Loading ...
ค้นหานิยามแห่ง "รัก" ที่เหมาะกับคุณเองใน "รักหลากมิติ"
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 1.6 MB / โหลด: 2,672)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 1.6 MB / โหลด: 2,672)


ความคิดเห็นที่  1

เป็นเว็บไซด์ที่ดีมากค่ะ  เป็นประโยชน์แก่เยาวชน  ดิฉันได้เผยแร่ให้แก่นักเรียน เพื่อที่จะเป็การติดอาวุธทางปัญญาให้แก่เขาได้ทางหนึ่งค่ะ  

นิตย์   (11 กรกฎาคม 2550  เวลา 00:35:57)