Loading ...
ปล้นนรก รถด่วนขบวน 123
   
ชื่อทางการ The Taking of Pelham 123 (2009)
ชื่อไทย ปล้นนรก รถด่วนขบวน 123
ประเภท Crime / Drama / Thriller
กำกับโดย Tony Scott
เขียนโดย Brian Helgeland, John Godey
      สังคมที่ให้ความสำคัญกับผู้ชาย ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายจะมีอิสระ มีอำนาจ และทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจปรารถนา เพราะในมุมหนึ่งความสำคัญของผู้ชายย่อมต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ และความคาดหวังจากสังคมหรือครอบครัว ส่วนในอีกมุมหนึ่ง “ผู้ชาย” ก็เป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะทางด้านชาติพันธุ์หรือชนชั้น ซึ่งทำให้ผู้ชายแต่ละกลุ่มมีสถานะทางสังคมที่แตกต่างกัน

       “PELHAM 123” เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความกดดันของผู้ชายในสังคมชายเป็นใหญ่ได้เป็นอย่างดี เรื่องราวเริ่มด้วยการบุกจี้รถไฟของชายกลุ่มหนึ่ง ส่งผลให้ผู้โดยสารกว่าสิบคนต้องกลายเป็นตัวประกัน ภายใต้เงื่อนไขว่าหากไม่มีการส่งมอบเงินจำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐภายใน 1 ชั่วโมงจะมีการฆ่าตัวประกันเกิดขึ้น การดำเนินเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นความพยายามแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีวอเตอร์ การ์เบอร์ ผู้คุมการเดินรถ (ซึ่งถูกพักงานลดชั้นมาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูง เนื่องจากมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการทำงาน) เป็นผู้เดินเรื่องเจรจาหลักกับ ไรเดอร์ ผู้นำของคนร้าย

     แม้โครงเรื่องของ PELHAM 123 จะเป็นหนังแนวแอคชั่น แต่ในหลายมุมก็แสดงให้เห็นบทบาทของผู้ชายที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกัน

     คือ บทบาทของ การ์เบอร์ ในฐานะชายผิวดำที่ถูกเพ่งเล็งจากเพื่อนร่วมงานผิวขาว ได้สะท้อนการเป็น “ชายขอบ” หรือเป็น “ผู้ชาย” ชั้นสองในสังคมอเมริกัน และบทบาทพ่อและผู้นำครอบครัว ที่ต้องส่งเสียเงินทองเลี้ยงดูลูกให้มีการศึกษาที่ดี เพื่อจะได้ไม่ต้องมาทำงานไต่เต้าจากเจ้าหน้าที่ระดับล่างเหมือนพ่อ ซึ่งจากภาระและความคาดหวังในฐานะพ่อและผู้นำครอบครัวนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เขารับเงินสินบนเพื่อมาส่งเสียลูก (เรื่องนี้ถูกเปิดเผยระหว่างที่ ไรเดอร์ ผู้นำของคนร้ายบีบเค้นจิตใจ การ์เบอร์ ในช่วงการเจรจา)

     บทบาทของผู้ชายที่กล่าวมาชี้ให้เห็นว่า แม้สังคมจะให้ความสำคัญกับผู้ชายหรือให้ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า หากแต่เงื่อนไขดังกล่าวดูจะทำให้ผู้ชายจำนวนหนึ่งเกิดความกดดันจากการคาดหวังที่สังคมและครอบครัวสร้างให้ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นสถานะทางสังคม ชนชั้นหรือชาติพันธุ์ใน PELHAM 123 ดูจะแสดงให้เห็นสถานะที่ต่ำกว่าชายผิวขาวอย่างไม่ต้องสงสัย แม้ภาพดังกล่าวจะไม่ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนก็ตาม

     แม้หนังเรื่องนี้จะให้ภาพความกดดันของผู้ชายที่ได้รับจากสังคมชายเป็นใหญ่ แต่ก็ดูเหมือนไม่สามารถสลัดกรอบคิดของผู้ชายในฐานะวีรบุรุษไปได้ เพราะการคลี่คลายเรื่องทั้งหมด เกิดขึ้นโดยผู้ชายและจบลงโดยผู้ชาย โดยเฉพาะบทบาทของ การ์เบอร์ ที่เจรจาต่อรองและเข้าไปตามล่าคนร้าย ได้แสดงให้เห็นการเป็นวีรบุรุษอย่างชัดเจน

     ภาพของ “ผู้ชาย” และ “ความเป็นชาย” ใน PELHAM 123 จึงเป็นสิ่งที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่เป็นพ่อ ที่ถูกกดดัน ถูกคาดหวัง และเป็นวีรบุรุษ ผู้ชายจึงเป็นเพศที่ไม่ได้มีภาพลักษณ์แค่เพียงด้านเดียวหรือเป็นผู้กำหนดภาพลักษณ์ แม้สังคมชายเป็นใหญ่จะให้อำนาจของผู้ชายอย่างมากก็ตาม