Loading ...

วาเลนไทน์นี้.....แพธทูเฮลท์และเชฟรอนชวนพ่อแม่
ผู้ปกครองพูดคุยเรื่องเพศกับลูกหลานวัยรุ่น

 

·       จากรายงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นลดลงจาก 18-19ปี ในปี 2539เป็น 15-16ปี ในปี 2552

·       จากรายงานของสำนักระบาดวิทยาในปี 2554 พบว่า อัตราการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในภาพรวมนั้นมีเพียงร้อยละ 50

·       ข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2547-2554 พบว่าการคลอดบุตรจากแม่ที่มีอายุน้อยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2554 แม่คลอดบุตรที่มีอายุระหว่าง10-19ปี คิดเป็นร้อยละ 16.5

 

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health)  จึงได้ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดทำโครงการ “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ”ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างคนในครอบครัวในเรื่องเพศ สร้างทัศนคติที่ดี ทั้งในตัวผู้ปกครองและลูกหลานวัยรุ่นเรื่องเพศแบบเปิดใจ และเสริมทักษะการสื่อสารระหว่างกันในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองคือช่องทางสำคัญในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเยาวชน

ผลสำรวจพบว่า คนที่เด็กและวัยรุ่นปรึกษาเวลามีคำถามเรื่องเพศ อันดับ 1คือ เพื่อนสนิท สูงสุดถึงร้อยละ 51ตามมาด้วยพ่อแม่ ร้อยละ 14และแฟน/คู่รัก ร้อยละ 10โดยพ่อแม่เป็นบุคคลที่เยาวชนคาดหวังว่าควรมีบทบาทในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศมากที่สุดถึงร้อยละ 60และยังเป็นบุคคลที่เยาวชนต้องการจะไปปรึกษาด้วยมากที่สุด

ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรักนี้ น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่พ่อแม่จะถือโอกาสในการเปิดใจพูดคุยเรื่องเพศกับลูกหลาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเยาวชน เพราะปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่นสามารถจัดการได้ หากพ่อแม่คุยกับลูก รับฟังปัญหา ช่วยแก้ข้อสงสัย และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

แต่การเปิดใจคุยเรื่องเพศกับลูกอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆ คน มูลนิธิแพธทูเฮลท์และเชฟรอนประเทศไทย จึงได้จัดทำคู่มือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชนให้ผู้ปกครองที่สนใจสามารถเตรียมพร้อมกันได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.teenpath.netสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มั่นใจในการคุยแบบเปิดใจ สามารถเริ่มได้โดยเตรียมพร้อมตนเองด้วยเทคนิคง่ายๆ ดังนี้

·       เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนโดย

o   ปรับทัศนคติของตนเองก่อน ว่าเรื่องเพศ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย และมีพัฒนาการตามธรรมชาติของแต่ละช่วงวัย และไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่อย่างใด พ่อแม่ควรตระหนักว่า “เรื่องเพศ” ไม่ใช่เรื่องของการ “ร่วมเพศ” เสมอไป แต่ครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆ ที่วัยรุ่นสงสัยหรือสนใจ เช่น ความรู้สึกรัก อยากใกล้ชิด การมีประจำเดือน ความกังวลเรื่องรูปร่างหน้าตาและสัดส่วน เรื่องเพศจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้บุตรหลานรู้จักดูแลตนเองและอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้

o   พร้อมที่จะเปิดใจรับฟัง และตระหนักว่าคนแต่ละคน แต่ละรุ่น แต่ละอายุ อาจมีความเชื่อและให้คุณค่าในเรื่องเพศที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเปิดใจเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่ด่วนตัดสิน จะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจลูกมากขึ้น และเป็นผลดีต่อการพูดคุยสื่อสาร เพื่อหาวิธีป้องกัน

·       เรื่องเพศเป็นเรื่องยากที่วัยรุ่นจะมาพูดคุยกับพ่อแม่ พ่อแม่จึงควรเป็นฝ่ายเริ่มต้น และแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่พร้อมรับฟังและพูดคุยด้วย

·       ในระหว่างการพูดคุย ไม่ควรหลีกเลี่ยง บ่ายเบี่ยง หรือเปลี่ยนเรื่องคุย เมื่อลูกถามในเรื่องที่ไม่สะดวกใจจะตอบ เช่น “ไปถามพ่อแกสิ” แต่ควรตั้งใจฟังและให้ความเห็นในเชิงสร้างสรรค์

·       ไม่ควรหัวเราะล้อเลียน หรือแสดงอาการว่าคำถามของลูกเป็นเรื่องตลก และไม่ใช้น้ำเสียงตำหนิ ห้ามปราม แต่ควรเปิดใจรับฟัง พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา และควรคอยเตือนตัวเองว่า “ฟังลูกก่อนสิ”

·       ความหวังดีและห่วงใย เป็นความรู้สึกที่ดีของพ่อแม่ ดังนั้นพ่อแม่จึงควรพยายามสื่อสารความรู้สึกนั้นด้วยประโยคในทางบวก อย่าให้ความตกใจหรือความกลัวมาบดบังให้เราสื่อสารออกไปในทางลบ เช่น “ทำแบบนี้ได้ยังไง” “อย่าให้รู้เชียว...” พ่อแม่จะต้องไม่เริ่มจากการตำหนิ แต่บอกความรู้สึกห่วงใย พร้อมกับบอกสิ่งที่เราอยากให้ทำ เสนอทางเลือก และชี้ให้เห็นประโยชน์ พร้อมทั้งถามกลับเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกแสดงความคิดเห็นและอธิบาย เช่น “พ่อไม่สบายใจเลยที่ลูกกลับดึก” “คราวหลังจะกลับดึกโทรมาก่อนนะ พ่อจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง”  

 

ศรินทร์ทิพย์ จานศิลา ผู้ประสานงานโครงการ “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ”  มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ชี้ว่า “ตอนนี้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีสื่อ มีอินเตอร์เน็ต มีสิ่งที่ทันกันทุกๆ อย่าง เด็กส่วนใหญ่ก็อยากรู้อยากเห็นตามประสาวัยรุ่น ทำให้อัตราการเผชิญปัญหาด้านเพศสัมพันธ์มีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ อย่างวาเลนไทน์ ลอยกระทง วันปีใหม่ หรือวันสงกรานต์นั้น วัยรุ่นหลายคนถือเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงออกเรื่องความรัก ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรเปิดอกรับฟัง พูดคุย และแนะนำในการแสดงออกเรื่องความรักอย่างเหมาะสมให้แก่บุตรหลาน ในขณะเดียวกัน วิธีการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น เพราะการวิจัยพบว่า แม้จะมีการพูดคุยกันบ่อยในครอบครัว แต่รูปแบบการพูดคุยของครอบครัวที่ลูกวัยรุ่นต้องจำยอมเห็นด้วยกับพ่อแม่ทุกเรื่องในระหว่างการพูดคุย วัยรุ่นกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศสูงกว่าครอบครัวที่พ่อแม่เปิดโอกาสให้ลูกแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยในบางเรื่อง”  

ด้าน หทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์เชฟรอนประเทศไทย บอกว่า “เชฟรอนประเทศไทยกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ทำงานร่วมกับชุมชนกันมาใน 8จังหวัดเรามุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ เตรียมพ่อแม่ให้มีความพร้อมที่จะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนในเรื่องเพศ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาในวัยรุ่นอื่นๆ เพราะเราเชื่อว่าครอบครัวเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเยาวชนที่ดีที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป”

 

พ่อแม่ที่พาลูกวัยรุ่นมาปรึกษาปัญหา

ส่วนใหญ่จะบอกตรงกันว่า ตอนที่เขาอายุ 6ปี 7ปี 8ปี

เขาเป็นเด็กที่น่ารัก เขาเชื่อฟัง

พอเขาเข้าสู่มัธยมต้น

เขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคน เขาดื้อ เขาไม่เชื่อฟัง...

 

...เพราะคนไทยจะมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งคือ

ลูกจะต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่

แต่ผมบอกได้เลยครับ ในฐานะที่ผมเลี้ยงลูกด้วยตนเอง

และในฐานะที่ผมเป็นจิตแพทย์คือ

ตอนนั้นพ่อแม่จะต้องฟังลูกให้มากขึ้น

ฟังว่าเขาคิดอะไร ฟังเขาก่อนครับ

(นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล :จิตแพทย์)

 

 

ทั้งนี้หากชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง สนใจขอรับหนังสือ(ฟรี) “ผู้ใหญ่เปิดใจ  ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย”ที่จะช่วยแนะนำพ่อแม่และผู้ใหญ่  ในการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์กับลูกหลานที่กำลังเติบโตเป็นวัยรุ่น  หรือขอรับการอบรมหลักสูตร “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ” (โดยรวมกลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกหลานวัยรุ่นจำนวน 30คน  ทางโครงการจะมีวิทยากรไปพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวให้ฟรี)  สามารถติดต่อได้ที่  มูลนิธิแพธทูเฮลท์  โทรศัพท์ 02-611-3001-5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือกิจกรรมต่างๆ ของโครงการสามารถเข้าชมได้ที่www.teenpath.netและ  www.lovecarestation.comความคิดเห็นที่  1

    ขอบคุณ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ผมจะขอเชิญท่านและคณะมาจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย ของค่ายนักเรียน ชั้น ม.2-3 จำนวน 105 คน และครูผู้สอนสังคมระดับมัธยม จำนวน 35 คน ในเดือน พฤษภาคม 2557 ครับ ณ ค่ายลูกเสืออำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ครับ นักเรียนและครูจะได้รับข้อมูลที่อัพเดท ทันเหตุการณ์ ต่อไป