Loading ...

 

 

"...ไม่ว่าครูจะสอนวิชาอะไร สอนกับเด็กวัยไหน..สิ่งที่ต้องทำคือการเตรียมตัวเอง กับทัศนคติ

การสอนไม่ใช่เรื่องที่ยาก แต่สิ่งที่ยากคืออยู่ที่การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอนเสมอ..."

อาจารย์คันธรส ศิรินานุวัฒน์  
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา  

 

 
 
 


ความคิดเห็นที่  3

ครูต้องเตรียมตัวครูให้พร้อม ในการจัดการเรียนรู้ให้ความสำคัญกับผู้เรียนกระตุกความคิดของเด็ก ผู้เรียนด้วยคำถามชวนคิด ถ้าคุณครูเข้าใจและทำบ่อยๆก็จะนำพาผู้เรียนให้เกิดทักษะ คิดวิเคราะห์ ชื่นชม ค่ะ

จินตนา จิตนารินทร์   (18 ธันวาคม 2555  เวลา 20:17:43)

ความคิดเห็นที่  2

@กัญญา สุขะอาคม
ขอบคุณจ้า เดี่ยวทีมงานดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยจ้า

ทีมสื่อและเทคโนโลยี    (18 ตุลาคม 2555  เวลา 13:44:22)

ความคิดเห็นที่  1

ไม่ว่าครูจะสอนวิชาอะไร สอนกับเด็กวัยไหน..สิ่งที่ต้องทำคือการเตรียมตัวเอง กับทัศนะคติ

การสอนไม่ใช่เรื่องที่ยาก แต่สิ่งที่ยากคืออยู่ที่การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอนเสมอ

เป็นการอธิบายของคุณครูที่ชัดเจนมากค่ะ แต่ขอโทษนะคะ ขอให้เปลี่ยนคำว่า "ทัศนะคติ" ที่จั่วหัวเรื่องให้เป็นคำว่า "ทัศนคติ" จะถูกต้องค่ะ เพราะคิดว่าครูต้องเข้ามาดูวิดิโอนี้

กัญญา  สุขะอาคม   (18 ตุลาคม 2555  เวลา 10:56:11)