Loading ...
พอดีมีอะไรกันกับแฟนแล้วแฟนเอาตรงรั้นของเขามาถูจ่อๆตรงนั้นของเราน่ะค่ะ จะท้องไหมคะ
ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่  1

 

ธรรมชาติของโอกาสที่จะทำให้เราท้องได้ ต้องเป็นการสอดใส่จาก จู๋ สู๋จิ๋ม และไม่ได้ป้องกัน 

หรือคุมกำเนิดด้วยวิธีใดๆเลย เพศสัมพันธ์ครั้งนี้ ถ้ามั่นใจแน่นอนว่า ไม่มีการสอดใส่ ของจู๋-จิ๋ม 

ไม่ท้องแน่นอนจ้า  

Lovecare    (9 พฤศจิกายน 2558  เวลา 17:51:26)