Loading ...

          รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการโทรทัศน์ครู กล่าวว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบความเสียหายให้กับโรงเรียนจำนวนมาก ดังนั้นโครงการโทรทัศน์ครู โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    ที่มีสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูกว่า 120,000 คน จึงเกิดการรวมกลุ่มสมาชิกที่มีจิตอาสา กลุ่มครู นักเรียนจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ เช่น รร.สาธิตพัฒนา รร.วิชากร รร.จิระศาสตร์ รวมกว่า 150 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาเร่งฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ รร.วัดประดู่ทรงธรรม รร.เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม  รร.ลุมพลีชนูปถัมน์ รร.วัดพระญาติการาม ทั้งการทาสี ขัด ล้าง ทำความสะอาด พื้น ป้าย อาคารเรียน อุปกรณ์สำนักงาน สื่อการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน

          ครูเฉลิมชัย วัดข้าวหลาม ครูโรงเรียนราชวินิต ประถม หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูที่มีจิตอาสาร่วมลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงเรียนในครั้งนี้กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆจิตอาสาของโทรทัศน์ครู และน่าใจหายที่เห็นสภาพโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ แต่เชื่อว่าพลังความร่วมมือร่วมใจของพวกเราในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูต่อไป

          เพื่อนครูที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอาสาฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยสมัครมาได้ทาง sms พิมพ์ TF เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่ 4649994 หรือโทร. 0 2745 8112-3 พร้อมติดตามกิจกรรมความเลื่อนไหวทาง www.thaiteachers.tv

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณวรยุทธ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  โทร. 08 4421 9777