Loading ...
ไปอ่านเจอมาจากหลายที่บอกว่าที่ตรวจครรภ์ให้ผลที่แน่นอนได้ไม่100% อยากทราบว่าถ้าสมมติหนูจะตรวจตอน3อาทิตย์หลังมีพสพ.อบบนี้ตะได้ผลที่แน่นอนมั้ยคะ ถ้าขึ้น1ขีดแปลว่าไม่ท้องใช่มั้ยคะ
แล้วต้องตรวจตอนไหนช่วงไหนยังไงถึงจะได้ผลดีที่สุดคะ คือไม่อยากรอนานๆแล้วค่อยตรวจอ่ะค่ะกังวลมากๆ