Loading ...

 

 

มาประกวดหนังสั้นกันเถอะ !

องค์การอนามัยโลก (WHO) และ P2H ขอชวนเยาวชนร่วมประกวดหนังสั้น
ความยาวไม่เกิน 10 นาที ในหัวข้อ “Living in Harmony: อยู่ร่วมในความต่าง”

 

 

 

เงื่อนไข
(1) อายุไม่เกิน 24 ปี รวมทีมกันตั้งแต่ 1-3 คน 
(2) เข้าร่วม workshop ในวันที่ 6 หรือ 7 มิ.ย. ได้

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
o มีทุนผลิตหนังสั้นให้
o ชิงรางวัลรวมมูลค่าเกือบแสนบาท
o มีโอกาสเผยแพร่หนังสั้นในกิจกรรม และงานประชุมของ WHO

 

รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.teenpath.net/shortfilm