Loading ...
แหล่งคุณค่าอาหารสมองและยาบำรุงใจ ในอำเภอพิบูลย์รักษ์
แหล่งคุณค่าอาหารสมองและยาบำรุงใจ ในอำเภอพิบูลย์รักษ์
“ชุมนุมเห็ดขอนขาว”
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
     ชุมนุมที่เพิ่งเกิดขึ้นจากการนำเพศศึกษาเข้ามาสู่โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบนำร่องการสอนเพศศึกษาได้ ๑๖ คาบต่อปีการศึกษา ครบทุกชั้น
     “แต่เดิมชุมนุมชื่อเพศศึกษา แต่มาเปลี่ยนเป็นชื่อเห็ดขอนขาว เพราะอำเภอเรามีคำขวัญว่า แดนเห็ดดิน ถิ่นผักหวาน”

     นั่นคือคำอธิบายที่มาของชุมนุมที่เพิ่งเกิดขึ้นจากการนำเพศศึกษาเข้ามาสู่โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบนำร่องการสอนเพศศึกษาได้ ๑๖ คาบต่อปีการศึกษา ครบทุกชั้น

     โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ตั้งอยู่ในอำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากมีอยู่เพียง ๓ ตำบล และเป็นโรงเรียนที่มาเข้าร่วมในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจภายใต้การสนับสนุนของสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงจัดเป็นโรงเรียนในโครงการคู่ขนาน เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจโดยตรง

     ก้าวแห่งการดำเนินงานด้านการสอนเพศศึกษาเพื่อให้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนต้องถือว่ามีก้าวที่กระโดดไปไกล เพราะสามารถสร้างให้เกิดพื้นที่สำหรับการสื่อสารเรื่องเพศนอกห้องเรียนโดยเยาวชน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนมีเยาวชนลุกขึ้นมาทำงานกันเอง

     “พวกหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน นี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มาร่วมเป็นแกนนำ” สุนิสาย ศรีสุวงษ์ (บอมบ์) นักเรียนมัธยมปีที่ ๕ หนึ่งในแกนนำของชุมนุมบอกว่าที่เธอได้เข้ามาอยู่ในชุมนุมนี้ได้เพราะเพื่อนชวน และเมื่อได้มาอยู่แล้ว ทำให้เธอได้รู้ว่าโลกนี้กว้างกว่าที่เธอคิด “ก็หนูเป็นเด็กบ้านนอก ไม่ค่อยได้รู้จักใคร พอมาทำงาน ก็ได้เพื่อน และมีความมั่นใจที่จะออกไปรู้จักโลกมากขึ้น ทำให้หนูรู้สึกดีกับตัวเองด้วย”

     เพื่อนคนที่เอ่ยชวนบอมบ์และคนอื่นๆ มาร่วมเป็นแกนนำ คือ อิทธิพล บุญพา (โด่ง) ซึ่งรับหน้าที่ประธานชุมนุมคนแรก

     “ผมรู้จักกับอาจารย์สมหมาย สำราญบำรุง (หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มวิชาการ) อาจารย์ชวนผมไปร่วมกิจกรรมเดินสายฉายหนังซึ่งเป็นการนำหนังสั้นในโครงการหนังม่านรูดที่พูดถึงเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีไปฉายในโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายเรา ผมก็สนใจ แต่ผมคนเดียวคิดว่าไม่ไหว เลยชวนเพื่อนคนอื่นๆ มาด้วย แล้วพอกลับจากเดินสายฉายหนัง เราก็เลยมาตั้งชุมนุมเพื่อทำงานเรื่องนี้กัน โดยมีอาจารย์สมหมายเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับ”

     ชุมนุมเห็ดขอนขาวจึงเกิดขึ้นมาเพื่อทำงานเรื่องเพศและเอดส์โดยเน้นประเด็นการสื่อสารเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนและชุมชนเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี จึงไม่น่าแปลกใจหากกิจกรรมสำคัญของชุมนุมเห็ดขอนขาวที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกคือการแสดงหมอลำในชื่อ อ้อยหวาน...น้ำตาลขม เพราะเนื้อหาหลักของการแสดงเน้นในเรื่องทำให้ผูชมเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

     “คือพอรู้ว่าเพื่อนเราต้องจากเราไปเพราะเชื้อเอชไอวี หนูก็สงสารเพื่อน แล้วพวกเราก็เลยอยากทำให้ชมุชนเข้าใจว่าคนติดเชื้อไม่ใช่คนน่ารังเกียจ พวกเราเลยสนใจทำเรื่องนี้กันเป็นหลัก” เบญจวรรณ รัตนเพิ่ม (อิ๋ว) ซึ่งรับผิดชอบหน้าเหรัญญิกเล่าถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการทำงานในชุมนุม

     ปัจจุบัน สมาชิกชุมนุมเห็ดขอนขาวมีตั้งแต่ชั้น ม ๑ ถึง ม ๕ รวมแล้วกว่า ๓๐คน โดยมีแกนนำแบ่งงานกันทำตามหมวดหมู่ดังนี้

     เห็ดปลวก รับผิดชอบงานด้านวิชาการ หาข้อมูล
     เห็ดระโงก รับผิดชอบงานมวลชน โดยทำหน้าที่วิทยากร
     เห็ดนางฟ้า รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
     เห็ดเผิ่ง รับผิดชอบงานนันทนาการ
     โดยมีเห็ดกระด้าง ได้แก่ครูที่ปรึกษาชุมนุม ที่คอยสนับสนุนงานอยู่เบื้องหลัง
     สำหรับเวลาทำกิจกรรมในชั่วโมงชุมนุม ซึ่งเป็นชั่วโมงที่สมาชิกทั้งหมดได้พบกันพร้อมหน้านั้น คือในคาบสุดท้ายวันอังคาร แต่บรรดาแกนนำมักจะพบกันทุกช่วงเวลาว่าง ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า บ่ายหรือเย็นเพื่อปรึกษาหรือเตรียมงาน ซึ่งนอกจากจะจัดกิจกรรมให้น้องๆ ในชุมนุมแล้ว ประธานชุมนุมและรองประธานยังจัดรายการเสียงตามสายในหมู่บ้านทุกวันด้วย อิทธิพล ซึ่งเป็นประธานชุมนุมและเป็นที่รู้จักในชื่อ ดีเจ โด่ง ขวัญใจของชุมชนทั้งอำเภอพูดถึงปฏิกริยาจากผู้ฟังที่ทำให้เขาสนใจอยากทำงานอบรมเยาวชนในหมู่บ้านว่า

      “ผมกับเพื่อนอีกคนจะไปจัดรายการวิทยุเสียงตามสายในหมู่บ้านเป็นประจำ ก็มักจะมีคนมาคุย มาถามเรื่องถุงยางอนามัยบ่อยมาก ผมเลยอยากจะอบรมให้แกนนำในหมู่บ้านได้มีความรู้เรื่องนี้ และหาตัวแทนในหมู่บ้านๆ ละ ๑ คนเพื่อทำหน้าที่กระจายถุงยาง เพราะถึงแม้ในอำเภอเราจะมีตู้หยอดเหรียญถุงยางก็จริง แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่กล้าไป เพราะตู้ถุงยางติดอยู่ที่โรงพยาบาลกับที่สถานีอนามัย ซึ่งผมว่ามีวัยรุ่นอีกจำนวนมากที่ไม่กล้าไปใช้บริการในที่นั้น”

     นอกจากจะมีแผนงานในการคิดถึงการหาตัวแทนเพื่อกระจายถุงยางแล้ว แกนนำยังมีแผนงานที่จะทำวิจัยชิ้นเล็กๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมในหมู่บ้านของอำเภอ

     “พวกเราสังเกตเห็นว่าตอนนี้ ผู้หญิงในหมู่บ้านนิยมไปแต่งงานกับฝรั่งมากขึ้นทุกปีๆ ก็เลยอยากทำแบบสอบถามและไปสัมภาษณ์ครอบครัวที่มีผู้หญิงไปแต่งงานกับฝรั่งว่าคิดอย่างไร และมีผลกับชีวิตย่างไรบ้าง”

     การทำโครงงานเล็กๆ ชิ้นนี้ไม่ได้มีความตั้งใจจะนำผลไปทำเป็นคะแนนสอบหรือนำไปเสนอขอทุนที่ไหนก็ตาม แต่ความคิดที่จะลุกขึ้นมาทำงานโดยสนใจในปัญหาของสภาพชุมชนก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเหล่าแกนนำ “มือใหม่หัดขับ” กลุ่มนี้

     “การทำโครงงานนี้ เราถือว่าเป็นงานของชุมนุม เพราะเราเป็นห่วงว่าถ้าผู้หญิงไทยในหมู่บ้านเลือกแต่งงานแต่กับฝรั่ง จะมีผลอะไรกับชุมชนไหม เพราะหลายคนก็ไม่ได้โชคดีเสมอไป”
     แม้จะทำงานเป็นแกนนำได้ไม่นาน แต่ชุมนุมเห็ดขอนขาวก็ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับจังหวัดมาหลายครั้งจนเป็นที่รู้จักดีของจังหวัด ซึ่งแกนนำทั้งหมดกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากครูที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

     “นอกจากจะมีความรู้จากห้องเรียนแล้ว ครูยังชอบนำสื่อต่างๆ มาให้เราดู ทำให้เราได้เห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างดี”

     หลายคนยังยอมรับว่าพ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้พวกเขาทำงานได้อย่างสนุกสนานและสบายใจ ณัฐภรณ์ เทพนุ้ย (ปูเปรี้ยว) เลานุการชุมนุมเล่าถึงประสบการณ์ที่ตนเองต้องทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ของเพื่อนกับผู้ปกครองว่า

     “มีอยู่ครั้งหนึ่ง แม่ของเพื่อนหนูโทรมาต่อว่าที่หนูพาเพื่อนซึ่งอยู่ต่างโรงเรียนไปเข้าค่ายอบรมเพศศึกษา ซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ไม่ใช่เรื่องที่เด็กควรรู้ เพื่อนหนูเสียใจมาก หนูก็เลยอธิบายเรื่องนี้ให้แม่เพื่อนฟังถึงที่มาที่ไปของการไปอบรม จนแม่เพื่อนหนูชมว่า เออ หนูพูดเก่งเนอะ ทำให้แม่เข้าใจแล้ว”      ฟังเรื่องเล่าจากน้องๆ แกนนำเห็ดขอนขาวที่กำลังทำหน้าที่ของพวกเขาในการปลูกสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศและเอดส์ไปทั่วทั้งชุมชน ความชุ่มชื้นก็เกิดขึ้นในหัวใจ เป็นความปลาบปลื้มของผู้ใหญ่ที่ได้เห็นความมุ่งมั่นของเยาวชนที่สามารถเชื่อมงาน ไม่เพียงเพื่อสื่อสารกับเพื่อนด้วยกัน แต่ยังเปิดพื้นที่และโอกาสในการสร้างให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กได้อีกด้วย


ความคิดเห็น

 

หน้า 

ความคิดเห็นที่  240

อยากเจอ อ.สมหมายจังครับจะได้ปรึกษา

ต่อ เด็กเห็ดเผาะ   (28 กันยายน 2556  เวลา 12:43:34)

ความคิดเห็นที่  239

คิดถึงพี่แบงและพี่ๆเห็ดขอนขาวมากและอย่าลืมน่ะว่ารักและคิดถึงมากแต่พวกหนูโครตเสียดายมากเพราะพวกหนูจบแล้ว

เกตคนอกฮัก   (3 สิงหาคม 2556  เวลา 10:54:05)

ความคิดเห็นที่  238

คิดถึงทุกคน
.. ถ้ามีโอกาสหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันอีก
K.P.
กุดจับประชาสรรค์

พิมน้อย K.P.   (25 มิถุนายน 2556  เวลา 09:52:09)

ความคิดเห็นที่  237

พี่โอ้หนูจะแก้ปัญหาอย่างไรกับเพื่อนกลุ่มซ่าเล็กน้อยแรงไปวันๆๆค่ะและก็กลุ่มG.Mเพื่อนกันจนวันตายคือกลุ่มหนูเิองค่ะและเด็กโนนปอแดงจะไม่ลืมพี่นะจ๊ะ     พี่ทุกคนจะบอกครูท๊อปก็คิดถึงพี่ๆๆนะจ๊ะพี่ชุมนุมเห็ดขอนขาวจ๊ะ

ความคิดเห็นที่  236

พี่ๆค่ะจะบอกนะกลุ่มพวกหนูออกโรงเรียนไปแล้วเพราะเขาท้องจะ๊

เด็กโนนปอแดงค่ะ   (30 ตุลาคม 2555  เวลา 12:36:41)

ความคิดเห็นที่  235

สบายดีค่ะพี่โอ้และเพือนก็สบายดีด้วยค่ะ

เด็กโนนปอแดงค่ะ   (30 ตุลาคม 2555  เวลา 12:33:49)

ความคิดเห็นที่  234

ดีทุกคน สบายดีมัย

โอ้   (28 ตุลาคม 2555  เวลา 21:05:48)

ความคิดเห็นที่  233

อยากจะบอกพี่ๆว่านักเรียนโนนปอแดงคิดถึงมากจากโนนปิแดงจ๊ะและอย่าลืมมาอบรมเพศศึกษาให้อีกครั้งแล้วอย่าลืมบอกครูสมหมายน่ะค่ะว่าคิดถึงมาและจะมาบอกว่าชุมนุมเห็ดขอนขาวอบรมดีมากแล้วอย่าอบรมอีกครั้งได้หรือไม่จ๊ะ         และอย่าลืมน่ะว่าคิดถึงพี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆและครูสมหมายมากจ๊ะเด็กโรงเรียนโนนปอแดงค่ะพี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจ๊ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จากเด็กโรงเรียนโนนปอแดงจ๊ะ   (28 ตุลาคม 2555  เวลา 14:31:37)

ความคิดเห็นที่  232

คิดถึงพี่ชุมนุมเห็ดขอนขาวจังเลยค่ะและจะโทรไปเล่นด้วยน่ะพี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจ๊ะ

แฟนของเสริฐ   (28 ตุลาคม 2555  เวลา 14:14:07)

ความคิดเห็นที่  231

พี่แบงค์น่ารักมากและพี่โอ้

Kat   (28 ตุลาคม 2555  เวลา 14:09:28)

ความคิดเห็นที่  230

คิดถึงชาวเพศทั้งหลาย

เนส   (6 ตุลาคม 2555  เวลา 10:42:36)

ความคิดเห็นที่  229

ความยินดีของพี่ก็คือเห็นพวกเราขึ้นมายืนยุนะจุดๆนี้ให้ได้ เต็มที่กับสิ่งที่เราทำยุนะครับ คิดถึงพวกเรามากๆๆเหมือนกัน เด่วมีเวลาพี่ไปเล่นด้วยที่ รร ครับผม

พี่อ๊อด   (15 กันยายน 2555  เวลา 10:33:25)

ความคิดเห็นที่  228

คิดถึงพี่โอ้ กับแบงค์จังเลยคร๊>.<

ปาน   (14 กันยายน 2555  เวลา 13:55:27)

ความคิดเห็นที่  227

คิดถึงพวกพี่จังจากกันเมื่อวานนี้

เหมืองแบ่งวิทยาคม จ.เลย   (10 กันยายน 2555  เวลา 09:18:33)

ความคิดเห็นที่  226

คิดถึงจังเห็ดขอนขาว

mee   (9 กันยายน 2555  เวลา 08:16:38)

ความคิดเห็นที่  225

ไม่ได้เล่นเนตนาน ไม่ค่อยเข้ามาดูแต่ยังคิดถึงเหมือนเดิม

โอ้ เห็ด   (8 กันยายน 2555  เวลา 13:08:10)

ความคิดเห็นที่  224

P.โอ้ น่ารัก มาก เป็นกันเอง

อาย   (1 กันยายน 2555  เวลา 11:53:17)

ความคิดเห็นที่  223

คิดถึงพวกพี่ๆเห็ดขอนขาวจัง   คิดถึงพี่แบงค์

ก๋อม   (1 กันยายน 2555  เวลา 11:52:20)

ความคิดเห็นที่  222

คิดถึงพี่พีเห็ดขอนขาวจังครับ  ผมจะทำงานให้ดีที่สุดนะครับ  ไม่ต้องเป็นห่วง

แบงค์ เห็ดขอนขาว   (29 สิงหาคม 2555  เวลา 14:31:43)

ความคิดเห็นที่  221

 คิดถึงน้องน้องเด็กค่ายทุกคนจังครับหวังว่าเราคงจะได้เจอกันนะครับ

แบงค์ เห็ดขอนขาว   (29 สิงหาคม 2555  เวลา 14:29:20)

ความคิดเห็นที่  220

อยากเจอพี่เล็กมากมายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เท่ห์ผูฝอยลมชมลมนกเป็ดนํ้า   (27 สิงหาคม 2555  เวลา 17:25:29)

ความคิดเห็นที่  219

ไม่ไช่หลอกไม่ไช่ผมเขียนที่ว่า่   คิดถึงพี่เล็กพี่เล็กหล่อเเต่ไม่เท่าพี่เเบ้งค์
.........ตอบด้วยพี่เล็ก........ขอชื่อเฟดด้วย.......คุเเลกหมา  หมาเเลคุ....................

เท่ห์ผูฝอยลมชมลมนกเป็ดนํ้า   (27 สิงหาคม 2555  เวลา 17:22:41)

ความคิดเห็นที่  218

อีกชายาก๋อมคือก๋อมล้านไม่มีที่ติด

ก๋อม   (27 สิงหาคม 2555  เวลา 16:47:14)

ความคิดเห็นที่  217

คิดถึงพี่เอฟ

เจ   (27 สิงหาคม 2555  เวลา 16:44:59)

ความคิดเห็นที่  216

ชายา  ก๋อมคือ   ก๋อมล้านๆfc

ก๋อม   (27 สิงหาคม 2555  เวลา 16:44:00)

ความคิดเห็นที่  215

คุ้กแลกหมา   หมาแลกคุ้ก     เท่ห์อ้วนภูฝอยลม    ที่ไปเข้าค่ายเมื่อวันที่25-57

เท่ห์   (27 สิงหาคม 2555  เวลา 16:13:49)

ความคิดเห็นที่  214

คิดถึงพี่เล็กพี่เล็กหล่อแต่ไม่เท่าพี่แบงค์

เท่ห์   (27 สิงหาคม 2555  เวลา 15:59:22)

ความคิดเห็นที่  213

คิดถึงพี่แบงค์มาก

ฟ้า   (27 สิงหาคม 2555  เวลา 15:56:25)

ความคิดเห็นที่  212

คิสเถิงพี่ๆ ชาวเห็ดขอนขาวจังคร๊ >>น่ารักเวอร์<<

ใบเตย >_<   (21 สิงหาคม 2555  เวลา 09:30:58)

ความคิดเห็นที่  211

โอ้ย....คิดถึงพวกพี่ๆเด้^^

เดกเลย.โนนปอแดง   (20 สิงหาคม 2555  เวลา 14:49:03)

ความคิดเห็นที่  210

จัดค่ายม่วนมากที่บ้านผือ

เด็กใหม่เห็ดขอนขาว   (18 สิงหาคม 2555  เวลา 19:19:15)

ความคิดเห็นที่  209

ไม่มีคนคิดถึงเห็ดขอนขาวเลยหรอ

ชมรมเห็ดขอนขาว   (18 สิงหาคม 2555  เวลา 19:17:51)

ความคิดเห็นที่  208

วันนี้เราได้สมาชิกใหม่ มีแต่คนบ้าๆ แต่ก็สนุกดีคับ

โอ้  เห็ดขอนขาว   (18 สิงหาคม 2555  เวลา 19:16:14)

ความคิดเห็นที่  207

วันนี้สนุกมากเลย

โจ้  เห็ดขอนขาว   (18 สิงหาคม 2555  เวลา 19:14:01)

ความคิดเห็นที่  206

เห็ดขอนขาวคือชีวิต

โอ้ เห็ด   (2 สิงหาคม 2555  เวลา 00:11:09)

ความคิดเห็นที่  205

คิดถึงเห็ดขอนขาว

เด็กกาบเชิงวิทยา   (25 มิถุนายน 2555  เวลา 10:32:04)

ความคิดเห็นที่  204

คิดฮอดทุกคนคับ
อยากเห็นหน้าทุกคนคับ

โอ้ เห็ด   (29 เมษายน 2555  เวลา 09:46:34)

ความคิดเห็นที่  203

ลำปางร้อนมาก อิอิ

โอ้ เห็ดขอนขาว   (29 เมษายน 2555  เวลา 09:42:31)

ความคิดเห็นที่  202

ทำไรอยู่พี่โจ้พี่โอ้ปิดแล้วได้ข่าวว่าไปชน  


ประกาศ แจ้งทุกคนในเห็ดขอนขาวให้ทราบ ต้นเดือนพฤษภาคมค่ายหนองหินเด้อง :)

ฟลุค คราบ   (24 มีนาคม 2555  เวลา 22:00:38)

ความคิดเห็นที่  201

คิดถึงเพ่เลี้ยงทุกคนจัง อยากเจอเพ่เลี้ยงอีก                                                                                                   โดยเฉพาะเพ่แบงค์

กี้ เพ็ญพิทยาคม   (26 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 11:41:27)

ความคิดเห็นที่  200

ขอบคุณพี่ๆเห็ดขอนขาวทุกคนและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณอาจารย์สมหมายที่มาให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่พวกเราชาวโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมพวกเรา

ณ๊องกี้   (26 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 11:29:16)

ความคิดเห็นที่  199

คิดถึงพี่เลี้ยงเด็กขอนขาวจัง

หน่อไม้หวาน   (14 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 15:19:01)

ความคิดเห็นที่  198

ขอแสดงความยินดีด้วยนะ กลุ่มเห็ด พื้นบ้านอีสานแต่ ไม่เห็นมีจำหน่าย ในตลาด อ.บ.ต. บ้านแดง เลยแม้แต่ตลาดนัดที่สนาม พิบูลย์รังสรรค์ หรือทุกตลาดนัด เห็ดพื้นบ้านมีแน่แต่ต้องมีตามฤดูของมัน แต่...A ....พวกเราผลิตเองเพื่อจำหน่ายเหรอ หรือ ว่าใช้ชื่อ กลุ่มเฉย ๆ เออ..เฒ่าอยากกินเห็ดมากไปเลยคิดไปใหญ่ถ้างั้น ผู้เฒ่าจะไปหาซื้อตามฤดู ดีกว่า หุ ๆ ๆ ผู้เฒ่าลาล้ะ บ้ายบาย เด้อ หุ ๆ หุ ถ้ามีเห็ดพื้นบ้านส่งข่าวให้ผู้เฒ่าทรายด้วย

ผู้เฒ่าเมืองอุดร   (14 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 06:10:33)

ความคิดเห็นที่  197

คิดถึงพี่เลี้ยงทู๊กกกกกกกกกกกกคน

<พี่เล็ก>@@@@@@@@@@@@พี่เล็กชอบ ว๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก


หน่อไม้หวาน <เพ็ญพิท>   (10 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 15:06:10)

ความคิดเห็นที่  196

อยากเอาประสบการที่ได้

ไปเผยแพร่ไห้ได้มากที่สุด.....

<แต่ไม่รู้จะเริ่มยังงัยดี>))))))))))))))

หน่อไม้หวาน   (10 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 15:02:23)

ความคิดเห็นที่  195

เพิ่งห่างกันวันเดียวคิดเถิงพี่และทุกๆคน นร่คร่ จากเด็กโรงเรียนกุดจับ

OiLnOiizz   (29 มกราคม 2555  เวลา 21:11:35)

ความคิดเห็นที่  194

เพิ่งห่างกันวันเดียวคิดเถิงพี่แบงค์ พี่มี่ พี่เล็ก พี่เนต พี่ต๊ะ และทุกๆคน นร่คร่ จากเด็กโรงเรียนกุดจับ
(( กลุ่ม ออย มิลค์ เมย์ จิ๊บ เนย )) คร่

OiLnOiizz   (29 มกราคม 2555  เวลา 21:09:20)

ความคิดเห็นที่  193

คิดถึงพี่เล็กมากกกกกกกก

หวงเเหนorange club   (5 มกราคม 2555  เวลา 14:29:16)

ความคิดเห็นที่  192

 เข้าค่ายเลยสนุกมาก

โอ้   (26 ธันวาคม 2554  เวลา 11:15:21)

ความคิดเห็นที่  191

คิดถึง

Note นพว   (10 ธันวาคม 2554  เวลา 14:15:12)

ความคิดเห็น

 

หน้า 

ความคิดเห็นที่  190

คิดถึง
คิดถึง
อยากเจอพี่ๆ
อีก
คิดถึง

น้องช้าง   (29 พฤศจิกายน 2554  เวลา 14:07:09)

ความคิดเห็นที่  189

ชมรมเห็ดขอนขาวเป็นชมรมที่น่ารักมากเลยสู้ๆนะคะพี่ๆน่ารักมากเลย

น้องนก   (27 พฤศจิกายน 2554  เวลา 12:05:34)

ความคิดเห็นที่  188

เฟสพี่หาไม่เจอหรา ฮ๋าๆๆๆๆๆ    ทองเเสง ไชยเเก้ว(ชีวิตนี้เเด่เห็ดขอนขาว)  เเอดมานะ

พี่อ๊อดๆ   (15 พฤศจิกายน 2554  เวลา 02:07:42)

ความคิดเห็นที่  187

เวลาผ่านไปเร็วหาประสบการณ์ได้ยาก
เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเอาประสบการณ์
(ให้ได้มากที่สุด)

โอ้  เห็ดฯ   (9 พฤศจิกายน 2554  เวลา 13:26:57)

ความคิดเห็นที่  186

เฟสพี่อ๊อดหาไม่เจอเลยคร่า

หญิง ถ่อนนาเพลิน   (6 พฤศจิกายน 2554  เวลา 16:39:34)

ความคิดเห็นที่  185

กลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วครับ

คิดถึงพี่มี่จังเลยยย

เด็กนครพนม   (5 พฤศจิกายน 2554  เวลา 19:34:06)

ความคิดเห็นที่  184

ขอบคุณสำหรับเฟชนะคะพี่อ็อด

หญิง ถ.พ   (4 พฤศจิกายน 2554  เวลา 17:19:51)

ความคิดเห็นที่  183

ขอบคุณชุมนุมเห็ดขอนขาว  ที่ทำให้เราได้ประสบการณ์ไม่ว่าจะเรื่องอะไร
ก็ขอขอบคุณพี่ๆรุ่นก่อนๆมากนะครับ
และก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์สมหมาย ที่ช่วยให้ถึงที่นี้ได้
ป.ล.

โอ้ เห็ดขอนขาว   (4 พฤศจิกายน 2554  เวลา 09:33:52)

ความคิดเห็นที่  182

ตอนนี้เราทามค่ายให้โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ที่โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยานะ ใครสนใจที่จะมาเยี่ยมชมก้อได้นะครับ
3-5 พ.ศ.2554

หนุ่ย เห็ดขอนขาว   (3 พฤศจิกายน 2554  เวลา 18:03:15)

ความคิดเห็นที่  181

จากมาไกลเเสนไกล เเต่ใจรักพวกเราเสมอ เห็ดขอนขาว ไม่เคยออกไปจากใจพี่เลย สู้ๆๆครับทุกคน

พี่อ๊อด   (1 พฤศจิกายน 2554  เวลา 12:24:12)

ความคิดเห็นที่  180

พี่ๆครับผมอยากดูรูปตอนเข้าค่ายจะหาดูได้จากที่ใหนครับ

ยูงทองพิทยาคม   (31 ตุลาคม 2554  เวลา 22:39:44)

ความคิดเห็นที่  179

คิดถึงพี่ๆๆเห็ดขอนขาวทุกคนเลยนะค่ะ หวังว่าเราคงมีโอกาสได้เจอกันอีกนะค่ะ

เด็กบ้านดง   (31 ตุลาคม 2554  เวลา 15:06:31)

ความคิดเห็นที่  178

ขอฝาก  เฟซบุ๊คเห็ดขอนขาว  หน่อยนะครับ
www.facebook.com/ชุมนุมเห็ดขอนขาว เพศศึกษาเพื่อเยาวชน
หรือที่ hedkhonkhao@hotmail.com

หนุ่ย  เห็ดขอนขาว   (20 ตุลาคม 2554  เวลา 20:44:29)

ความคิดเห็นที่  177

ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ เห็ดขอนขาว
ตอนนี้ ยอดเล็ก จัดค่ายแกนนำให้กับ กลุ่มยูงทองรำแพน
ร.ร.ยูงทองพิทยาคม จ.อุดรธานี ได้รับความร่วมมือดีมาก
น้อง ๆ ยูงทองรำแพน น่ารักทุกคน...

ยอดเล็ก เห็ดขอนขาว   (17 ตุลาคม 2554  เวลา 18:56:05)

ความคิดเห็นที่  176

ขอบใจที่เป็นกำลังใจให้

ฟลุ๊ค เห็ดขอนขาว   (17 ตุลาคม 2554  เวลา 18:53:03)

ความคิดเห็นที่  175

ตอนนี้กำลังมาจัดค้ายให้กับโรงเรียน  ยูงทองพิทยาคมครับ
และขอขอบคุญเสื่อจากศรีสองรักมากมายนะครับ  สวยมากมายคับ

ขอนขาว  อำเภอ   (17 ตุลาคม 2554  เวลา 18:50:55)

ความคิดเห็นที่  174

ขอบใจน้องแมงระงำ ที่มอบเสื้อเป็นที่ระลึก และคอยให้กำลังใจ

โอ้ เห็ดขอนขาว   (17 ตุลาคม 2554  เวลา 18:47:43)

ความคิดเห็นที่  173

ขอบใจเห็ดขอนขาวทุกคนที่เป็นกำลังใจให้อาจารย์
เราคงร่วมงานกันไปอีกนาน
รักทุกคน

อ.สมหมาย   (17 ตุลาคม 2554  เวลา 18:43:31)

ความคิดเห็นที่  172

พี่หนุ่ย  น่ารักอะ

^........^   (17 ตุลาคม 2554  เวลา 18:42:19)

ความคิดเห็นที่  171

เพื่อน     f      

วาย   (14 ตุลาคม 2554  เวลา 16:05:34)

ความคิดเห็นที่  170

คิดถึงทุกคนนะคับ

วาย       (10 ตุลาคม 2554  เวลา 13:48:01)

ความคิดเห็นที่  169

สวยกันทุกคน

วาย   (10 ตุลาคม 2554  เวลา 13:45:27)

ความคิดเห็นที่  168

สวยจังเลยคับ

สา   (28 กันยายน 2554  เวลา 10:43:48)

ความคิดเห็นที่  167

คิดถึงพี่หมี่จังอยากเห็นหน้า

ภูเขา   (13 กันยายน 2554  เวลา 13:58:43)

ความคิดเห็นที่  166

คิดถึงพี่ f

ปักเป้า   (12 กันยายน 2554  เวลา 09:49:59)

ความคิดเห็นที่  165

ตอนนี้พวกผมไปเป็นวิทยากรที่ ร.ร.บ้านปกาห้วย อ.ท่าลี่  
สนุกม๊ากมาก  ได้ไปเหยียบประเทสลาวด้วย เพราะอยู่ติดกับ โรงแรมที่พักพอดี
บรรยากาศดีมาก

แบงค์ โจ๊ก เห็ดขอนขาว   (27 สิงหาคม 2554  เวลา 20:32:24)

ความคิดเห็นที่  164

เฟสพี่นะครับสำหรับน้องๆๆคนไหนอยากเข้ามาคุยด้วยก็เชิญเลยนะครับ

ทองเเสง ไชยเเก้ว  นะครับ หรือ อยากเล่น เอ็มก็เเอดมาที่  mmm_fefa@hotmail.com เเล้วเจอกันครับ

พี่อ๊อดๆ   (27 สิงหาคม 2554  เวลา 19:49:32)

ความคิดเห็นที่  163

เอาไปท่องกันนะ เเล้วก็ทำตามด้วย พี่มีเเค่นี้เเหละ  

เราจะยุร่วมกันฉันท์พี่น้อง จะประคองกันไปให้ถึงฝัน เปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกัน สำนึกมั่นมุ้งเน้นความเป็นทึม

พี่อ๊อดๆ   (27 สิงหาคม 2554  เวลา 19:46:20)

ความคิดเห็นที่  162

สวัสดี ขอให้พวกพี่ๆสู้นะ พวกพี่พาทำกิจกรรมสนุกมาก

จิ้ง หนองไผ่   (20 สิงหาคม 2554  เวลา 18:52:27)

ความคิดเห็นที่  161

พี่อ็อดมีเฟชป่ะไปแอ๊ตเฟรนหญิงหน่อยดิ(ก็คนมันรักเดียวใจเดียว)เด้อจ้า

หญฺิง   (18 สิงหาคม 2554  เวลา 11:12:36)

ความคิดเห็นที่  160

ถึงพี่ๆเห็ดขอนขาว
พี่มี่ แบงค์ โจ๊ก(ตากล้อง) พี่ปาร์ม(นายอำเภอ) พี่เนส ทีม ฟลุ๊ค พี่โจ้  พี่กวาง พี่พูน อาร์ม(ตากล้อง)
พี่ๆๆกลับถึงบ้านปลอดภัยนะค่ะ
อย่าลืมมาจัดค่ายอีกนะค่ะ
สนุกๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆเลย
SSRW ยินดีต้อนรับพวกพี่นะค่ะ

นักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา   (14 สิงหาคม 2554  เวลา 19:04:48)

ความคิดเห็นที่  159

มีความสุขมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่มี่ชุมนุมเห็ดขอนขาวที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  พี่มี่เป็นแกนนำตัวอย่างให้กับเรา  เป็นกำลังใจให้พี่มี่  และคิดถึงพีมี่ด้วย  จากกลุ่มแพนด้า  (กิจกรรมของพี่ธมและพี่เบียร์)

ความคิดเห็นที่  158

สวัสดีพี่ๆเห็ดขอนขาว
มีความสุขมากๆที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับพี่มี่  พี่มี่เก่งมาก  และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราเป็นกำลังใจให้พี่มี่ชุมนุมเห็ดขอนขาว  สู้ๆค่ะ

ความคิดเห็นที่  157

ขอให้พี่มี่และเพื่อนๆ สู้ สู้นะค่ะจากเด็กหนองแวง

เด็กหนองแวง   (29 กรกฎาคม 2554  เวลา 19:26:35)

ความคิดเห็นที่  156

คิดถึงโรงเรียนมากครับ 555

ภูมิ ครับ    (28 กรกฎาคม 2554  เวลา 14:27:49)

ความคิดเห็นที่  155

ถ้าเรายังมีความฝัน เส้นทางที่อยู่ข้างหน้าไม่ไกลหรอก  ขอเพียงเราสู้ ไม่ย่อท้อ ต่ออูปสรรค เราจะได้พบกันเอง พี่สัญญา

พี่อ๊อด ชีวิตนี้เพื่อกิจกรรม   (20 กรกฎาคม 2554  เวลา 01:42:16)

ความคิดเห็นที่  154

เอ่อ ......
คิดถึงอ๊อดนะ มากๆ

noke-public administartion   (20 กรกฎาคม 2554  เวลา 01:41:30)

ความคิดเห็นที่  153

ขอให้อาจารย์สมหมายสู้ๆนะคะจะเป็นกำลังจให้พวกพี่ๆก้อเหมือนกันค่ะสู้ต่อไป

กุมภวาปี   (11 กรกฎาคม 2554  เวลา 19:32:42)

ความคิดเห็นที่  152

คิดถึงเห็ดข้อนขวาทุกคนเด่อ  จะคอยเป็นกำลังจัยหัย
  สู่ๆเด่อเห็นเอย

ค่ายสร้างก่อ  ซิมิ   (7 กรกฎาคม 2554  เวลา 00:48:19)

ความคิดเห็นที่  151

คิดถึงเอฟ พี่อ็อดและอาจ่รณ์สมหมายมากๆเลยตอนนี้ก็จบม.3แย้วเลยไปเรียนต่อที่ ดุงวิทยาคงไม่ได้เห็นหน้ากันอีกคิดถึงจังฮือๆๆๆๆๆๆๆๆ

หญิง ถ่อนนาเพลิน   (3 กรกฎาคม 2554  เวลา 13:38:33)

ความคิดเห็นที่  150

คิดถึงพวกพี่ๆเห็ดขอนขาวทกๆคน  เป็นงัยบ้างสะบายดีกันทุกคนไหม
เด็กสร้างก่อคิดถึงทุกคนเด่อ
ขอให้อาจารย์  สมหมาย  และทุกคนกลุ่มเห็นจงประสบแต่ความสำเร็จในเรื่องที่ดีดี
       ขอให้โชคดีค่ะ    จากสร้างก่อนะค่ะ

หนิง ค่ายสร้างก่อ   (28 มิถุนายน 2554  เวลา 16:10:29)

ความคิดเห็นที่  149

เด็กสร้างก่อยังคิดถึง
อยู่เด้อ
อยากเข้าค่ายอีก
แต่จบแล้ว
คิดถึงเห็ดขอนขาวนะ

เด็กสร้างก่อ อ. กุดจับ  จ. อุดรธานี   (28 มิถุนายน 2554  เวลา 16:00:37)

ความคิดเห็นที่  148

ขอให้เห็ดสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะ

ยุ้ย   (27 มิถุนายน 2554  เวลา 11:38:54)

ความคิดเห็นที่  147

    ดีใจมากที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับพวกพี่ๆ ชมรมเห็ดขอนขาวเป็นครั้งที่สอง ครั้งเเรกอาจจะไม่เข้าใจไมสักเท่าไหร่
แต่ครั้งนี้เข้าใจมาก    พี่ๆ ทุกคนก่งมาก สมแล้วที่นำความรู้มาให้เราและคนที่ยังไม่รู้
   กุดจับประชาสรรค์จะคิดถึงตลอดไปและจะเป็นกำลังใจให้สมาชิกเห็ดขอนขาวทุกคน
   ปล.รักและคิดถึงเห็ดขอนขาวตลอดไป
   

กุดจับประชาสรรค์ (nuy)   (26 มิถุนายน 2554  เวลา 18:24:58)

ความคิดเห็นที่  146

ความรู้ที่มอบให้จะเก็บไปพัฒนาต่อไป
จะได้รู้ว่ามีสถาบันแห่งหนึ่งช่วยเห็ดขอนขาวพัฒนา คนคนนึงให้ห่างไกลโรคเอดส์

คนที่คิดจะพัฒนา   (15 พฤษภาคม 2554  เวลา 13:19:12)

ความคิดเห็นที่  145

รักพี่เป้ เห็ดขอนขาว

ตะขบ   (10 พฤษภาคม 2554  เวลา 11:28:33)

ความคิดเห็นที่  144

คิดถึงพี่ๆ เห็ดขอนขาวทุกคน

k.p   (10 พฤษภาคม 2554  เวลา 11:26:12)

ความคิดเห็นที่  142

คิดถึงเห็ดขอนขาวมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เด้กสร้างก่อ   (25 เมษายน 2554  เวลา 14:29:47)

ความคิดเห็นที่  141

เป็นกำลังจัยให้ เห็ดขอนขาวทุกคน ทำงานให้สนุกนะ

ก.ป   (24 เมษายน 2554  เวลา 12:11:27)

ความคิดเห็นที่  140

ไปงานสัมมนาเอดส์ที่อิมแพคโคตรหนุกเลย

4หนุ่ม   (1 เมษายน 2554  เวลา 13:07:27)