Loading ...

 

ธรรมใจ ไดอารี่  เป็นบันทึกการเดินทางภายในและแสวงหาความจริงของชีวิต

ผ่านการเจริญสติในชีวิตประจำวันของวัยรุ่นคนหนึ่ง

 

ผู้บันทึกคือ พันธกุมภา

เกิดเดือนกุมภาพันธ์ เป็นคนหนุ่มวัยยี่สิบกว่าๆ อยู่ในวัยเรียนรู้

และทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตความรัก ความสัมพันธ์ของวัยรุ่น

พันธกุมภา จึงอุปมาเหมือนเป็น ภารกิจของความรัก

ที่คนๆ หนึ่งอยากมอบให้กับอีกคนหนึ่งและทุกๆ สรรพชีวิต

เพื่อความรักที่เติบโต เข้มแข็ง และเรียนรู้ ท่ามกลางความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ด้วยความจริงที่งดงามความคิดเห็นที่  4

เกิดเดือน กุมภาพันธ์  
เดือนแห่งความรัก
ความรักคือ การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน

นางสาวสุนิษา  ธรรมใจ   (6 กรกฎาคม 2554  เวลา 14:32:49)

ความคิดเห็นที่  3

ฉันคิดว่ารัก  คือ  สิ่งที่ฉันรอคอย

จินตนา  เชียงกา   (5 พฤษภาคม 2554  เวลา 11:33:01)

ความคิดเห็นที่  2

ความรัก คือ สิ่งที่เราต้องการ.
ความรัก คือ ชีวิตที่จะอยู่เพื่อคนที่เรารัก

ไข่มุก   (5 พฤษภาคม 2554  เวลา 11:28:58)

ความคิดเห็นที่  1

ความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหาให้พบ

ด.ญ.จินตนา   (5 พฤษภาคม 2554  เวลา 11:25:38)