๆ

          หนังสือเล่มนี้เขียนโดยใช้ภาษาง่ายๆ แต่ละตอนของเรื่องจะแทรกด้วยเรื่องราวชีวิตจากคนที่ประสบปัญหาจริงๆ บางคนอาจหลุดพ้นปัญหาดังกล่าว และมาบอกเล่าวิธีการจัดการปัญหานั้นของตัวเอง บางคนอาจกำลังหลงวนอยู่ในกรอบของปัญหา และต้องการใครสักคนมาชี้ให้เห็นแสงสว่างหรือทางออก บางคนอาจรู้สึกเศร้ากับทางออกที่ตัวเองเลือก แต่บางคนอาจมีความสุขยิ่งกว่าที่ได้เลือกตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว การให้คำปรึกษาของดีเจนภาพร อาจไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับชีวิตของคนทุกคน เพราะแต่ละคนต่างก็มีเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย แต่ผู้อ่านอาจใช้เป็นแนวทางในการจัดการปัญหาในบางแง่มุมที่อาจคล้ายคลึงกับเรื่องราวชีวิตที่ตัวเองกำลังประสบอยู่

          สิ่งที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอ ยังอาจทำให้ผู้อ่านได้เห็นอีกแง่มุมว่า ไม่มีใครจัดการชีวิตใครได้ สุดท้ายตัวเองต่างหากที่ต้องตัดสินใจจัดการชีวิตตัวเอง โดยต้องมองให้รอบด้าน มองในหลายๆ มุม ที่ไม่ใช่การมองจากมุมตัวเองเท่านั้น นอกจากนั้นบางครั้งคนที่มีปัญหา อาจเพียงต้องการคนที่รับฟัง และสะท้อนสิ่งที่เขาคิด แต่ไม่ต้องการคนที่เลือกทางออก หรือชี้นำให้เขาความคิดเห็นที่  2

อ่านแล้วค๊ะ ดีมากๆๆๆ มีข้อคิดดีๆๆ เยอะเลยคร้าาา

เด็กสงขลา   (1 กันยายน 2555  เวลา 15:40:48)

ความคิดเห็นที่  1

อยากได้ ค่ะ

รพ.สต.บ้านหนองไผ่   (28 พฤศจิกายน 2554  เวลา 13:28:52)