Loading ...

จากครูสอนคณิตศาสตร์ ไปสู่เรื่องเพศศึกษา

     ครูสมยศ วงค์เขียน เคยเข้าร่วมอบรมเพศศึกษากับทางแพธ หลายต่อหลายครั้ง และครูก็ได้ไปเป็นวิทยากร ในการอบรมเรื่องเพศให้กับครูด้วยกัน และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข แต่มึความคิดขึ้นมาและย้อนกลับมาดูว่าทำไมเราถึงไม่สอนเพศศึกษากับเด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับเรา

     นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ครู เดินไปพบกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจะขอสอนวิชาสุขศึกษา จากความรู้ที่มี ที่ได้อบรมมา และก็เป็นผลสำเร็จที่ทำให้เด็ก  ๆ กล้าพูดคุยกับครูมากขึ้นแล้ว เด็กก็จะชอบวิชาสุขศึกษา และก็ชอบที่ตะเรียนรู้ไปพร้อมกับการมีกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

     ความคิดใหม่ ๆ ก็เกิดขึ้น ทำให้ครูลองผลิตสื่อขึ้นมา โดยเริ่มจากการถ่ายทำคลิปวีดีโอประกวด จากเรื่องที่เด็กนักเรียนสนใจ และมีการประกวดต่าง ๆ ซึ่งก็ได้รางวัลมาบ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ของทางโรงเรียนไม่น้อยเลยทีเดียว

 

 

 

 
 
 


ความคิดเห็นที่  1

ขอชื่นชมคุณครูสมยศ วงค์เขียน ที่เป็นผู้กล้าบุกเบิกแนวทาง กระบวนการทางความคิด เพื่อลงสู่กับเด็ก ในเรื่องการสอนเพศศึกษารอบด้านของคุณครู ผมเชื่อเสมอว่า จะครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ใดก็ตามก็สามารถสอนเรื่องเพศฯได้ ไม่จำเป็นต้องครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเท่านั้น  ผมว่า "ครู" นี่สิเป็นตัวแปรต้นที่สำคัญ    ว่ามีความ"ตั้งใจ" "จริงใจ" "จริงจัง"และ "ใส่ใจ" กับเรื่องนี้อย่างไร  การสอนเพศศึกษามันเป็นเรื่องทักษะชีวิตดีๆนั่นเอง ผมสนับสนุนคำพูดครู  ทุกวันนี้เรามุ่งสอนเนื้อหาสาระแต่ละวิชา เพื่อยัดเยียดให้เด็ก.....ผมเชื่อว่าอย่างงั้น  ครูเข้าใจว่าเรียนมาก ให้มากย่อมได้รับความรู้มากเพิ่มขึ้น แต่ครูลืมกลับมาดูว่า "ศักยภาพ"แต่ละคนเป็นอย่างไรของนักเรียน และที่สำคัญนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยเพียงใด หรือแค่เพียงการสอบเข้าสถานศึกษาดังๆที่ผู้ปกครองนิยมชมชอบ หรือมหาวิทยาลัยเพียงชื่อเท่านั้น แต่ทักษะชีวิตนี่สิสามารถนำไปใช้ตลอดชีวิต "โดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษา" เห็นความตั้งใจในการสอนของครูที่เต็มเปี่ยม ด้วยความตั้งใจ อีกทั้งยั่งมีไอทีเข้ามาเป็นสื่อกลางให้เด็กได้เรียนรู้เเข้าใจมากขึ้น   ดีใจมากเลยครับที่มีครูดีๆเก่งๆ อย่างครู     แล้วครู........ท่านอื่นหละครับ   คิดอย่างไร  อยากร่วมแนวทางสร้างสรรค์ อย่าง คุณครูสมยศ วงค์เขียน  แล้วหรือยัง    ถ้าพร้อม เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ    ขอเป็นกำลังใจให้ครับ   จาก...อดีตครูผู้สอนเพศศึกษารอบด้าน ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จังหวัดลำปาง ปัจจุบันเป็นผู้บริหารที่ร่วมเป็นแรงผลักดันในการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้านและทีมงามของจังหวัดลำปาง      ส่งเสริมเพิ่มเติมชี้แนะนำทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับนักเรียนในเรื่องเพศศึกษารอบด้านนะครับ เพื่อนครูที่รักยิ่ง

นายประเสริฐ  ต้นโนนเชียง   (20 มกราคม 2556  เวลา 12:16:18)